Kdy můžete odmítnout zaměstnání, které vám vybral Úřad práce?

08.08.2022 | , Finance.cz
Spotřebitel


Pokud se registrujete do evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce, musíte očekávat, že kromě podpory v nezaměstnanosti, máte-li na ni nárok, se vám instituce bude pokoušet zprostředkovat zaměstnání. Kdy ho ale můžete odmítnout?

O zprostředkování vhodného zaměstnání, ale i tom, kdy nabídnuté zaměstnání můžete odmítnout, hovoří zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. Nabídku práce pak lze na pracáku skutečně odmítnout, aniž by vás vyřadili, ale musíte k tomu mít vážný důvod.

Na jakém úřadu práce se registrovat?

Dříve bylo nutné registrovat se na územním pracovišti Úřadu práce ČR pouze v místě trvalého bydliště, což byl pro řadu lidí, kteří se z rodného města rozutekli po republice, docela problém, a to minimálně v rámci dojíždění na kontaktní schůzky s pracovníky ÚP. Dnes je tomu ale už naštěstí jinak a přihlašovat se můžete i na pobočce v místě obvyklého pobytu, takže podmínka územního obvodu trvalého bydliště již nemusí být splněna.

Jaké zaměstnání vám má Úřad práce najít?

Dle zákona by se mělo jednat o takovou práci, u které se zakládá povinnost odvádět důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku. To se odvádí u klasické pracovní smlouvy včetně zkrácených úvazků, ale i u dohody o pracovní činnosti nad hrubý výdělek 3499 Kč/měsíc. U dohody o provedení práce pak nad 10 000 Kč hrubého měsíčně.

Další podmínkou je, že délka pracovní doby musí činit nejméně 80 % z týdenní pracovní doby. Ta je určena zákoníkem práce jako 40 hodin. Výjimku zde tvoří pouze uchazeči, kteří jsou evidování déle než 1 rok. Těm může být nalezena práce o délce pracovní doby minimálně 50 % z týdenní pracovní doby, což platí i pro osoby, které mají být umístěny pro výkon veřejně prospěšných prací.

Dále pro vás pracovník úřadu musí vybrat zaměstnání s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Může však i na dobu určitou, ale to pouze za předpokladu, že doba, na kterou je pracovní poměr sjednán, je delší než 3 měsíce.

Čtěte také: Co dělat, když vám končí smlouva na dobu určitou?

Odmítnutí nabídky zaměstnání od úřadu práce uchazečem

Zdroj: Shutterstock

 

Musí se úřad ohlížet na zdravotní způsobilost nebo vzdělání?

Ano, musí. Práce, kterou vám jako prostředník nabízí, musí být úměrná vaší zdravotní způsobilosti, schopnostem, dosavadní délce zaměstnání, možnosti ubytování, dopravní dosažitelnosti, a pokud je to možné, tak i kvalifikaci.

Kdy můžete odmítnout nabídku práce od ÚP?

Odmítnout zaměstnání, aniž byste byli sankčně vyřazeni, lze jen ze skutečně vážných důvodů, které navíc budete muset úřadu prokázat. Mezi ně můžeme zařadit:

  • nezbytnou osobní péči o dítě do 4 let,
  • péči o fyzickou osobu závislou na pomoci jiné osoby minimálně ve stupni II, pokud s uchazečem žije a společně uhrazují náklady – toto se nevyžaduje, pokud jde o osobu blízkou,
  • místo výkonu anebo povaha zaměstnání manžela/ky, registrovaného partnera/ky,
  • docházku dítěte do školky nebo základní školy,
  • zdravotní důvody dle lékařského posudku, které brání v součinnosti s ÚP,
  • okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem dle pravidel zákoníku práce,
  • závažné osobní důvody, mravní, etické*, náboženské apod.

* Například vegetarián nebo vegan může ze svých etických důvodů odmítnout práci na jatkách.

Co se stane, když nabídku práce odmítnete bez vážných důvodů?

Budete sankčně vyřazeni, a to na 6 měsíců, což platí i v případě, že doporučené zaměstnání neprojednáte anebo jakkoliv maříte nástup do něj. Stejný vyhazov z pracáku vás pak čeká i tehdy, pokud odmítnete rekvalifikaci, na kterou jste se již dohodli, anebo pokud na ni vůbec nenastoupíte.

Na základě vyřazení, pokud si nenajdete práci co nejdříve sami, se budete muset u své zdravotní pojišťovny zařadit do kategorie OBZPosoba bez zdanitelných příjmů – a platit si tak sami zdravotní pojištění. To v roce 2022 činí 2187 Kč měsíčně. Dále vám také samozřejmě zaniká za dobu vyřazení nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Čtěte také: Kdy vás ještě můžou vyhodit z pracáku?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 80 krát

Články ze sekce: Spotřebitel