Jak na výměnu řidičáku v roce 2021? Můžete tento rok jezdit s propadlým řidičákem?

13.04.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Pokud vám v nejbližší době končí platnost řidičského průkazu, je na čase si vyřídit nový. Co všechno budete muset pro nový řidičák udělat, kde vám ho vydají a budete k tomu potřebovat fotku? 

Řidičské průkazy mají platnost 10 let, přičemž o výměnu můžete zažádat 3 měsíce před ukončením platnosti. Je vaší odpovědností si platnost řidičského průkazu hlídat, po uplynutí platnosti nejste oprávněni řídit.

Pokud jste vlastníkem starého prošlého řidičáku a řídíte, budou vás při silniční kontrole čekat nemalé problémy. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu totiž staré řidičáky přestávají platit a neopravňují jejich držitele k řízení motorových vozidel. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 2000 Kč, ve správním řízení se může výše pokuty dostat až k 2500 Kč.

Každý rok přitom spousta lidí výměnu řidičského průkazu odkládá na poslední chvíli. Podle odhadů bude třeba v roce 2021 až 340 tisíc řidičských průkazů vyměnit za nové. Už jste si zkontrolovali datum na svém řidičáku?Kde si mohu řidičák vyměnit

Výměnu řidičského průkazu lze provést na kterémkoliv pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností (městském úřadu, magistrátu města).

Co musím mít s sebou:

  • žádost o vydání ŘP – žádost obdržíte na pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
  • platný doklad totožnosti (občanský průkaz, pas),
  • řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.

Od poloviny roku 2018 platí několik změn. Zaprvé už není nutné navštívit úřad s místní příslušností, nový řidičský průkaz vám vystaví na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Podobně funguje například registr vozidel.

Druhou změnou pak je pořizování fotografií přímo na úřadě, takže nebudete pro vydání řidičáku potřebovat vlastní foto v papírové podobě. Pokud jste si navíc nedávno pořizovali občanský průkaz nebo cestovní pas, tak se na řidičák použijete již vyfocená fotka a nebudete se muset fotit znovu. Pokud máte v databázi zastaralou fotografii, tak vás vyfotí na úřadu.

 

Kdy mi bude vydán nový řidičský průkaz a kolik to bude stát?

Vydat řidičský průkaz je možné do 20 dnů od podání žádosti nebo do 5 pracovních dnů od podání žádosti ve zkrácené lhůtě. Povinná výměna řidičského průkazu je od správního poplatku osvobozena. Tedy platí, že pro standardní vydání do 20 dnů v případě, kdy vám končí platnost řidičského průkazu, je vydání nového dokladu od poplatků osvobozeno, pokud podáte žádost o výměnu dokladu nejdříve 3 měsíce před koncem platnosti starého řidičáku.

Poplatek 200 Kč za vydání řidičského průkazu se platí pouze v případě, že do dokladu zapisujete nové skutečnosti na vlastní žádost, například když po svatbě je nutno vyměnit řidičský průkaz z důvodu změny jména. Poplatek také zaplatíte, pokud řidičák ztratíte, poškodíte, bude vám ukraden nebo jinak zničen.

To se ale netýká vydání řidičského průkazu ve lhůtě kratší, tedy do 5 pracovních dnů od podání žádosti, kdy je nutné zaplatit správní poplatek ve výši 700 Kč. Tento poplatek zaplatíte bez ohledu na to, z jakého důvodu chcete řidičský průkaz vydat. 

Kdo a do kdy může letos jezdit s propadlým řidičákem? 

Kvůli pandemii koronaviru mohou řidiči cestovat i s propadlým řidičským průkazem. Platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o 10 měsíců pro doklady propadlé od 1. září 2020 do 30. června 2021. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti.
 

Co se stane, když si řidičský průkaz nestihnu včas vyměnit?

Jestliže řidič nedodrží termín stanovené lhůty pro výměnu řidičského průkazu, pozbude jeho stávající řidičák platnost. Po uplynutí stanovené lhůty pro výměnu však tyto neplatné řidičské průkazy neopravňují k řízení motorových vozidel. Takový řidič se dopouští přestupku, za který lze uložit pokutu od 2 000 Kč do 2 500 Kč. O výměnu řidičáku můžete zažádat i po době uplynutí platnosti dokladu, ale hrozí vám v tomto případě pokuta.


Co když už nechci dál řídit?

V případě, že již držitel řidičského oprávnění nehodlá řídit motorová vozidla, může se vzdát řidičského oprávnění. Vzdání se řidičského oprávnění musí držitel řidičského oprávnění písemně oznámit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. V oznámení musí být uvedeno jméno a příjmení držitele řidičského oprávnění, adresa trvalého pobytu držitele řidičského oprávnění, datum a místo narození a rodné číslo držitele řidičského oprávnění, datum udělení řidičského oprávnění. K oznámení musí být přiložen platný doklad totožnosti držitele řidičského oprávnění. Držitel řidičského průkazu, který se vzdal řidičského oprávnění, je povinen, zároveň s oznámením o vzdání se řidičského oprávnění, řidičský průkaz odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Formulář „Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění a odevzdání řidičského průkazu" je k dispozici na stránkách ministerstva dopravy.


Jaké máme kódy pro kraje na SPZ?

Písmeno A je kód pro…Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 282 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU