Jak se počítá výše důchodu

Výše starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry.

Výše starobního důchodu v roce 2023

Výše základní výměry je pro rok 2023 stanovena pevnou částkou 4 040 Kč měsíčně a pro rok 2024 se zvyšuje na 4 400 Kč měsíčně.

Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
Rok                     Základní výměra důchodu 
2024 4400
2023 4040
2022 3900
2021 3550
2020 3490
2019 3270
2018 2700
2017 2550
2016 2440
2015 2400
2014 2340
2013 2330
2012 2270
 

Výše procentní výměry se v roce 2024 stanoví jako 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní pojištění. Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. Minimální výše procentní výměry je přitom 770 Kč měsíčně. U důchodu přiznaných v roce 2024 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2023, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Od roku 2024 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 nezvyšuje a také dochází ke zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě (tzv. výchovné). 

Starobní důchod v roce 2023

Výše procentní výměry se v roce 2023 stanoví jako 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní pojištění. Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. Minimální výše procentní výměry je přitom 770 Kč měsíčně. U důchodu přiznaných v roce 2023 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2022, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Od roku 2023 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 zvyšuje o 5,1 % procentní výměry náležející před zvýšením a také dochází ke zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě (tzv. výchovné). 

Zvýšení o výchovné se od roku 2023 týká také všech nově přiznaných starobních důchodů.

Starobní důchod v roce 2022

Výše procentní výměry se v roce 2022 stanoví jako 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní pojištění. Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. Minimální výše procentní výměry je přitom 770 Kč měsíčně. U důchodu přiznaných v roce 2022 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2021, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Od roku 2022 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2022 zvyšuje o 1,3 % procentní výměry náležející před zvýšením a také dochází k mimořádnému zvýšení důchodu o 300 Kč

Výše předčasného starobního důchodu od října 2023

Novela zákona o důchodovém pojištění, která začíná platit od října 2023, stanovuje nové podmínky pro krácení předčasných starobních důchodů. Zatímco dříve bylo možné odejít do předčasného důchodu až 5 let před dosažením důchodového věku, nově má pojištěnec nárok na starobní důchod před dosažením důchodového věku, jestliže získal stanovenou dobu pojištění (od 1.10. 2024 je tato doba stanovena na 40 let) a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše 3 roky. Dále také dochází ke změně krácení procentní části předčasného důchodu podle předčasnosti. Do konce září 2023 se procentní část přiznaných předčasné důchodů snižuje za každých 90 dnů předčasnosti snižuje o dané (postupně se zvyšující procento). Nově pokud žádáte o předčasný důchod od října 2023 se procentní část předčasného důchodu každých 90 dnů předčasnosti snižuje o 1,5 %.

Tabulka: Krácení předčasného důchodu

Dřívější odchod do penze
(ve dnech) 
Krácení předčasného důchodu
přiznaného od října 2023 (v %)
Krácení předčasného důchodu
přiznaného do konce září 2023 (v %)
90 a méně   1,5 0,9
91 - 180   3,0 1,8
181 - 270  4,5 2,7
271 - 360  6,0 3,6
361 - 450  7,5 4,8
451 - 540  9,0 6,0
541 - 630  10,5 7,2
631 - 720  12,0 8,4
721 - 810  13,5 9,9
811 - 900  15,0 11,4
901 - 990 16,5 12,9
991 - 1 080  18,0 14,4
1 081 - 1 170  19,5 15,9

 

Výše krácení předčasných důchodů přiznaných do konce září 2023

Procentní část předčasného důchodu se totiž snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Zjednodušeně řečeno, čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Roli hraje každých 90 dní. Na to je potřeba pamatovat. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní.  Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendnářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Výše krácení předčasného důchodu pro jednotlivá čtvrtletí je v tabulce výše.

Přepočet starobního důchodu díky přesluhování

Způsob přepočtu se odvíjí od souběhu výdělečné činnosti a důchodu.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti pobírali polovinu starobního důchodu, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti pobírali celý starobní důchod, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 0,4 % výpočtového základu. Do těchto dní se přitom nezapočítává např. nemoc.
  • Kdy má občan nárok na zvýšení důchodu? Vždy po dvou letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti. Za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti nepobírali starobní důchod, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu. Za 360 dní to je tedy o 6 %. Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy budete pobírat nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby.
  • Pokud jde o výdělečnou činnost před 1. 1. 2010, podmínkou pro přepočet důchodu je výdělečná činnost na základě pracovněprávního vztahu (poměr na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku). Dále je předpokladem, že v daných letech nebyl pobírán starobní důchod. Pokud nárok vznikl, tak za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu.
Pokud byl přiznán předčasný důchod, ale jeho poživatel vykonává výdělečnou činnost a nepobírá přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, důchod se po skončení této výdělečné činnosti přepočte tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu.

Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 37 krát


Související články: