Jak moc ovlivňuje přiznaný stupeň invalidity výši invalidního důchodu

22.02.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka invalidního důchodu prvního a druhého stupně je citelně nižší než invalidního důchodu třetího stupně. Vypočítejme si v praktických příkladech, jak moc ovlivňuje přiznaný stupeň invalidity výši invalidního důchodu.

Do výpočtové formule invalidního důchodu vstupují tři základní vstupní údaje, kterými jsou získaná doba pojištění (včetně dopojištěné doby pojištění), rozhodné příjmy před přiznáním invalidity a právě přiznaný stupeň invalidity.

V Česku jsou vypláceny invalidní důchody prvního, druhého a třetího stupně. V září 2023 činil průměrný invalidní důchod prvního stupně 9725 Kč, průměrný invalidní důchod druhého stupně 11 433 Kč a průměrný invalidní důchod třetího stupně 17 027 Kč.

Zdroj: Depositphotos

Základní výměra je stejná u všech stupňů invalidity

Všechny invalidní důchody se skládají ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je ve všech případech stejně vysoká, v roce 2024 činí 4400 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na průběhu pojištění a stupni invalidity. U všech tří invalidních důchodů se z osobního vyměřovacího základu získá výpočtový základ. Osobní vyměřovací základ je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za odpracované roky před vznikem invalidity.

Rozdílný zápočet výčtového základu

Osobní vyměřovací základ se redukuje i při výpočtu invalidního důchodu. Výpočtový základ je právě osobní vyměřovací základ po redukci. Při výpočtu procentní výměry invalidního důchodu prvního stupně činí zápočet za každý rok pojištění 0,5 % výpočtového základu, u invalidního důchodu druhého stupně potom 0,75 % výpočtového základu a u invalidního důchodu třetího stupně 1,5 % výpočtového základu.

Tip: Kalkulačka invalidního důchodu 2024

Praktický příklad

Při osobním vyměřovacím základu ve výši 41 600 Kč a získané době pojištění v rozsahu 46 let (včetně dopojištěné doby pojištění) činí invalidní důchod prvního stupně 10 181 Kč, invalidní důchod druhého stupně 13 071 Kč a invalidní důchod třetího stupně 21 742 Kč. Finanční rozdíl mezi invalidním důchodem prvního a druhého stupně je značně nižší než mezi invalidním důchodem druhého stupně a invalidním důchodem třetího stupně.

 

Může být invalidní důchod prvního stupně vyšší než třetího stupně?

Stupeň invalidity hraje při výpočtu invalidního důchodu zásadní roli. Navíc z důvodu zohledňování dopočtené doby pojištění jsou rozdíly u doby pojištění mezi žadateli o invalidní důchod nižší než mezi žadateli o starobní důchod. V praxi tedy je invalidní důchod prvního stupně ve stejné výši jako invalidní důchod třetího stupně zcela ojediněle. Samotnou částku invalidního důchodu ovlivňuje přiznaný stupeň invalidity zcela zásadně.

Čtěte také: Proč při valorizaci nejméně stouply invalidní důchody I. stupně

Praktický příklad

Panu Rudolfovi je přiznáni invalidní důchod třetího stupně, získal dobu pojištění v rozsahu 46 let a jeho osobní vyměřovací základ je na úrovni minimální mzdy roku 2023, tedy v částce 17 300 Kč. Panu Rudolfovi je přiznán invalidní důchod třetího stupně (dle výpočtové formule roku 2024) ve výši 16 337 Kč.

Panu Josefovi je přiznán invalidní důchod prvního stupně, ale osobní vyměřovací základ má 144 540 Kč, což při získání doby pojištění v rozsahu 46 let znamená invalidní důchod prvního stupně ve výši 16 337 Kč. Aby měl pan Josef stejně vysoký invalidní důchod jako pan Rudolf, musí mít 8,4krát vyšší příjem. Tak významný je rozdíl ve výpočtu invalidního důchodu prvního a invalidního důchodu třetího stupně.


Čtěte také: 

Platí napořád a další nepravdy o invalidním důchodu

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 65 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY