Mýty ohledně invalidních důchodů

15.11.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Ohledně výpočtu invalidního důchodu nebo práce invalidních důchodců panují v praxi nejasnosti a omyly. Za jakých podmínek může invalidní důchodce pracovat? Kdy může být invalidní důchod odebrán?

Pro přiznání invalidního důchodu nestačí mít zdravotní problémy, ale žadatel musí získat i potřebnou minimální dobu pojištění, která se liší dle věku. Např. občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let splní potřebnou dobu pojištění i při získání doby pojištění v rozsahu 10 let v posledních 20 letech. Při splnění zákonných podmínek jsou v Česku vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. Podívejme se na vybraných 7 mýtů ohledně invalidních důchodů:

  1. Věk hraje při výpočtu invalidního důchodu zásadní roli
  2. Rozhoduje každé „procento“ snížení zdravotního stavu
  3. Invalidní důchod je "na furt"
  4. Invalidní důchodci si mohou vydělávat pouze omezeně
  5. Invalidní důchodci mohou pracovat pouze na dohody
  6. Invalidní důchod se díky práci zvýší
  7. Valorizace se netýká invalidních důchodů

Věk hraje při výpočtu roli

Na výpočet invalidního důchodu nemá vliv, zdali je invalidní důchod přiznáván 30letému občanovi nebo 50letému občanovi. Měsíční částka invalidního důchodu závisí na výši osobního vyměřovacího základu, získané době pojištění (včetně dopojištěné doby) a přiznaném stupni invalidity posudkovým lékařem.

Rozhoduje každé „procento“ snížení zdravotního stavu

První stupeň invalidity je přiznán, pokud dle posouzení posudkového lékaře dle příslušné legislativy upravující hodnocení zdravotního stavu poklesla pracovní schopnost nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %. Druhý stupeň invalidity je přiznán, když pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %. Třetí stupeň invalidity náleží, jestliže pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %. Částku invalidního důchodu přitom ovlivňuje pouze přiznaný stupeň invalidity, jednotlivá procenta v příslušném intervalu již výši invalidního důchodu neovlivňují.

Invalidní důchod se vždy pobírá až do starobního důchodu

Není pravda, že invalidní důchod se musí vždy pobírat trvale. Během let může dojít ke zlepšení zdravotního stavu a invalidní důchod může být zcela odebrán. Případně může dojít ke snížení stupně invalidity (z třetího na druhý stupeň, z třetího na první stupeň nebo z druhého na první stupeň) a tím samozřejmě i ke snížení invalidního důchodu.

Invalidní důchod a jeho výše, práce: fakta a mýty

Zdroj: Shutterstock

 

Výdělek invalidních důchodců je příjmově omezen

Příjemci invalidního důchodu jsou pracovně omezeni svým zdravotním stavem, nikoliv legislativou upravující jejich příjem. Kvalitní odborníci pobírající invalidní důchod mohou pobírat i velmi nadstandardní mzdu podléhající i platbě 7% solidární daně a současně k tomu invalidní důchod.

Invalidní důchodci mohou pracovat pouze na dohody

V praxi si invalidní důchodci nejčastěji přivydělávají prací na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Většinou totiž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pracují pouze několik hodin týdně. V praxi však mohou pracovat nejenom na zkrácený úvazek, ale i na plný úvazek, jestliže jim to povaha vykonávaná práce a jejich zdravotní stav dovoluje.

Invalidní důchod se prací zvyšuje

Pro příjemce invalidního důchodu je příznivé mít vlastní příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti. Vlastní příjem invalidního důchodce však již přiznanou částku invalidního důchodu neovlivní. Do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu se jako náhradní doba pojištění započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně, proto je s ohledem na výši starobního důchodu pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně vhodné mít současně příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Valorizují se pouze starobní důchody

Všechny státní důchody se každoročně od lednové splátky valorizují. Základní výměra důchodu se zvyšuje v korunách a procentní výměra důchodu příslušným procentem. Valorizace se tedy týká i invalidních důchodů, přičemž není potřeba pro zvýšení důchodu činit žádné administrativní úkony a ke zvýšení invalidních důchodů dojde automaticky. Pro rok 2022 se základní výměra důchodu zvyšuje o 350 Kč a procentní výměra o 1,5 % a vláda nad rámec valorizace schválila růst procentní výměry o 300 Kč.

Tip: Jaký je výpočet důchodu v roce 2022?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 126 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY