Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod v roce 2024

11.12.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


O kolik se v roce 2024 zvýší penze důchodcům? Jaký bude váš důchod, jestliže chcete jít do řádného či předčasného důchodu příští rok? Spočítejte si to v našich kalkulačkách.

Vláda v září schválila valorizaci důchodů od ledna 2024, která zvýší všechny důchody v základní částce o 360 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Růst důchodů od ledna 2024

Nejdříve se podívejme, o kolik a jakým způsobem vzrostou starobní, předčasné, invalidní a pozůstalostní důchody v lednu roku 2024.

Vláda schválila valorizaci:

  • základní výměry důchodu o 360 Kč na 4400 Kč,
  • procentní výměra důchodů se nemění.

Díky tomuto růstu by průměrný důchod měl být o 360 Kč vyšší a měl by dosáhnout přibližně na 20 693 korun. O valorizaci důchodů nežádáte, zvýšený důchod vám přijde automaticky.

Vedle samotné výměry důchodů se zvýší rovněž i redukční hranice, které mají velký vliv na výši důchodu, protože do první redukční hranice (17 743 Kč v roce 2023) se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, mezi první (17 743 Kč v roce 2023) a druhou redukční hranicí (161 296 Kč v roce 2023) se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %, nad druhou redukční hranicí se k výši vyměřovacího základu nepřihlíží.

Od ledna 2024 bude nově první redukční hranice 19 346 Kč, druhá redukční hranice pak 175 868 Kč.

Dodejme, že v roce 2023 se penze zvyšovaly celkem dvakrát, v lednu a v červnucelkově vzrostly přibližně o 1580 Kč (cca o 8 %).

Výdaje na růst důchodů budou činit 12,3 miliardy Kč, celkové výdaje na důchody mají v roce 2024 dosáhnout 706,2 miliardy korun.

Valorizace se nedotkne výchovného na dítě ve výši 500 Kč

Od roku 2023 je zavedeno výchovné ve výši 500 Kč na jedno vychované dítě. Nárok má ten z rodičů, který o dítě pečoval v největším rozsahuVýchovné je součástí procentní výměru důchodu, a není tedy v roce 2024 valorizováno.

Výchovné má za cíl kompenzovat snížení důchodu způsobené poklesem příjmů v rámci péče o děti.

Na výchovné mají nárok i lidé, kteří odejdou do předčasného důchodu.

Kdy je nutné o výchovné žádat?

Od roku 2023 musí žadatelé o důchod přikládat žádost o výchovné ke své žádosti o důchod.

Formulář žádosti naleznete ke stažení nebo k online vyplnění na stránkách ČSSZ.

Specifickou skupinou jsou pak lidé, kterým se transformoval důchod z invalidního do starobního v 65 letech. Ti musejí zažádat, ale výchovné dostanou pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Tip: Výchovné k důchodu v 6 otázkách a odpovědích

O kolik vzroste váš důchod v lednu 2024?

Již jsou známy všechny proměnné, které ovlivní růst důchodů v lednu 2024.

Vy si v naší kalkulačce můžete spočítat, o kolik se vám od ledna 2024 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

 

Vypočítejte si výši přiznaného důchodu v roce 2024

Jaký bude váš řádný starobní či předčasný důchod, jestliže do něj odejdete v roce 2024?

To si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce na rok 2024, stejně tak si můžete vypočítat výši starobního důchodu, kdybyste do něj chtěli odejít již v roce 2023.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vláda.cz

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 97 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY