Kdo bude mít nárok na přiznání výchovného v roce 2024?

30.11.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od roku 2023 se zvyšují důchody o tzv. výchovné. Kdo bude mít nárok na výchovné v roce 2024?

Právní úprava výchovného je ukotvena v zákoně č. 232/2021 Sb., který novelizoval zákon o důchodovém pojištění. Pojďme se společně podívat, jak je to s okruhem osob, kterým může být výchovné přiznáno, a stejně tak i na to, kdo o něj bude muset zažádat.

Základní informace o výchovném

Výchovné činí 500 Kč za jedno dítě, a částku je tedy třeba vždy vynásobit počtem dětí. O výslednou částku se pak trvale zvýší procentní výměra starobního důchodu, což platí pro důchod řádný, ale i předčasný

Výchovné pak nenáleží oběma manželům nebo partnerům, ale pouze muži nebo ženě, který/která převážně pečoval/a o dítě v největším rozsahu, na základě čehož došlo ke kariérním výkyvům a poklesům příjmů. Podmínky pro uznání budou podobné, jako jsou ty pro účely snížení důchodového věku u žen.

Nárok na výchovné nelze nijak přenést z jednoho rodiče na druhého, a to ani v případě, že by ten, co o dítě převážně pečoval, zemřel anebo měl ve finále i tak vyšší důchod. Nelze jej ani mezi oba rodiče úměrně nebo neúměrně rozdělit.

Důchodová úprava má tedy od roku 2023 jasně podpořit a ocenit zásluhy převážně pečujících osob a zároveň také paušálně kompenzovat snížení důchodu, k čemuž došlo především důsledkem péče o děti a omezováním výdělků ze zaměstnání nebo podnikání. Tímto krokem také zároveň dochází i ke snížení statistického rozdílu mezi průměrným starobním důchodem mužů a žen.

Čtěte také: Výchovné k důchodu v 6 otázkách

Změny u výchovného 2023: nárok, podání žádosti

Zdroj: Depositphotos

 

Komu bude přiznáno výchovné v roce 2024?

Výchovné bude přiznáno:

  • ženám a mužům, kteří převážně pečovali o děti,
  • osobám se zaniklým starobním důchodem z důvodu vyššího invalidního důchodu,
  • poživatelům tzv. transformovaného důchodu,
  • vdovám, které pobírají krácený starobní důchod v souběhu s vyšším pozůstalostním důchodem.

U poživatelů tzv. transformovaného důchodu navíc také došlo ke změně. Dříve byla právní úprava taková, že muselo jít o starobní důchodce, kterým byl před 1. lednem 2023 invalidní důchod v jejich 65 letech transformován na důchod starobní, pokud požádali o přiznání starobního důchodu a splnili podmínky minimální doby důchodového pojištění. Od tohoto pravidla se však upustilo, a výchovné tedy náleží všem převážně pečujícím osobám s transformovaným důchodem.

TIP: Jaký bude váš důchod v roce 2024? Vypočítejte si to

Jak je to s žádostí o výchovné?

Výchovné bude přiznáno automaticky jen některým osobám. Zažádat pak budou muset ty ženy, kterým se důchodový věk za výchovu dětí nijak nesnižoval, a všichni muži, kteří převážně pečovali o dítě. Výchovu navíc budou muset doložit. To samé platí pro osoby s transformovaným důchodem a ženy a muže se zaniklým starobním důchodem.

Tito poživatelé důchodu musejí podávat své žádosti kdykoliv v období do 31. prosince 2024, jinak jim nárok zanikne.

Osoby, kterým je starobní důchod přiznán kdykoliv po 31. prosinci 2022, budou muset vždy žádat zvlášť, a to společně se žádostí o přiznání starobního důchodu. 

Žádost je možné podat na kterékoli OSSZ, PSSZ či na MSSZ Brno nebo zaslat přímo na ústředí ČSSZ, Křížová 25, Praha 5.

Čtěte také: Bude pro vás výhodnější odejít do starobního důchodu letos, nebo v roce 2024?

Jak se bude dokládat výchova dětí?

Výchovu dítěte nebudete dokládat jinak než čestným prohlášením, které je součástí žádosti o výchovné. To je již od září 2022 k dispozici ke stažení na ePortálu ČSSZ, přes který lze navíc podat elektronickou žádost. Jinak je možné podepsaný tiskopis doručit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď osobně, nebo poštou.

Pokud daná osoba o výchovné nepožádá současně s žádostí o starobní důchod, nárok jí nevznikne.

Čtěte také: Porovnání výše důchodu při čerpání předčasné penze a využití předdůchodu

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 26 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY