Když končí platnost řidičského průkazu...

22.07.2016 | Michal Ruml, Finance.cz
MAKRODATA A EU


V nejbližší době vám skončí platnost řidičského průkazu a jste tedy nuceni zajít si na úřad pro nový? Pro bližší představu jsme pro vás připravili přehled těch nejdůležitějších činností, které je nutné při žádosti o vydání nového řidičáku provést.

V posledních letech probíhala povinná výměna starých typů řidičských průkazů za nové. Poslední výměna se týkala řidičáků vydaných od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004, které byli jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. 12. 2013. Pokud jste tedy stále vlastníkem starého řidičáku budou vás při silniční kontrole čekat nemalé problémy. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu totiž staré řidičáky přestaly platit a neopravňují jejich držitele k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Kde si mohu řidičák vyměnit

Výměnu řidičského průkazu lze provést jen na určeném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (Městském úřadu, Magistrátu města), příslušného podle místa trvalého pobytu na území České republiky.

Co musím mít s sebou:

  • Žádost o vydání ŘP – ji obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas)
  • průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm
  • řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně

Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz a kolik to bude stát?

Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů od podání žádosti nebo do 5 pracovních dnů od podání žádosti. Povinná výměna řidičského průkazu je od správního poplatku osvobozena. To se ale netýká vyjma vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tedy do 5 pracovních dnů od podání žádosti, kdy je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 500 Kč.

Co se stane, když si řidičský průkaz nestihnu včas vyměnit?

Jestliže řidič nedodrží termín stanovené lhůty pro výměnu řidičského průkazu, pozbude jeho stávající řidičák platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel. Takový řidič se pak dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč.

Co když už nechci dál řídit?

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Formulář „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu" je k dispozici na stránkách ministerstva dopravy.
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.