Jak probíhá přezkoumání invalidity?

09.03.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Máte invalidní důchod? V takovém případě vás určitě dříve nebo později čeká přezkoumání zdravotního stavu. Co očekávat a co po vás budou chtít?

Pokud vám okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ) vyplácí jakékoli dávky ze sociálního anebo nemocenského pojištění, má podle § 8 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, právo na přezkoumání a posouzení zdravotního stavu pojištěnce. Co v takové situaci můžete očekávat a co je vaše povinnost?

Může se práceschopnost snížit nebo zvýšit?

Ano, může. Zdravotní stav není v naprosté většině případů neměnný, a právě proto může dojít k jeho zlepšení, nebo zhoršení, na základě čehož vám příslušná okresní správa sociálního zabezpečení stanoví příslušný stupeň invalidity. Stupně invalidity máme celkem tři a jsou to:

Invalidita pro

Pokles pracovní schopnosti

1. stupeň

o 35 až 49 %

2. stupeň

o 50 až 69 %

3. stupeň

o 70 % a více

Aby žadatel získal invalidní důchod s nárokem na výplatu, musí splnit ještě potřebnou dobu pojištění. Logicky pak platí, že čím vyšší je získaná doba pojištění a stupeň invalidity, tím je samozřejmě i vyšší invalidní důchod.

OSSZ však může během přezkoumání zdravotního stavu zjistit nejen to, že se váš zdravotní stav zhoršil, a přisoudit vám tedy vyšší stupeň invalidity, ale i to, že došlo k výraznému zlepšení, na základě čehož stupeň sníží, anebo invalidní důchod odebere úplně.

Čtěte také: Kdy vám odeberou důchod?

Jak probíhá posouzení, přezkoumání invalidity

Zdroj: Depositphotos

 

Žádost o podrobení se vyšetření

Pokud chce OSSZ přezkoumat váš zdravotní stav, zašle vám písemnou Žádost o podrobení se vyšetření. Na základě toho se budete muset podrobit kontrolní lékařské prohlídce a kontaktovat svého ošetřujícího lékaře. K tomu je nutné se dostavit nejpozději do 8 dnů od doručení této žádosti. Pokud by to nebylo možné např. kvůli tomu, že má ošetřující lékař dovolenou apod., kontaktujte příslušného pracovníka OSSZ, který tuto věc vyřizuje (horní část žádosti), a seznamte ho se situací.

Pokud se k lékaři nemůžete dostavit pro závažné důvody na vaší straně, kontaktujte ho a domluvte jiný termín vyšetření. Lékař pak vaši neschopnost dostavit se dodatečně omluví.

Čtěte také: Na jakou smlouvu pracovat v invalidním důchodu?

Co doložit pro přezkoumání invalidity?

K ošetřujícímu lékaři doneste veškeré lékařské zprávy a nálezy (urgentní ošetření, hospitalizace) od jiných doktorů, které máte k dispozici. Dále je také možnost doručit je rovnou OSSZ, a to buď osobně, nebo prostřednictvím pošty. Pro přezkoumání jí navíc budete muset dodat i profesní dotazník.

Co obsahuje profesní dotazník od OSSZ?

Hned na začátku budete muset vyplnit své identifikační údaje (jméno a příjmení, adresu, včetně té kontaktní, telefon, e-mail).

Následně doplníte vaše dosažené vzdělání a kvalifikaci a průběh vykonávaných profesí, kde uvedete název zaměstnavatele a profese, ale také o jaký se jednalo úvazek a od kdy do kdy trval. Nutné bude dopsat i odborné znalosti a dovednosti a vaše současné zaměstnání, pokud jej máte, vlastnosti vykonávané práce (lehká, těžká) a kdy vám byl přiznán invalidní důchod.

Jestliže jste pak profesní dotazník vyplňovali již v minulosti, stačí uvést pouze nové skutečnosti. Případně uveďte, že se vaše pracovní anamnéza nijak nezměnila.

Čtěte také: Pracovní možnosti u invalidních důchodců

Co se stane, když nevyplním dotazník?

Bez vyplnění a doručení dotazníku příslušné OSSZ není možné provést posouzení a přezkoumání zdravotního stavu. Něco takového pak může způsobit přerušení anebo zastavení řízení o posuzování invalidity. V horším případě pak dojde k zastavení výplaty invalidního důchodu.

Budu se muset dostavit na OSSZ k přezkoumání?

Pokud k tomu nebudete písemně vyzváni, tak nemusíte. Posouzení zdravotního stavu je možné provést bez toho, aby vás tamní posudkový lékař viděl. Ten na základě doručených dokumentů vyhodnotí váš zdravotní stav bez vaší přítomnosti. Poté vám bude zaslán posudek o invaliditě.

Čtěte také: Jak zažádat o invalidní důchod?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 124 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY