Vláda schválila růst důchodu, o kolik v průměru vzrostou důchody? A jak se bude důchod počítat?

29.09.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Valorizaci důchodů schválila vláda a společně se zvýšením důchodů nad rámec valorizace si důchodci v průměru přijdou na 835 Kč. Kterých důchodců se zvýšení dotkne? A jak se bude důchod v roce 2022 počítat?

V České republice pobírá některou formu státního důchodu (starobní, invalidní, vdovský či sirotčí) téměř 2,86 milionu lidí. Od roku 2022 tedy vzrostou všechny státní důchody, my se zaměříme na starobní důchody, které v průměru vzrostou o 805 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Průměrný starobní důchod v roce 2022 vzroste o 805 Kč

Od ledna 2022 bude průměrný starobní důchod bude v roce 2022 dosahovat 15 385 Kč, vzroste tak o 805 Kč, což je opět výrazný růst, který je zapříčiněn růstem ekonomiky a průměrných mezd a také novelou, která zvyšuje důchody o 300 Kč nad rámec valorizace.

Valorizace procentního výměru důchodu je dána ze zákona a zohledňuje o růst cen (o 2,8 %) a polovinu růstu reálných mezd (o 0,4 %) za sledované období od loňského července do letošního června. 

Jaký byl růst v minulých letech?

Rok

Zvýšení základní výměry pro daný rok

Zvýšení procentní výměry pro daný rok

2022

350 Kč 1,3 % + 300 Kč

2021

60 Kč

7,1 %

2020

220 Kč

5,2 % + 151 Kč

2019

570 Kč

3,4 %

2018

150 Kč

3,5 %

2017

110 Kč

2,2 %

Jak se počítá starobní důchod?

Musíme se podívat na to, jak se takový důchod počítá. Je složen ze: 

  • základní výměry důchodů
  • procentní výměry důchodů

Základní výměra důchodů je pro všechny důchodce stejná a v roce 2021 činí 3 550 Kč.

Další část důchodu tvoří procentní výměra důchodů, která závisí na získané době pojištění (v celých ukončených letech) a výši osobního vyměřovacího základu. Osobní vyměřovací základ lze zjenodušeně určit jako měsíční hrubou mzda, kterou jste v průměru pobírali, přepočítaná na současnou hodnotu. Přepočet mzdy na současnou hodnotu je určen dle koeficientů, jež zohledňují inflaci. 

Součtem započtených částek v první a ve druhé redukční hranici se vypočítá redukovaný osobní vyměřovací základ (výpočtový základ). Každý rok získané doby pojištění následně činí 1,5 % z výpočtového základu, čímž získáme procentní výměru důchodu. Měsíční částka starobního důchodu je následně součtem základní a procentní výměry důchodu. 

Procentní výměra může být snížena za dobu předčasnosti nebo zvýšena za dobu přesluhování (o 1,5 % za každých celých 90 dní výkonu výdělečné činností).

Kvůli větší sociální "spravedlnosti" se u vyšších příjmů osobní vyměřovací základ redukuje pomocí redukčních hranic. V první redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 procent, kdyžto v druhé redukční hranici z 26 procent, na částku nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží. Výše redukčních hranic je zákonem stanovená a každoročně se mění v závislosti na výši průměrné mzdy.

Takto funguje zákonná valorizace, nicméně důchody se mohou zvýšit i nad rámec zákonné valorizace. Což se letos před volbami stalo prostřednictvím novely navržené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Co všechno a jak zvýší důchody v roce 2022?

Základní výměra důchodů

Základní výměru důchodu je pro všechny pobiratele státního starobního důchodu stejně vysoká a odpovídá desetině průměrné hrubé mzdy. V roce 2021 činí 3 550 Kč a od roku 2022 se základní výměra důchodu zvyšuje o 350 kč na 3 900 Kč. Základní částku starobního důchodu tedy neovlivňují žádné ostatní okolnosti.

Procentní výměra důchodů

Další částí státních starobních důchodů je procentní výměra důchodu, která v roce 2022 vzroste o 1,3 procenta.

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se budou hodnotit příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021.

Redukční hranice v roce 2022

Nesmíme zapomenout na růst redukčních hranic, u kterých se v první redukční hranici započítává 100 % osobního vyměřovacího základu a v druhé redukční hranici 26 % osobního vyměřovacího základu, nad druhou redukční hranicí se počítá 0 % z osobního vyměřovacího základu. První redukční hranice v roce 2022 je od 0 Kč do 17 121 Kč, druhá redukční hranice je od 17 121 Kč do 155 644 Kč. 

Růst nad rámec valorizace

Vláda rovněž protlačila přes parlament i růst důchodů nad rámec valorizace růst procentní výměry ve výši 300 Kč.

„Každý dostane 650 korun minimálně,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Praktický příklad výpočtu starobního důchodu v roce 2022

Paní Kateřina pobírala v roce 2021 starobní důchod ve výši 14 566 Kč měsíčně.

Její osobní vyměřovací základ činil 24 500 Kč. Doba pojištění činí 41 let.

V roce 2021 měla paní Kateřina základní výměru důchodu 3 550 Kč, procentní výměra důchodu pak činila 11 016 Kč.

Základní výměra paní Kateřině vzroste o 350 Kč, procentní výměra pak o 1,3 % a dodatečných 300 Kč.

V roce 2022 bude základní výměra paní Kateřiny 3 900 Kč, procentní výměra důchodu bude činit 11 459 Kč.

Od ledna roku 2022 se její starobní důchod zvýší na 15 359 Kč měsíčně. Důchod paní Kateřiny tedy bude o 793 Kč vyšší.

Tip: Jaký je výpočet důchodu v roce 2022?

Jaký bude mít růst důchodu v roce 2022 dopad na státní rozpočet?

Ministerstvo práce a sociálních věcí přímou částku ve svých podkladech neuvedlo, ale jsou již zahrnuty do připravovaného státního rozpočtu.

Předkladatelé novely o zvýšení důchodů nad rámec valorizace uváděli, že kvůli zákonné valorizaci se zvýší výdaje státního rozpočtu o přibližně 20 miliard Kč.

Zvýšení nad rámec valorizace o 300 Kč pak má zvýšit výdaje státního rozpočtu o 10,6 miliardy Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR a Česká správa sociálního zabezpečení

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 150 krát