Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod v roce 2023

30.09.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vláda schválila valorizaci důchodů od ledna 2023. O kolik se zvýší penze důchodcům? Jaký bude váš důchod, jestliže chcete jít do řádného, či předčasného důchodu příští rok? Spočítejte si to v našich kalkulačkách.

Vláda schválila valorizaci důchodů od ledna 2023, což v průměru zvýší důchody o 825 Kč. Již dříve bylo schválené výchovné, které přidá dalších 500 Kč za dítě, které daný důchodce vychoval.

Zdroj: Depositphotos

Růst důchodů od ledna 2023

Nejdříve se podívejme, o kolik a jakým způsobem vzrostou starobní, předčasné, invalidní a pozůstalostní důchody v lednu roku 2023.

Vláda schválila valorizaci:

  • základní výměry důchodu o 140 Kč na 4040 Kč
  • procentní výměry důchodů o 5,1 %

Díky tomuto růstu by průměrný důchod měl být o 825 Kč vyšší a měl by dosáhnout přibližně na 19 500 Kč. O valorizaci důchodů nežádáte, zvýšený důchod vám přijde jako obvykle.

Vedle samotné výměry důchodů se zvýší rovněž i redukční hranice, které mají velký vliv na výši důchodu, protože do první redukční hranice (17 121 Kč v roce 2022) se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, mezi první (17 121 Kč v roce 2022) a druhou redukční hranicí (155 644 Kč v roce 2022) se osobní vyměřovací základ započítává z 26 %, nad druhou redukční hranicí (155 644 Kč v roce 2022) se na výši vyměřovacího základu nepřihlíží.

Od ledna 2023 bude nově první redukční hranice 17 743 Kč, druhá redukční hranice pak 161 296 Kč.

Dodejme, že se v roce 2022 zvyšovaly penze celkem třikrát, naposledy v zářícelkově vzrostly přibližně o 2500 Kč (15 %).

Výdaje na růst důchodů budou činit 82 miliard Kč, celkové výdaje na důchody mají v roce 2023 činit 637,6 miliardy korun.

Další růst důchodů ovlivní výchovné na dítě ve výši 500 Kč

Vedle valorizace důchodů čeká důchodce od ledna 2023 další významná změna.

Bude zavedeno takzvané výchovné ve výši 500 Kč za vychované dítě, na něž budou mít nárok důchodci, kteří převážně pečovali o děti a vychovávali je.

Výchovné navýší procentní výměru důchodu a v dalších letech bude v rámci procentní výměry důchodů valorizováno. 

Výchovné má kompenzovat snížení důchodu způsobené poklesem příjmů v rámci péče o děti. Nárok má pouze jeden z rodičů (páru).

Kdy je nutné o výchovné žádat?

Ženy, které budou v důchodu či si podají žádost v roce 2022 a kterým se kvůli dětem snížil důchodový věk, podávat žádost nemusí. Od České správy sociálního zabezpečení přijde oznámení o navýšení důchodu a tím bude vše vyřešeno.

Naopak žádat o výchovné musí ty ženy, kterým se výchova dětí nezapočítala, a muži, kteří vychovávali děti.

Příjem žádostí započal 1. září 2022, formulář žádosti naleznete ke stažení anebo k online vyplnění na stránkách ČSSZ.

Od roku 2023 budou žadatelé o důchod přikládat žádost o výchovné ke své žádosti o důchod.

Specifickou skupinou jsou pak osoby, kterým se transformoval důchod z invalidního do starobního v 65 letech. Ty musí zažádat, ale výchovné dostanou pouze v případě splnění potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod.

Tip: Výchovné k důchodu v 6 otázkách a odpovědích

O kolik vzroste váš důchod v lednu 2023?

Již jsou známy všechny proměnné, které ovlivní růst důchodů v lednu 2023.

Vy si v naší kalkulačce můžete spočítat, o kolik se vám od ledna 2023 zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod.

Vypočítejte si výši důchodu v roce 2023

Jaký bude váš řádný starobní či předčasný důchod, jestliže do něj odejdete v roce 2023?

To si můžete vypočítat v naší důchodové kalkulačce na rok 2023, stejně tak si můžete vypočítat výši starobního důchodu, kdybyste do něj chtěli odejít již v roce 2022.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vláda.cz

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš

Redaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 61 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY