Které příjmy byste měli uvést do daňového přiznání, abyste se vyhnuli nepříjemnostem ze strany finančáku?

31.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Termíny pro podání daňového přiznání jsou už za dveřmi. Proto je dobré si připomenout, které příjmy jste povinni prokázat v podaném daňovém přiznání.

Za zaměstnance podává ve většině případů daňové přiznání zaměstnavatel. O tzv. roční zúčtování daně jsou zaměstnanci povinni požádat zaměstnavatele nejpozději do 15. února 2023. Osoby samostatně výdělečně činné si daňové přiznání podávají samy.

Zdroj: Shutterstock

Příjmy ze závislé činnosti

Obecně nejčastějším příjmem jsou příjmy ze závislé činnosti. Ať už plynou z klasického hlavního pracovního poměru, zkráceného úvazku, nebo z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

Jak jsme již zmínili v úvodu článku, zaměstnancům nejčastěji provádí roční zúčtování daně zaměstnavatel, neplatí to ale vždy. Například tehdy, když zaměstnanec měl další souběžné příjmy podléhající zálohové dani, musí si daňové přiznání podat sám. Příjmy zdaněné 15% srážkovou daní se do přiznání uvádět nemusí. Ale díky jejich uvedení může vzniknout poplatníkovi nárok na daňovou vratku. 

TipPodívejte se na další situace, kdy si musí zaměstnanec sám podat daňové přiznání

Příjmy z podnikání

Dalším klasickým příjmem, který podléhá zdanění, je příjem osob samostatně výdělečně činných. Podnikatelé si daňové přiznání podávají sami za sebe. Výjimkou jsou osoby, které jsou registrovány v režimu paušální daně a povinnost podat daňové přiznání se jich až na výjimky netýká.

Příjmy z pronájmu

Řada lidí také pronajímá svoje nemovitosti, a má tak příjmy z nájmu. Příjem plynoucí od nájemníků musí zahrnout vlastníci nemovitostí do daňového přiznání. Na příjmy z pronájmu lze využít také 30% výdajový paušál (max. do 600 000 Kč) nebo mnohdy také výhodnější skutečné výdaje, které vlastník vynaložil na údržbu nemovitosti.

Příjmy z prodeje nemovitosti

Příjmy z prodeje nemovitosti patří do příjmů od daně osvobozených, a to při splnění „časového testu“. Pokud časová lhůta mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhne 5 let, daň z tohoto příjmu bude nulová.

Pro ty, kteří se majiteli nemovitosti stali až po roce 2021, platí časový test v délce minimálně 10 let.

Nárok neplatit žádné daně mají příjemci také i za situace, že nemovitost zdědili po přímých příbuzných (nebo manželce/manželovi) a zároveň tito příbuzní splnili zbytek časového testu za nového majitele nemovitosti.

Dani z příjmu se vyhnou také ti, kteří měli bezprostředně před prodejem v nemovitosti své bydliště minimálně 2 roky – nemuselo se jednat ale o trvalé bydliště.

Více daň z prodeje nemovitosti rozebíráme v našem článku.

Příležitostný příjem, který přesáhl za rok 2022 částku 30 000 Kč

Například u chovatelů psů může majitel fen mít roční příležitostný příjem ze štěňat, kdy souhrn příjmů z prodeje štěňat přesáhne po odečtení nákladů 150 000 Kč. Jelikož tento příjem přesáhl zákonný limit 30 000 Kč, bude se muset dodanit v daňovém přiznání.

Kapitálové příjmy

Některé kapitálové příjmy (např. úroky u stavebního spoření) jsou zdaňovány 15% sazbou rovnou u plátce, kterým může být zpravidla banka nebo pojišťovna. Takto plátcem zdaněné příjmy se již do daňového přiznání neuvádí. V jiných případech je musí příjemci uvést do daňového přiznání.

Veškeré kapitálové příjmy vymezuje zákon o daních z příjmů v § 8.

Mezi kapitálové příjmy, které si musí poplatníci sami dodanit, patří:

  • úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a zápůjček,
  • úrok z prodlení,
  • úrokové a jiné výnosy z držby směnek.

Příjmy z prodeje cenných papírů

Řada lidí v současné době drží akcie některé společnosti. Pokud se rozhodnou k prodeji akcií, nesmějí zapomenout tento příjem (pokud nesplní podmínky pro osvobození od daně) uvést do daňového přiznání.

Příjmy z prodeje cenných papírů podléhají dani v případě, že příjem z prodeje přesáhne částku 100 000 Kč. Nezohledňujeme u této částky zisk (náklady − výdaje). Důležitá je pouze částka, kterou za prodej cenného papíru od kupujícího prodávající dostane, i přesto, že na prodeji prodělal.

Jestliže prodejce vlastnil cenný papír před prodejem déle než 3 roky, je tento příjem od daně osvobozen.

Pokud tedy příjem z cenných papírů nepřesáhl 100 000 Kč za kalendářní rok nebo doba vlastnictví cenného papíru před prodejem byla delší než 3 roky, neuvádí se tento příjem do daňového přiznání.

 

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ