Podpora v nezaměstnanosti u invalidních důchodců

20.06.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Jste v invalidním důchodu, nemáte zaměstnání a nevíte, jestli vám vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti? Pojďme se společně podívat, jak to funguje.

Za jakých okolností vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, určuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Hned na úvod je dobré vědět, že tento typ sociální dávky nedostane každý. Nárok se navíc i liší podle toho, pro jaký stupeň invalidity pobíráte důchod.

Invalidní důchod a podpora v nezaměstnanosti

Zdroj: Depositphotos

Kolik je podpora v nezaměstnanosti?

Výši podpory určují hned dvě věci. První z nich je průměrný měsíční výdělek žadatele a druhou to, za jaký měsíc má být pobírána. Podpora v nezaměstnanosti, je-li Úřadem práce ČR přisouzena, totiž náleží za 5 kalendářních měsíců pro žadatele do 50 let. Žadatelé od 50 do 55 let ji mohou pobírat až 8 měsíců a osoby starší 55 let dokonce až 11 měsíců. Platí, že:

  • první 2 měsíce bude žadatel pobírat 65 % průměrného měsíčního výdělku,
  • 3. a 4. měsíc bude žadatel pobírat 50 % průměrného měsíčního výdělku,
  • poslední měsíc nebo po zbytek doby bude pobírat 45 % průměrného měsíčního výdělku.

Jinak je tomu však v případě, kdy žadateli bude počítána dávka z náhradních dob pojištění, a jinak v případě, že dal v práci výpověď z vlastní vůle. Orientační výši podpory v nezaměstnanosti si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Maximální výše pak činí 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku, který předchází roku, ve kterém se žádost podává.

Čtěte také: Jak je to s evidencí na úřadu práce, pokud pobíráte důchod, předdůchod anebo výsluhový příspěvek?

Kdo může dostat podporu?

Podmínky nároku na podporu jsou dvě. Osoba, která má o podporu zájem, musí Úřad práce požádat o zprostředkování zaměstnání čili nechat se zařadit do evidence uchazečů o práci. Pro samotný nárok na dávku pak musí splnit potřebnou dobu pojištění. Je nutné, aby za ni bylo v posledních 24 měsících odvedeno sociální pojištění alespoň za dobu 12 měsíců.

Jednoduše řečeno – žadatel o podporu musel v předchozích 2 letech alespoň 1 rok pracovat nebo „být“ v některé z náhradních dob pojištění. Nárok na podporu nevzniká osobám, které pobírají nemocenské dávky a výsluhový příspěvek, jestli je vyšší než podpora. Dále ji nedostanou ani poživatelé starobního důchodu.

Čtěte také: Pracovní možnosti u invalidních důchodců

Invalidní důchod pro invaliditu 1. a 2. stupně a podpora

Invalidní důchodce pro invaliditu 1. a 2. stupně může být bez problému zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce a za splnění podmínky doby pojištění včetně náhradních dob může získat podporu v nezaměstnanosti. Důležité je však zmínit, že doba pobírání invalidního důchodu pro 1. nebo 2. stupeň invalidity není považována za náhradní dobu pojištění, tudíž se nepočítá do důchodu ani do nároku na podporu.

Podpora v nezaměstnanosti u invalidního důchodu pro 3. stupeň

Osoba, která pobírá invalidní důchod z důvodu invalidity 3. stupně (dříve plný invalidní důchod), se může nechat zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání, ale pouze v případě, že je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek. Bohužel však u ní nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, stejně jako je tomu u starobních důchodců.

Čtěte také: Musíte odejít z práce, když dostanete invalidní důchod?

Invalidní důchod jako náhradní doba pojištění

Už jsme zmínili, že invalidní důchod pro invaliditu 1. a 2. stupně není považován za náhradní dobu pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu pro 3. stupeň invalidity se však již za náhradní dobu považuje. V případě, že vám bude důchod pro 3. stupeň odebrán, popř. se vám sníží na 2. nebo 1. stupeň, protože došlo k výraznému zlepšení zdravotního stavu, můžete se přihlásit do evidence uchazečů o zaměstnání a zažádat o podporu v nezaměstnanosti.

Při splnění náhradní doby pojištění za 12 měsíců za poslední 2 roky se pak výše podpory počítá jinak.

  • Za první 2 měsíce dostane žadatel 15 % průměrné mzdy, tj. 5896 Kč.
  • Za 3. a 4. měsíc dostane žadatel 12 % průměrné mzdy, tj. 4717 Kč.
  • Za zbývající dobu žadatel dostane 11 % průměrné mzdy, tj. 4324 Kč.

Čtěte také: Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 35 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY