Když chcete do penze dřív: porovnání využití předdůchodu a předčasného důchodu

08.04.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od října 2023 se zvýšilo krácení u předčasného důchodu, čímž jeho atraktivita poklesla. Jak moc se aktuálně liší měsíční částka důchodu při využití předdůchodu a předčasného důchodu? Podívejme se na praktické výpočty.

Pouze s ohledem na měsíční částku starobního důchodu je nejlepší odejít až do řádného starobního důchodu. Někteří občané však z různých důvodů nemohou až do dosažení řádného důchodového věku pracovat.

V případě, že mají dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření, tak mohou využít předdůchod, v opačném případě je nutností předčasný důchod. Porovnejme si finanční dopady tří variant.

Zdroj: Depositphotos

Praktický příklad

Na praktickém příkladu si vypočteme řádný starobní důchod při práci až do dosažení řádného důchodového věku, řádný starobní důchod v případě čerpání předdůchodu tři roky před odchodem do důchodu a předčasný odchod do důchodu o 1080 dní dříve před dosažením řádného důchodového věku.

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto volíme 1080 dní, a nikoliv 1095 dní. Krácení za předčasnost u předčasného důchodu tak činí ve všech případech 18 % z výpočtového základu.

Vypočítejte si výši vašeho předčasného důchodu v naší kalkulačce

 

Výpočet máme ve všech případech proveden u různých průměrných mezd za odpracované roky (osobních vyměřovacích základů). Při volbě řádného starobního důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 46 let.

Při volbě řádného starobního důchodu při využití předdůchodu a předčasného důchodu počítáme s dobou pojištění v rozsahu 43 let, neboť se přestane o tři roky dříve pracovat. Doba čerpání předdůchodu není náhradní dobou pojištění pro výpočet starobního důchodu. Všechny výpočty jsou provedeny podle výpočtové formule roku 2024. Při výpočtu není počítáno s výchovným na děti.

Osobní

vyměřovací

základ

Řádný

důchod

Řádný důchod

z předdůchodu

Předčasný

důchod

30 000 Kč

19 661 Kč

18 666 Kč

14 685 Kč

40 000 Kč

21 455 Kč

20 343 Kč

15 894 Kč

50 000 Kč

23 249 Kč

22 020 Kč

17 103 Kč

60 000 Kč

25 043 Kč

23 697 Kč

18 312 Kč

80 000 Kč

28 631 Kč

27 051 Kč

20 730 Kč

100 000 Kč

32 219 Kč

30 405 Kč

23 148 Kč

150 000 Kč

41 189 Kč

38 790 Kč

29 193 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Předdůchod řádnou penzi nevyrovná, je ale pořád lepší než důchod předčasný

Z výše uvedené tabulky názorně vidíme, že při využití institutu předdůchodu není řádný starobní důchod stejně vysoký jako při práci až do dosažení řádného důchodového věku. Důvodem je získání nižší doby pojištění, neboť čerpání předdůchodu se nepovažuje pro výpočet starobního důchodu za náhradní dobu pojištění.

Tip: O kolik by se mohl zvýšit příjem pracujícím důchodcům už v příštím roce?

Rozdíl v měsíční částce státního důchodu je při využití předdůchodu a odchodu až do řádného starobního důchodu významně nižší, než když se čerpá předčasný důchod. Oproti situaci do října 2023 se přitom tento rozdíl zvýšil, neboť zákonné změny značně zhoršily výpočet předčasného důchodu.

Z důvodu horšího výpočtu u předčasných důchodů je předdůchod zajímavějším řešením životní situace v předdůchodovém věku, než tomu bylo v minulosti. Čím vyšší příjem v předdůchodovém věku, tím vyšší finanční rozdíl, vždyť u hrubé měsíční mzdy za odpracované roky ve výši 60 000 Kč činí rozdíl ve výši měsíčního starobního důchodu při využití předdůchodu oproti čerpání předčasného důchodu (dle námi definovaných vstupních údajů) necelých 5400 Kč.

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY