Jak na změnu trvalého bydliště?

03.05.2023 | , Finance.cz
Spotřebitel


Změna trvalého bydliště vás potrápí návštěvou minimálně dvou úřadů a padesátikorunovým poplatkem. Pokud ale máte řidičák, pobíráte důchod nebo podnikáte, proces se protáhne. Na počátku je vyplnění formuláře „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Mnohé úřady čerpají ze základních registrů, i tak je ale třeba na některých změnu hlásit.

Každý občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu. Je to adresa, která je pro úřady jako směrodatná, adresa, kde byste si měli vždy vybírat poštu a kde doopravdy bydlíte. Místo trvalého pobytu musí být v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci a který je označen číslem popisným nebo evidenčním.

Samotná změna trvalého pobytu není náročný proces, zajdete na příslušný úřad a trvalou adresu si dokážete změnit jedním formulářem za pět minut čistého času. Bohužel ale spolu se změnou trvalého pobytu je spojena i výměna osobních dokladů. Víte, které doklady si budete muset změnit a které můžou zůstat stejné?

Vše, co se vyplatí vědět o změně trvalého pobytu

Akce začíná ustřihnutím rohu občanky

Vaše první kroky povedou na ohlašovnu v místě nového trvalého pobytu, tj. na obecní úřad, popř. na úřad městské části, městského obvodu nebo magistrát města. Nejdříve navštívíte přepážku, kde vyplníte a podepíšete „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ a zaplatíte 50 Kč (osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny). Bude vám ustřižen roh občanky a vydán prozatímní doklad – žlutá kartička „Potvrzení o změně trvalého pobytu“, kde máte už uvedenou novou (ale ještě i starou) adresu.

Novou adresu musíte něčím doložit. Při koupi nemovitosti výpisem z katastru nebo kupní smlouvou s razítkem katastru nemovitostí. Při nájmu smlouvou nájemní. Chyba je, pokud koupíte nemovitost a jdete na magistrát ještě dříve, než jste jako majitelé zapsáni v katastru. Pokud nemáte trvalý pobyt čím doložit, lze tak učinit úředně ověřeným písemným potvrzením o souhlasu oprávněné osoby s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Potvrzení se nevyžaduje, pokud oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do agendového informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Změna trvalého bydliště dítěte

Pokud jste vlastníkem nebo nájemcem nemovitosti, můžete na její adresu přihlásit i další osoby. Nejčastěji například manžela/manželku a děti. Pak si i oni musí změnit osobní doklady. Při přihlašování musíte navíc vyplnit souhlas s tím, že ve vaší nemovitosti budou bydlet i další osoby. Pokud máte vyřízenou dětskou občanku, nezapomeňte dětské doklady přinést, protože i dětské občance poté ustřihnou rožek a musíte zařídit dětem nové doklady.

Je potřeba pro změnu trvalého bydliště souhlas majitele nemovitosti?

Častým mýtem je, že pro nahlášení trvalého bydliště potřebujete souhlas majitele nemovitosti, pokud byt nemáte v osobním vlastnictvím a pouze ho máte v nájmu. To ale není pravda. K přihlášení k trvalému pobytu dle zákona 133/2000 Sb., § 6 odstavec 6, potřebujete pouze vyplnit výše uvedený formulář a předložit důkaz, že nemovitost užíváte. Pokud jste tedy v nájmu, stačí nájemní smlouva. V podnájmu je již potřeba souhlas pronajímatele.

Ohlášení změny místa trvalého pobytu

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je zapotřebí:

 • vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,
 • předložit platný občanský průkaz,
 • doložit vlastnictví bytu nebo domu (výpis z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu (nájemní smlouva, souhlas oprávněné osoby).

Žádost o nový občanský průkaz

Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu. Na jiné přepážce tedy zažádáte o nový občanský průkaz. Poplatek se neplatí. Nový občanský průkaz bývá k vyzvednutí do 30 dnů. O nové občanské průkazy musíte zažádat i dětem.

Od 1. července 2018 se vydává pouze tzv. e-občanka. Zažádat o ni můžete na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností, standardní doba vydání je 30 dnů, ale můžete si požádat i o zrychlené vydání za poplatek.

Řidiči se nevyhnou odboru dopravy

Jako motorista si na úřad obce s rozšířenou působností nezapomeňte vzít také osvědčení o registraci vozidla (ORV, „malý techničák“) i technický průkaz.

Nový řidičský průkaz potřebovat nebudete. Dopravní odbor musíte navštívit především kvůli změně v registru vozidel (do 10 pracovních dnů). Zde zaplatíte opět správní poplatek 50 Kč. Jdete vlastně žádat o nový „malý techničák“, který vám bude vydán už s novou adresou. Do „velkého techničáku“ vám budou doplněny nové údaje. I při stěhování do jiného kraje vám zůstane stará registrační značka vozidla.

Změna trvalého pobytu postup

Zdroj: Shutterstock

Oznamovací povinnost zdravotní pojišťovně

I když od roku 2012 fungují základní registry, ke kterým jsou připojeny všechny tuzemské zdravotní pojišťovny, stále platí oznamovací povinnost podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musíte tedy do 30 dnů od změny trvalého bydliště tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda pojišťovna provede změnu sama.

Živnostenský úřad – trvalý pobyt vs. sídlo podnikatele

Pokud podnikáte, nemusíte změnu adresy trvalého pobytu živnostenskému úřadu hlásit. Údaj si změní živnostenské úřady v rejstříku živnostenského podnikání samy. Stojí však za upozornění, že adresa sídla podnikatele zůstává bez ohledu na změnu trvalého pobytu na původní adrese. V případě, že se mění rovněž adresa sídla podnikatele, je nutné novou adresu sídla do 15 dnů nahlásit na jakémkoli živnostenském úřadu. Změnu provedou na místě a bude vás to stát správní poplatek 100 Kč. Případně můžete na živnostenském úřadu stanovit, že vaše sídlo podnikatele vždy má souhlasit s adresou vašeho trvalého bydliště. Příště tak už nemusíte změnu na živnostenském úřadu hlásit, vše se natáhne z registrů.

Finanční úřad vydá rozhodnutí podle základních registrů

U finančních úřadů závisí na tom, zda jste u FÚ registrováni, tj. zda máte DIČ (daňové identifikační číslo), či nikoliv. Pokud nejste registrováni a přestěhujete se mimo územní působnost stávajícího finančního úřadu, zašle vám ten původní oznámení o změně, ve kterém uvede také, u kterého územního pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen daňový spis. Pokud jste registrovaným daňovým subjektem a přestěhujete se mimo územní působnost finančního úřadu, vydá finanční úřad rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto datem výslovně uvedeným v rozhodnutí přechází místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Pobíráte důchod? Nové trvalé bydliště nahlaste ČSSZ

Pokud pobíráte důchod prostřednictvím složenky na poště, je třeba změnu nahlásit nejprve na kterékoliv poště. Ta převede výplatu důchodu na novou poštu dle místa trvalého pobytu a následně změnu ohlásí i samotné ČSSZ. Jestliže důchod dostáváte na účet, nahlásíte změnu přímo ČSSZ dopisem s vlastnoručním podpisem (ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5). V něm uvedete rodné číslo a novou adresu. Oznámit nový pobyt můžete rovněž na formuláři Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení u výplaty důchodu poukazovaného na účet, který je k dispozici ke stažení na stránkách ČSSZ.

Nezapomeňte se ozvat dalším institucím

Jste-li v evidenci Úřadu práce, musíte do 8 dnů od změny adresy trvalého pobytu tuto změnu příslušnému oddělení Úřadu práce nahlásit.

Se změnou trvalého bydliště se ozvěte i dalším institucím, mezi které patří:

 • banky a další finanční instituce, kde máte účty či úvěry,
 • dodavatelé energií (elektřina, plyn),
 • pojišťovny, kde jste pojištěni vy nebo váš majetek,
 • ošetřující lékaři,
 • zaměstnavatelé či školy,
 • pošta (SIPO, televizní a rozhlasové poplatky),
 • telefonní operátor…

Kolik stojí změna trvalého bydliště?

Pokud jde o správní poplatky, za změnu trvalého bydliště zaplatíte 50 Kč, ohlášení změny trvalého pobytu pro občany mladší 15 let není zpoplatněno.

Občanský průkaz vám pak vymění ve standardní lhůtě zdarma. Při výměně dalších dokladů si ale připravte peníze na další poplatky:

 • za změnu velkého technického průkazu na registru vozidel: 50 Kč
 • za změnu sídla podnikatele na živnostenském úřadu: 100 Kč

Jak dlouho trvá změna trvalého bydliště a změna dokladů?

Pokud budete mít trošku štěstí, samotnou změnu i výměnu dokladů stihnete tak za dvě hodiny. Na obíhání úřadů si tedy stačí vyhradit jedno dopoledne. Změnu trvalého bydliště, změnu registrace vozidla a změnu sídla podnikatele vám na úřadu udělají na počkání. Na novou občanku si pak budete muset pár týdnů počkat.

Autor článku

Redakce

Redakce  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 553 krát

Články ze sekce: Spotřebitel