Kdy vás můžou vyhodit z pracáku?

25.06.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Kvůli pandemii se mnoho lidí ocitlo bez zaměstnání. V takovém případě je nejlepším řešením registrace na úřadu práce, pokud tedy nemáte v záloze jiné místo. Kdy vás ale z pracáku mohou vyřadit? A za jaké prohřešky?

O tom, kdy je možné uchazeče o zaměstnání vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání, čili z úřadu práce, pojednává zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., přesněji pak § 30 a další.

Proč se registrovat na úřadu práce?

Pokud dostanete v práci výpověď, je vhodné registrovat se na úřadu práce minimálně kvůli zdravotnímu pojištění. Jeho platba je totiž povinná a osoba bez zdanitelných příjmů za něj v roce 2020 měsíčně zaplatí 1 971 Kč. Sociální pojištění za vás pak úřad práce neplatí, doplácet sami jej však nemusíte. Evidence na pracáku spadá do tzv. náhradní doby pojištění, která se započítává do potřebných let pro nárok na důchod.

Další důvodem pro registraci na úřadu práce je možnost zažádat o podporu v nezaměstnanosti. Tu můžete pobírat až 5 měsíců, anebo o podporu při rekvalifikaci.

Posledním důvodem, proč se zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání, je využití možnosti nechat si zprostředkovat práci přes ÚP.

Zdroj: Shutterstock

Kdy končí vedení v evidenci na úřadu práce?

Evidence na pracáku pro danou osobu končí ve chvíli, kdy si najde zaměstnání anebo započne samostatně výdělečnou činnost na území ČR, ale i v cizině.

Přivýdělek na úřadu práce: ano, či ne?

Přesto si lze v evidenci přivydělávat prostřednictvím pracovního nebo služebního poměru, popř. na dohodu o pracovní činnosti, jestliže měsíční výdělek nebo odměna i v součtu nepřesáhnou polovinu minimální mzdy. Takovou skutečnost však musí daná osoba oznámit nejpozději v den nástupu do takové práce anebo při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání.

Dále se vedení v evidenci ukončuje, pokud má uchazeč o zaměstnání nastoupit k výkonu trestu odnětí svobody, je ve vazbě (po uplynutí 6 měsíců od nástupu), pokud zemře, skončí mu platnost modré karty a v dalších případech.

Uchazeč o zaměstnání musí při zařazení do evidence plnit povinnosti, které jsou spojeny s vedením v evidenci. Při jejich porušení může být z úřadu práce vyřazen.

Kdy vás vyřadí ze evidence na úřadu práce?

Z úřadu vás mohou vyřadit už jen proto, že nesplníte oznamovací povinnost, čili nenahlásíte změnu skutečností, které jsou stěžejní pro vedení v evidenci nejpozději do 8 dnů. Patří sem např., že se stanete dočasně práce neschopným, invalidním ve III. stupni apod. Dalším důvodem pro vyřazení může být i nedostavení se na kontaktní schůzku ve stanoveném termínu a to, že se neomluvíte pro vážné důvody také do 8 dnů. To platí i v případech, kdy by k něčemu takovému došlo pouze jednou. V obou případech je možné důvod oznámit písemně nebo osobně.

Dále můžete být vyřazení, pokud nejste na základě lékařského posudku schopni plnit povinnosti, které vyplývají se součinnosti při zprostředkování zaměstnání, nebo pokud jinak maříte součinnost. Vyhozeni budete, pokud vykonáváte nelegální práci anebo třeba i když zrušíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Můžou mě vyhodit, pokud odmítnu práci nebo rekvalifikaci?

Ano, vyřazení můžete být, pokud neprojednáte doporučené zaměstnání (např. se nedostavíte na pohovor), maříte nástup do práce anebo jej rovnou odmítnete. To samé platí při odmítnutí dohodnuté rekvalifikace anebo při neúčasti na rekvalifikačním kurzu. Pokud jste navíc v evidenci déle než 5 měsíců, neměli byste odmítnout nabídku na rekvalifikaci.

Dále vás z pracáku mohou vyřadit, pokud se odmítnete podrobit vyšetření zdravotního stavu anebo psychologickému vyšetření.

Kdy a jak vás vyřadí z úřadu práce?

Vyřazení z evidence bývá zpětné. Provede se totiž dnem, kdy uchazeč o zaměstnání porušil své povinnosti, nesplnil oznamovací povinnost anebo jinak mařil součinnost. Rozhodnutí o vyřazení však nelze vydat po uplynutí 3 let od vzniku této skutečnosti.

 

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 54 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY