Formuláře žádostí pro uchazeče o zaměstnání

Jestliže chcete čerpat podporu v nezaměstnanosti, tak musíte být přihlášení do evidence uchazečů o zaměstnání. Jak na její vyplnění?

Jak se zaregistrovat na úřadě práce?

Prvním krokem je registrace na úřadě práce pod který spadáte na základě vašeho trvalého bydliště. Zde se podává žádost o zprostředkování zaměstnání a žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Co si vzít s sebou na úřad práce?

Vezměte si s sebou občanský průkaz či pas, čímž prokážete svoji totožnost a místo vašeho trvalého pobytu. Jestliže jste dříve byli zaměstnaní, tak přineste potvrzení o ukončení pracovního poměru (výpověď, dohodu). Rovněž budete potřebovat zápočtový list a potvrzení o výši průměrného měsíčního čistého výdělku či evidenční list důchodového pojištění.

V případě, že jste ukončili podnikání, tak si s sebou neváhejte vzít potvrzení o přerušení či ukončení živnosti, které získate na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud se chcete registrovat na úřadě práce po skončení rodičovské dovolené, skončení péče o osobu blízkou nebo po pobírání invalidního důchodu 3. stupně, tak budete potřebovat potvrzení o ukončené náhradní době.

Bude rovněž nutné doložit vaše dosažené vzdělání, takže si připravte vysokoškolské diplomy, maturitní vysvědčení či výuční listy.

Je dobré mít tyto doklady připravené již na první návštěvu úřadu práce, ale nic vám nebrání dodat veškeré podklady dodatečně. Můžete si i bez nich podat žádost o zprostředkování zaměstnání, ale do evidence budete zařazeni až po předložení těchto dokladů.

Jak vyplnit žádosti o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti?

Žádosti můžete vyplnit elektronicky, ale na úřad práce se musíte dostavit osobně a to nejlépe již trochu připraveni. Tedy nejlépe s předvyplněnými žádostmi.

V žádosti o zpracování zaměstnání a do žádosti o zařazení evidence se vyplňují vaše identifikační údaje, vaše poslední ukončená činnost (podnikání, zaměstnání apod.), jestliže pobíráte invalidní důchod, jaká máte zdravotní omezení či jestli jste byli v pracovní neschoponosti. Dále zde vyplňujete vaši kvalifikaci (musíte ji samozřejmě doložit), případnou rekvalifikaci, odborné dovednosti, jazykové znalosti (úroveň), pracovní zkušenosti a rovněž vaše požadavky na zaměstnání. Také uvádíte identifikační údaje vašich dětí (jméno, příjmení a datum narození).

V žádosti o podporu v nezaměstnanosti se uvádí opět vaše identifikační údaje, jestli pobíráte starobní důchod a údaje o posledním ukončeném zaměstnání, odstupné, odbytné apod. Dále se uvádí vaše další ukončené či neukončené zaměstnání či jiné výdělečné činnosti v posledních 2 letech.


Žádosti pro uchazeče o zaměstnání

Název formuláře Stáhni
Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání
stáhnout
Žádost o podporu v nezaměstnanosti
stáhnout
Žádost o zprostředkování zaměstnání
stáhnout
Základní poučení uchazeče o zaměstnání
stáhnout
Potvrzeni zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti
stáhnout
Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti po skončení služebního poměru
stáhnout
Potvrzení zaměstnavatele o vyplacení odstupného
stáhnout
Potvrzení o výkonu činnosti (nekolidující zaměstnání)
stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát


Související články: