Navýšení příspěvku na péči s sebou přinese také zdražení některých sociálních služeb

16.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od 1. července 2024 se má zvýšit příspěvek na péči. Na základě toho MPSV plánuje ve stejném datu zvýšit také maximální sazby za některé sociální služby. Pro pracovníky v sociálních službách se mění také způsob určovaní toho, kdo musí pro tuto činnost absolvovat kvalifikační kurz.

O tom, že se má od 1. července 2024 navýšit příspěvek na péči, jsme vás již informovali. Zvýšení se však nedočkají lidé v prvním stupni závislosti, těm zůstanou příspěvky ve stejné výši jako doposud.

Na základě růstu příspěvku na péči plánuje MPSV zvýšit maximální sazbu za některé sociální služby. Maximální výši sazby, kterou nesmějí služby překročit, udává vyhláška č. 505/2006 Sb.

Zdroj: Depositphotos

Kterých sociálních služeb se navýšení dotkne

Maximální hodinové sazby jsou stanoveny u těch služeb, kde jsou úhrady stanoveny na základě spotřebovaného času nezbytného k zajištění dané poskytované činnosti.

Navýšení se týká těchto sociálních služeb:

 • Pečovatelských služeb
 • Osobních asistencí
 • Průvodcovských a předčitatelských služeb
 • Služeb podpory samostatného bydlení
 • Odlehčovacích služeb
 • Center denních služeb
 • Denních stacionářů
 • Chráněného bydlení
 • Sociálních rehabilitací

Současná výše úhrad za služby

Výše hodinové sazby je určená podle toho, zda se služba poskytuje pod, nebo nad 80 hodin měsíčně.

Při více než 80 hodinách za měsíc je sazba ve výši 135 Kč/hodinu. Při péči, která nepřesahuje 80 hodin za měsíc, platí sazba 155 Kč/hodinu.

Dále jsou samostatně stanoveny částky za následující činnosti:

Dovoz a donáška jídla – 50 Kč

Vyprání a vyžehlení 1 kg prádla – 90 Kč

Nákup potravin, oblečení nebo vybavení – 160 Kč

Pole návrhu vyhlášky nejsou současné maximální limity úhrad dostatečné a klienti těchto služeb by se měli více podílet na jejich úhradě. Dalším důvodem ke zvyšování sazeb jsou narůstající náklady na poskytování těchto služeb z důvodu inflace.

Nová výše maximálních sazeb od 1. července 2024

 

Nová výše sazby

Zdražení o

Péče nad 80 hodin/měsíčně

150 Kč

15 Kč

Péče pod 80 hodin/měsíčně

165 Kč

10 Kč

Dovoz a donáška jídla

60 Kč

10 Kč

Vyprání a vyžehlení 1 kg prádla

100 Kč

10 Kč

Nákup potravin, oblečení nebo vybavení

170 Kč

10 Kč

„Cílem návrhu vyhlášky je zvýšení aktuální maximální hodinové sazby za poskytnutí úkonu péče, také zvýšení sazby za vyprání a vyžehlení prádla a realizaci velkého nákupu u pečovatelské služby. Navrženým opatřením se umožní poskytovatelům sociálních služeb sjednávat úhrady za služby tak, aby to lépe odpovídalo skutečně vynaloženým nákladům, a zároveň zůstává zachována úroveň ochrany uživatelů ve smyslu současné ekonomické dostupnosti díky významnému navýšení příspěvku na péči,“ vysvětluje navýšení sazeb návrh vyhlášky.

Tip:  Zaměstnanci pečující o své blízké mají nárok požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby

 

Kteří pracovníci v sociálních službách nebudou muset absolvovat kvalifikační kurz?

Vyhláška zároveň upravuje to, kdo se může stát pracovníkem v sociálních službách. Současná úprava obsahuje zastaralé kódy a názvy vzdělávacích oborů, při jejichž absolvování se nevyžaduje absolvovat ještě kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. 

Legislativa však nereaguje na nově vznikající obory vzdělání. Z toho důvodu se budou nově uvádět pouze uznatelné oblasti zaměření oborů, po jejichž absolvování nebude vyžadován kvalifikační kurz. Podstatné tedy bude zaměření oboru.

Absolvování kvalifikačního kurzu nebude nutné pro tato zaměření:

 • Charitativní služby
 • Pečovatelské služby
 • Pečovatelská činnost
 • Pečovatelská práce
 • Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • Sociálně právní činnost
 • Sociálně výchovná činnost
 • Sociální činnost
 • Sociální péče
 • Sociální pečovatelství
 • Sociální služby
 • Vychovatelství
 • Výchovná a humanitární činnost

Klienti mohou očekávat navýšení maximálních sazeb už od 1. července 2024, kdy má nabýt vyhláška účinnosti.


Čtěte také:

Stravování důchodců opět bez komplikací. Opomenutí konsolidačního balíčku napraveno

Zdravotně postižení budou vyřizovat všechny dávky u ČSSZ, plánuje ministerstvo

Autor článku

Veronika Němcová

Veronika Němcová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY