Sociální pojištění OSVČ 2024 - základ a sazby pojistného

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného na sociální pojištění u OSVČ je 50 % příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení. OSVČ si může určit i vyšší vyměřovací základ.

Je-li vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto minimu, je-li vyšší než maximální vyměřovací základ, pak se rovná tomuto maximu.

Výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu.

Odvody pojistného OSVČ

Pojistné zahrnuje:

  • pojistné na nemocenské pojištění
  • pojistné na důchodové pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
Pojištění 2010 2011 - 06.2019 07.2019 - 12.2023 2024
Důchodové pojištění 28 % 28 % 28 % 28 %
Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2 % 1,2 % 1,2 % 1,2 %
Nemocenské pojištění 1,4 % 2,3 % 2,1 % 2,7 %

OSVČ odvádí pojistné na důchodové pojištění ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu a to příslušné OSSZ.
(Pozn. OSVČ, které byly  v roce 2014 - 2015 účastny důchodového spoření (II.pilíř), odváděly 31,2 % - z toho 26,2 % tvoří povinné pojistné na důchodové pojištění.)

Minimální vyměřovací základ 2024

Pro hlavní výdělečnou činnost od roku 2024 činí minimální měsíční vyměřovací základ 30 % a pro vedlejší výdělečnou činnost 11 % průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Pro rok 2024 je průměrná mzda stanovena na 43 397 Kč.

Minimální vyměřovací základ 2023

Pro hlavní výdělečnou činnost činí minimální měsíční vyměřovací základ 25 % a pro vedlejší výdělečnou činnost 10 % průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV. Pro rok 2023 je průměrná mzda stanovena na 40 324 Kč, pro rok 2022 pak 38 911 Kč.

Průměrná mzda stanovena vyhláškou MPSV
Rok Průměrná mzda
2024 43 967 Kč
2023 40 324 Kč
2022 38 911 Kč
2021 35 441 Kč
2020 34 835 Kč
2019 32 699 Kč
2018 29 979 Kč
2017 28 232 Kč
2016 27 006 Kč
2015 26 611 Kč
2014 25 942 Kč
2013 25 884 Kč
2012 25 137 Kč

Pro hlavní výdělečnou činnost činí od roku 2024 minimální měsíční vyměřovací základ 30 % z průměrné mzdy stanovené vyhláškou MPSV (dříve to  bylo 25 %) pro rok  2024 tedy 13 191 Kč. Také  pro vedlejší výdělečnou činnost se od roku 2024 zvyšuje minimální měsíční vyměřovací základ z 10 % na 11 %  průměrné mzdy, pro rok 2024 je 4 837 Kč.

Minimální měsíční vyměřovací základ

Rok Hlavní činnost  Vedlejší činnost
2024 13 191 Kč 4 837 Kč
2023 10 081 Kč 4 033 Kč
2022 9 728 Kč 3 892 Kč
2021 8 861 Kč 3 545 Kč
2020 8 709 Kč 3 484 Kč
2019 8 175 Kč 3 270 Kč
2018 7 495 Kč 2 998 Kč
2017 7 058 Kč 2 824 Kč
2016 6 752 Kč 2 701 Kč
2015 6 653 Kč 2 662 Kč
2014 6 486 Kč 2 595 Kč
2013 6 471 Kč 2 589 Kč
2012 6 285 Kč  2 514 Kč
2011  6 185 Kč  2 474 Kč
2010 5 928 Kč  2 371 Kč

Minimální roční vyměřovací základ získáme tak, že minimální měsíční vyměřovací základ vynásobíme počtem měsíců výkonu samostatné činnosti. Nepočítají se ale měsíce, kdy OSVČ

  • nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost ani jeden den,
  • pobírala po celý měsíc nemocenské z nemocenského pojištění,
  • je státním pojištěncem,
  • má těžké tělesné, smyslové nebo mentální postižení,
  • dosáhla věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňuje další podmínky pro jeho přiznání,
  • celodenně, osobně a řádně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.
  • je současně zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance.

Maximální vyměřovací základ 2024

Pro rok 2024 dochází ke zvýšení maximálního vyměřovacího základu na 2 110 416 Kč, pro rok 2023 je pak 1 935 552 Kč.

Vývoj maximálního vyměřovacího základu
Rok Vyměřovací základ
2024 2 110 416 Kč
2023 1 935 552 Kč
2022 1 867 728 Kč
2021 1 701 168 Kč
2020 1 672 080 Kč
2019 1 569 552 Kč
2018 1 438 992 Kč
2017 1 355 136 Kč
2016 1 296 288 Kč
2015 1 277 328 Kč
2014 1 245 216 Kč
2013 1 242 432 Kč
2012 1 206 576 Kč

 

OSVČ, která se v daném roce účastní důchodového pojištění také jako zaměstnanec a v zaměstnání dosáhne maximálního vyměřovacího základu, nebude povinna platit zálohy od kalendářního měsíce, ve kterém to oznámí a doloží příslušné OSSZ.

Minimální a maximální výše zálohy

Z minimálního a maximálního vyměřovacího základu se počítá minimální a maximální výše zálohy. V následujících tabulkách jsou uvedeny minimální a maximální výše zálohy v letech 2024 až 2011.

Některé výpočty pro 2024

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (30 % (25 % při zahájení) průměrné mzdy u hlavní a 11 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
13 191 (10 992)
175 868 Kč
 
4 837 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

3 852 (3 210)
51 354 Kč
 

1 413 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,7 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 216 Kč 

Některé výpočty pro 2023

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
10 081 Kč
161 296 Kč
 
4 033 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 944 Kč
47 099 Kč
 

1 178 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 168 Kč

Některé výpočty pro 2022

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
9 728 Kč
155 644 Kč
 
3 892 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 841 Kč
45 449 Kč
 

1 137 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 147 Kč

Některé výpočty pro 2021

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
8 861 Kč
141 764 Kč
 
3 545 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 588 Kč
41 396 Kč
 

1 035 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 147 Kč

Některé výpočty pro 2020

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
8 709 Kč
139 340 Kč
 
3 484 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 544 Kč
40 688 Kč
 

1 018 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 126 Kč

 

Některé výpočty pro 2019

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
8 175 Kč
130 796 Kč
 
3 270 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 388 Kč
38 193 Kč
 

955 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % - do 30.6.2019 pak 2,1 % - z vyměřovacího základu),
minimální

 138 Kč
 126 Kč

(od července)

 

Některé výpočty pro 2018

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
7 495 Kč
119 916 Kč
 
2 998 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 189 Kč
35 016 Kč
 

876 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
 
 

 

Některé výpočty pro 2017

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
7 058 Kč
112 928 Kč
 
2 824 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

2 061 Kč
32 975 Kč
 

825 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
   
 

Některé výpočty pro 2016

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 752 Kč
108 024 Kč
 
2 701 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 972 Kč
31 544 Kč
 

789 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
 
 
 
 

Některé výpočty pro 2015

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 653 Kč
106 444 Kč
 
2 662 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 943 Kč
31 082 Kč
 

778 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální

 
 
 

Některé výpočty pro 2014

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 486 Kč
103 768 Kč
 
2 595 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 894 Kč
30 301 Kč
 

758 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 382 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2013

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 471 Kč
103 536 Kč
 
2 589 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 890 Kč
30 233 Kč
 

756 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 382 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2012

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 285 Kč
100 548 Kč
 
2 514 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 836 Kč
29 361 Kč
 

735 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


115 Kč
2 313 Kč
 
 

Některé výpočty pro 2011

Pojistné osob samostatně výdělečně činných hlavní činnost vedlejší činnost
Měsíční vyměřovací základ (50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji),
minimální  (25 % průměrné mzdy u hlavní a 10 % u vedlejší)
maximální (čtyřnásobek průměrné mzdy)
 
6 185 Kč
148 440 Kč
 
2 474 Kč
Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění (29,2 % vyměřovacího základu),
minimální
maximální
 

1 807 Kč
43 345 Kč
 

723 Kč
Měsíční záloha pojistného na nemocenské pojištění (2,3 % z vyměřovacího základu),
minimální
maximální


87 Kč
2 079 Kč
 
 35 Kč

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 20 krát


Související články: