Výpočet důchodu v roce 2022

22.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočtová formule důchodu bude příští rok opět odlišná. Jak se bude státní důchod příští rok počítat? Jaký lze očekávat důchod dle získané doby pojištění a výši rozhodných příjmů?   

I v roce 2022 musí žadatelé o starobní důchod dosáhnout nejenom důchodového věku, ale musí získat i minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let, aby mohli starobní důchod pobírat na účet. Každý starobní důchod se bude skládat ze základní výměry a procentní výměry. Výpočet starobního důchodu bude stejný po celý rok 2022, stejně jako v minulých letech. Výpočtová formule důchodu bude tedy shodná při odchodu do penze v lednu i v prosinci.

Zdroj: Depositphotos

 

Jak bude vysoká základní výměra důchodu? 

Základní výměru důchodu mají všechny státní penze stejně vysokou. V roce 2022 bude činit základní výměra důchodu 3 900 Kč. Základní částku starobního důchodu tedy neovlivňují žádné ostatní okolnosti.

Procentní výměra důchodu

Částka procentní výměry důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech a výši osobního vyměřovacího základu. Osobním vyměřovacím základem je zjednodušeně řečeno průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě, přičemž dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí příslušných koeficientů zohledňujících inflaci. Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. 

Tip: Valorizace důchodů: tak hloupí jsme jen v Česku

Redukce osobního vyměřovacího základu

Při výpočtu starobního důchodu se osobní vyměřovací základ redukuje. V první redukční hranici se započítává ze 100 % a v druhé redukční hranici z 26 %. K částce osobního vyměřovacího základu nad druhou redukční hranici se nepřihlíží. První redukční hranice v roce 2022 je do 17 121 Kč, druhá redukční hranice je od 17 121 Kč do 155 644 Kč. 

Získaná doba pojištění 

Součtem započtených částek v první a ve druhé redukční hranici se vypočítá redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ). Každý rok získané doby pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu, čímž získáme procentní výměru důchodu. Měsíční částka starobního důchodu je následně součtem základní a procentní výměry důchodu. 

Praktický příklad - výpočet důchodu v roce 2022

Pan Tomáš odejde v roce 2022 do starobního důchodu a jeho osobní vyměřovací základ bude činit 38 350 Kč a získá dobu pojištění v rozsahu 44 let. 

  • Z první redukční hranice (do 17 121 Kč) se započte 17 121 Kč, z druhé redukční hranice (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se započte 5 520 Kč, výpočtový základ bude má tedy pan Tomáš 22 641 Kč.
  • Procentní výměra důchodu má tedy pan Tomáš 14 944 Kč (22 641 Kč x 1,5 % x 44 let)

Měsíční starobní důchod pana Tomáše bude tedy 18 844 Kč (3 900 Kč + 14 944 Kč). 

Výše důchodu dle příjmu a doby pojištění

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten starobní důchod dle výpočtové formule roku 2022 u různě vysokého osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění. 

Měsíční částka starobního důchodu

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

 

37 let

40 let

43 let

46 let

16 000 Kč

12 780 Kč

13 500 Kč

14 220 Kč

14 940 Kč

20 000 Kč

13 818 Kč

14 622 Kč

15 427 Kč

16 231 Kč

24 000 Kč

14 396 Kč

15 246 Kč

16 097 Kč

16 948 Kč

28 000 Kč

14 973 Kč

15 870 Kč

16 768 Kč

17 666 Kč

32 000 Kč

15 550 Kč

16 494 Kč

17 439 Kč

18 384 Kč

36 000 Kč

16 127 Kč

17 118 Kč

18 110 Kč

19 101 Kč

40 000 Kč

16 704 Kč

17 742 Kč

18 781 Kč

19 819 Kč

44 000 Kč

17 282 Kč

18 366 Kč

19 451 Kč

20 536 Kč

48 000 Kč

17 859 Kč

18 990 Kč

20 122 Kč

21 254 Kč

60 000 Kč

19 590 Kč

20 862 Kč

22 135 Kč

23 407 Kč

70 000 Kč

21 033 Kč

22 422 Kč

23 812 Kč

25 201 Kč

90 000 Kč

23 919 Kč

25 542 Kč

27 166 Kč

28 789 Kč

110 000 Kč

26 805 Kč

28 662 Kč

30 520 Kč

32 377 Kč

vlastní výpočet autora

Tip: Jaké chyby vám sníží důchod? Příklady napoví

O tom, jaká bude nakonec podoba valorizace důchodů v roce 2022 vás budeme informovat na našich facebookových stránkách Finance.cz.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 160 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY