Vláda schválila růst důchodu, o kolik v průměru vzrostou důchody? A jak se bude důchod počítat?

04.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Valorizaci důchodů schválila vláda a společně se zvýšením důchodů, v průměru o 825 Kč. Kterých důchodců se zvýšení dotkne? A jak se bude důchod v roce 2023 počítat? Jak důchody zvýší výchovné?

V České republice pobírá některou formu státního důchodu (starobní, invalidní, vdovský či sirotčí) kolem 2,85 milionu lidí. Od roku 2023 tedy vzrostou všechny státní důchody, my se zaměříme na starobní důchody, které v průměru vzrostou o 825 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Průměrný starobní důchod v roce 2023 vzroste o 825 Kč

Od ledna 2023 vzroste průměrný starobní důchod o 825 Kč, v roce 2022 důchodci pobírali 42,5 % průměrné mzdy, v lednu 2023 to bude 45,9 %

Vzroste základní i procentní výměra důchodu.

Jak rostla základní a procentní výměra důchodů?

Rok

Zvýšení základní výměry pro daný rok

Zvýšení procentní výměry pro daný rok

2023

140 Kč 5,1 % + výchovné

2022

350 Kč 1,3 % + 300 Kč

2021

60 Kč

7,1 %

2020

220 Kč

5,2 % + 151 Kč

2019

570 Kč

3,4 %

2018

150 Kč

3,5 %

2017

110 Kč

2,2 %

Jak se počítá starobní důchod?

Musíme se podívat na to, jak se takový důchod počítá. Je složen ze: 

  • základní výměry důchodu
  • procentní výměry důchodu

Základní výměra důchodu je pro všechny důchodce stejná a v roce 2022 činí 3900 Kč.

Další část důchodu tvoří procentní výměra důchodu, která závisí na získané době pojištění (v celých ukončených letech) a výši osobního vyměřovacího základu. Osobní vyměřovací základ lze zjednodušeně určit jako měsíční hrubou mzdu, kterou jste v průměru pobírali, přepočítanou na současnou hodnotu. Přepočet mzdy na současnou hodnotu je určen dle koeficientů, jež zohledňují inflaci. 

Součtem započtených částek v první a ve druhé redukční hranici se vypočítá redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ). Každý rok získané doby pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu, čímž získáme procentní výměru důchodu. Měsíční částka starobního důchodu je následně součtem základní a procentní výměry důchodu. 

Procentní výměra může být snížena za dobu předčasnosti nebo zvýšena za dobu přesluhování (o 1,5 % za každých celých 90 dní výkonu výdělečné činností).

Kvůli větší sociální „spravedlnosti“ se u vyšších příjmů osobní vyměřovací základ redukuje pomocí redukčních hranic. V první redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 procent, kdežto v druhé redukční hranici z 26 procent, na částku nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží. Výše redukčních hranic je zákonem stanovená a každoročně se mění v závislosti na výši průměrné mzdy.

Takto funguje zákonná valorizace, nicméně důchody se mohou zvýšit i nad rámec zákonné valorizace. Což se v roce 2021 před volbami stalo prostřednictvím novely navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Co všechno a jak zvýší důchody v roce 2023?

Základní výměra důchodu

Základní výměra důchodu je pro všechny pobíratele státního starobního důchodu stejně vysoká a odpovídá desetině průměrné hrubé mzdy. V roce 2022 činí 3900 Kč a od roku 2023 se základní výměra důchodu zvyšuje o 140 Kč na 4040 Kč. Základní částku starobního důchodu tedy neovlivňují žádné ostatní okolnosti.

Procentní výměra důchodu

Další částí státních starobních důchodů je procentní výměra důchodu, která v roce 2023 vzroste o 5,1 procenta.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2023 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2022.

Redukční hranice v roce 2023

Nesmíme zapomenout na růst redukčních hranic, u kterých se v první redukční hranici započítává 100 % osobního vyměřovacího základu a v druhé redukční hranici 26 % osobního vyměřovacího základu, nad druhou redukční hranicí se počítá 0 % z osobního vyměřovacího základu. První redukční hranice v roce 2022 je od 0 Kč do 17 121 Kč, druhá redukční hranice je od 17 121 Kč do 155 644 Kč.

V roce 2023 pak bude první redukční hranice od 0 Kč do 17 743 Kč, druhá redukční hranice je pak od 17 743 Kč do 161 296 Kč.

Vy si můžete spočítat, jaký by byl váš důchod v roce 2023, stejně tak si můžete vypočítat výši starobního důchodu, kdybyste do něj chtěli odejít již v roce 2022.

Praktický příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2023

Paní Kateřina pobírala na konci roku 2022 starobní důchod ve výši 15 610 Kč měsíčně.

Její osobní vyměřovací základ činil 24 500 Kč. Doba pojištění činí 41 let. Paní Kateřina měla 1 dítě.

V roce 2022 měla paní Kateřina základní výměru důchodu 3900 Kč, procentní výměra důchodu pak činila 11 710 Kč.

Základní výměra paní Kateřině vzroste o 140 Kč, procentní výměra pak o 5,1 % a dodatečných 500 Kč za vychované dítě.

V roce 2023 bude základní výměra paní Kateřiny 4040 Kč, procentní výměra důchodu bude činit 12 808 Kč.

Od ledna roku 2023 se její starobní důchod zvýšil na 16 848 Kč měsíčně. Důchod paní Kateřiny tedy bude o 1238 Kč vyšší.

Vy si v naší kalkulačce můžete spočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

Jaký bude mít růst důchodu v roce 2023 dopad na státní rozpočet?

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že kvůli zákonné valorizaci se zvýší výdaje státního rozpočtu o přibližně 82 miliard Kč na 637,6 miliardy Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR a Česká správa sociálního zabezpečení

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 156 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY