Jak péče o děti ovlivňuje váš budoucí důchod

23.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Úloha rodinné politiky stoupá ve většině vyspělých zemích světa. V posledních letech v Česku tak byla zavedena otcovská, zvýšila se částka rodičovského příspěvku a díky daňovému zvýhodnění platí rodiny s dětmi nižší daň z příjmů. Jak však ovlivňuje péče o děti budoucí výpočet starobního důchodu a důchodové podmínky?

V Česku je péče o děti zohledněna v daňové oblasti formou nižší daňové povinnosti z důvodu čerpání daňového zvýhodnění, kdy někteří rodiče dokonce neplatí nic na dani z příjmů, a ještě peníze od státu dostávají formou daňového bonusu. Rovněž rodiče pečující o dítě či děti splňují některou ze zákonných podmínek a zdravotní pojištění za ně platí stát. Co je dobré vědět o péči o děti s ohledem na budoucí důchodové nároky?

Zdroj: Depositphotos

Nižší důchodový věk

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje a sjednocuje. Aktuálně však stále platí, že ženy, které vychovaly dítě či děti, mají nižší důchodový věk. V přiložené tabulce máme uveden řádný důchodový věk u vybraných ročníků narození. Jak je z tabulky níže názorně vidět, výhody výchovy dětí se postupně zmenšují, ženy narozené později nejdou do penze tak brzo jako jejich předchůdkyně.

Rok narození

Muži

Ženy (podle počtu dětí)

0

1

2

3 a 4

5 a více

1940

60r+10m

57r+8m

56r+4m

55r

54r

53r

1945

61r+8m

59r+4m

58r

56r+8m

55r+4m

54r

1950

62r+6m

61r

59r+8m

58r+4m

57r

55r+8m

1955

63r+4m

62r+8m

61r+4m

60r

58r+8m

57r+4m

1960

64r+2m

64r+2m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

59r+2m

1961

64r+4m

64r+4m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

59r+8m

1962

64r+6m

64r+6m

64r+6m

63r+2m

61r+8m

60r+2m

1963

64r+8m

64r+8m

64r+8m

63r+8m

62r+2m

60r+8m

1964

64r+10m

64r+10m

64r+10m

64r+2m

62r+8m

61r+2m

1965

65r

65r

65r

64r+8m

63r+2m

61r+8m

Pramen: Příloha zákona o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb.

Jaký je váš důchodový věk? Spočítejte si v naší kalkulačce

 

Péče o děti je náhradní doba pojištění

Měsíční částka starobního důchodu závisí nejenom na rozhodných příjmech od roku 1986, ale i na získané době pojištění. Do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu se přitom započítávají nejenom období, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale i tzv. náhradní doby pojištění. Péče o dítě do 4 let věku se přitom považuje za náhradní dobu pojištění. Z důvodu péče o dítě do 4 let věku tedy nevzniká žádná mezera v pojištění.

S ohledem na budoucí výpočet starobního důchodu je tedy péče o dítě do doby pojištění hodnocena stejně, jako by v daném období byla vykonávána závislá činnost (zaměstnání) nebo samostatná výdělečná činnost (podnikání). Žádné období během péče o dítě nemůže být jako náhradní doba pojištění započtena současně oběma rodičům.

Tip: Co všechno vstupuje do výpočtu důchodu

Průměrná mzda se nesnižuje

Starobní důchod se vypočítává z průměrné mzdy za odpracované roky v současné hodnotě, z tzv. osobního vyměřovacího základu. Většinou mají pečující rodiče o dítě do 4 let věku pouze mateřskou a následně rodičovský příspěvek. Přestože tedy neplyne v daném období příjem podléhající sociálnímu pojištění, nedochází za dané období ke snížení osobního vyměřovacího základu. Důvodem je skutečnost, že péče o dítě do 4 let věku patří také mezi vyloučené doby pojištění. To zjednodušeně znamená, že toto období nijak neovlivňuje výši osobního vyměřovacího základu.

Tip: Spočítejte si důchod v naší důchodové kalkulačce

Daňové zvýhodnění důchod nezvyšuje ani nesnižuje

Vždy jeden z rodičů může při výpočtu čisté mzdy uplatnit daňové zvýhodnění na děti, které snižuje vypočtenou daň z příjmů. V roce 2024 činí daňové zvýhodnění na první dítě 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí a další dítě 2320 Kč. Když je dítě držitelem průkazu ZTP/P, uplatní se daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění však ovlivňuje pouze výpočet daně z příjmů a nemá vliv na výpočet sociálního pojištění. Čerpané daňové zvýhodnění tedy nemá žádný vliv na budoucí výpočet starobního důchodu.

Výchovné na děti ve výši 500 Kč

V roce 2024 činí výchovné na každé dítě 500 Kč, přičemž nárok na výchovné mají zpravidla ženy. Částka výchovného se započítává k procentní výměře starobního důchodu a ovlivňuje i budoucí valorizace. Nárok na výchovné vzniká i při odchodu do předčasného důchodu, a to v plném rozsahu. Výchovné na děti se nekrátí.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY