Jak se počítá výše důchodu

Výše starobního důchodu se skládá ze základní a procentní výměry.

Výše starobního důchodu

Výše základní výměry je pro rok 2020 stanovena pevnou částkou 3 490 Kč měsíčně a pro rok 2021 se zvyšuje na  3 550 Kč měsíčně.


Vývoj základní výměry důchodu v Kč měsíčně
Rok 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Základní výměra důchodu 3550 3490 3270 2700 2550 2440 2400 2340 2330 2270

Výše procentní výměry se v roce 2021 stanoví jako 1,5 % výpočtového základu za každých 365 dní pojištění. Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. Minimální výše procentní výměry je přitom 770 Kč měsíčně. U důchodu přiznaných v roce 2021 se hodnotí příjmy v letech 1986 až 2020, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Od roku 2021 se procentní výměra každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2021 zvyšuje o 7,1 % procentní výměry náležející před zvýšením. 

Výše předčasného starobního důchodu

Procentní část předčasného důchodu se totiž snižuje za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti. Zjednodušeně řečeno, čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení. Roli hraje každých 90 dní. Na to je potřeba pamatovat. V krácení je rozdíl, zda odejít do předčasného důchodu 360 dní před dosažením důchodového věku nebo 361 dní.  Krácení důchodu činí 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalednářního dne do 720. kalendářního dne a 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. Pro lepší názornost si uvedeme krácení předčasného důchodu v tabulce.

Tabulka: Krácení předčasného důchodu

Dřívejší odchod do penze
(ve dnech) 
Krácení předčasného důchodu
 (v %)
90 a méně   0,9
91 – 180   1,8
181 - 270  2,7
271 – 360  3,6
361 – 450  4,8
451 - 540  6,0
541 - 630  7,2
631 – 720  8,4
721 - 810  9,9
811 – 900  11,4
901 – 990 12,9
991 – 1 080  14,4
1 081 – 1 170  15,9

Přepočet starobního důchodu díky přesluhování

Způsob přepočtu se odvíjí od souběhu výdělečné činnosti a důchodu.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti pobírali polovinu starobního důchodu, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 180 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti pobírali celý starobní důchod, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 360 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 0,4 % výpočtového základu. Do těchto dní se přitom nezapočítává např. nemoc.
  • Kdy má občan nárok na zvýšení důchodu? Vždy po dvou letech, pokud výdělečná činnost trvala nepřetržitě po tuto dobu, nebo po skončení výdělečné činnosti. Za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla.
  • Pokud jste při výdělečné činnosti nepobírali starobní důchod, důchod se přepočítá tím způsobem, že za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu. Za 360 dní to je tedy o 6 %. Do těchto 90 kalendářních dní se však nepočítají dny, kdy budete pobírat nemocenské dávky a jiné tzv. náhradní doby.
  • Pokud jde o výdělečnou činnost před 1. 1. 2010, podmínkou pro přepočet důchodu je výdělečná činnost na základě pracovněprávního vztahu (poměr na dobu určitou, nejdéle na dobu jednoho roku). Dále je předpokladem, že v daných letech nebyl pobírán starobní důchod. Pokud nárok vznikl, tak za každých 90 kalendářních dnů této výdělečné činnosti vzroste procentní výměra o 1,5 % výpočtového základu.
Pokud byl přiznán předčasný důchod, ale jeho poživatel vykonává výdělečnou činnost a nepobírá přitom starobní důchod ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, důchod se po skončení této výdělečné činnosti přepočte tak, že se doba této výdělečné činnosti po dni, od kterého byl přiznán starobní důchod, přičte k době pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod a současně se o tuto dobu zkrátí doba, za kterou se snižovala výše procentní výměry starobního důchodu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 25 krát


Související články: