Na výchovné od roku 2023 bude mít nakonec nárok mnohem více osob

15.11.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od příštího roku se bude individuálně zvyšovat důchod o tzv. výchovné. Kdo na něj bude mít nárok a kdy o něj budete muset zažádat?

Právní úprava výchovného je ukotvena v zákoně č. 232/2021 Sb., který novelizoval zákon o důchodovém pojištění. Pojďme se společně podívat, jak se rozšířil okruh osob, kterým může být výchovné přiznáno, a stejně tak i na to, kdo o něj bude muset zažádat.

Dozvíte se:

Základní informace o výchovném

Výchovné činí 500 Kč za jedno dítě, a částku je tedy třeba vždy vynásobit počtem dětí. O výslednou částku se pak trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, což platí pro důchod řádný, ale i předčasný. Je navíc počítáno s tím, že částka se bude od roku 2024 postupně valorizovat stejně jako procentní výměra.

Výchovné pak nenáleží oběma manželům nebo partnerům, ale pouze ženě nebo muži, který převážně pečoval/a o dítě v největším rozsahu, na základě čehož došlo ke kariérním výkyvům a poklesům příjmů. Podmínky pro uznání budou podobné, jako jsou ty pro účely snížení důchodového věku u žen.

Nárok na výchovné nelze nijak přenést z jednoho rodiče na druhého, a to ani v případě, že by ten, co o dítě převážně pečoval, zemřel anebo měl ve finále i tak vyšší důchod. Nelze jej ani mezi oba rodiče úměrně nebo neúměrně rozdělit.

Nová důchodová úprava má tedy jasně podpořit a ocenit zásluhy převážně pečujících osob a zároveň také paušálně kompenzovat snížení důchodu, k čemuž došlo především důsledkem péče o děti a omezováním výdělků ze zaměstnání nebo podnikání. Tímto krokem také zároveň dojde i ke snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen.

Čtěte také: Výchovné k důchodu v 6 otázkách

Změny u výchovného 2023: nárok, podání žádosti

Zdroj: Depositphotos

 

Komu bude přiznáno výchovné?

Výchovné bude přiznáno

  • ženám a mužům, kteří převážně pečovali o děti,
  • osobám se zaniklým starobním důchodem z důvodu vyššího invalidního důchodu,
  • poživatelům tzv. transformovaného důchodu,
  • nově i vdovám, které pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

U poživatelů tzv. transformovaného důchodu navíc také dochází ke změně. Dříve byla právní úprava taková, že muselo jít o starobní důchodce, kterým byl před 1. lednem 2023 invalidní důchod v jejich 65 letech transformován na důchod starobní, pokud požádali o přiznání starobního důchodu a splnili podmínky minimální doby důchodového pojištění. Od tohoto pravidla by se však mělo nově upustit a výchovné by mělo náležet všem převážně pečujícím osobám s transformovaným důchodem.

Novou právní úpravu však bude muset ještě schválit Senát a prezident republiky svým podpisem.

TIP: Vypočítejte si, jak se zvýší váš důchod v roce 2023

Jak je to s žádostí o výchovné?

Výchovné bude přiznáno automaticky jen některým osobám. Mezi ně můžeme zařadit např. ženy, kterým byl přiznán starobní důchod před 1. lednem 2023 a zároveň u nich také došlo ke snížení důchodového věku za výchovu dětí. Těm se důchod o výchovné zvýší od příštího roku automaticky.

Zažádat pak budou muset ty ženy, kterým se důchodový věk za výchovu dětí nijak nesnižoval, a všichni muži, kteří převážně pečovali o dítě. Výchovu navíc budou muset doložit. To samé platí pro osoby s transformovaným důchodem a ženy a muže se zaniklým starobním důchodem.

Tito poživatelé důchodu musejí podávat své žádosti kdykoliv v období do 31. prosince 2024, jinak jim nárok zanikne.

Vždy budou dále žádat všechny osoby, kterým bude starobní důchod přiznán po 31. prosinci 2022.

Čtěte také: Odcházíte příští rok do důchodu? Běžte již letos, váš měsíční důchod může být vyšší až o tisíce korun

Jak se bude dokládat výchova dětí?

Výchovu dítěte nebudete dokládat jinak než čestným prohlášením, které je součástí žádosti o výchovné. To je již od září k dispozici ke stažení na ePortálu ČSSZ, přes který lze navíc podat elektronickou žádost. Jinak je možné podepsaný tiskopis doručit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď osobně, nebo poštou.

Od roku 2023 pak bude žádost o výchovné součástí žádosti o starobní důchod. Pokud daná osoba o výchovné nepožádá současně s žádostí o starobní důchod, nárok jí nevznikne.

Čtěte také: Pracující penzisté a zvyšování důchoduPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 17 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY