Atraktivita vybírání předdůchodu vzrostla. A nejen kvůli zpřísnění předčasných důchodů

20.05.2024 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Občané s dostatečně vysokými úsporami na své smlouvě o doplňkovém penzijním spoření mohou čerpat předdůchod. Vzhledem k legislativním změnám obliba předdůchodu ještě stoupla. Podívejme se v praktických příkladech, pro koho může být předdůchod zajímavým řešením jeho životní situace.

Do předdůchodu je možné odejít pět let před řádným důchodovým věkem muže stejného ročníku narození. Pro čerpání legislativních výhod předdůchodu je nutné na smlouvu spořit nejméně 60 kalendářních měsíců a čerpat předdůchod dva roky, přičemž měsíční částka předdůchodu musí činit alespoň 30 % průměrné mzdy.

Zdroj: Shutterstock

V praxi aktuálně odcházejí do předdůchodu zejména lidé, kteří nechtějí volit trvale krácený předčasný důchod, a přitom potřebují mít vyřešen pojistný vztah a mít pravidelný měsíční příjem. Za předdůchodce totiž platí zdravotní pojištění stát a doba čerpání předdůchodu se pro účely výpočtu starobního důchodu hodnotí jako vyloučená doba pojištění, takže nedochází k rozmělnění osobního vyměřovacího základu (průměrné měsíční mzdy za odpracované roky), ze kterého se vypočítává starobní důchod.

Doba předdůchodu se ale nehodnotí jako náhradní doba pojištění. Lidé, kteří pracují až do dosažení řádného důchodového věku, tedy získají vyšší dobu pojištění, což má pozitivní vliv na výši státního důchodu. Měsíční částka starobního důchodu totiž nezávisí pouze na výši rozhodných příjmů, ale i právě na získané době pojištění.

Tip: Deset nepravd o předdůchodu

Praktický příklad 1: Snadný přivýdělek na zkrácený úvazek

Pan Radovan je v předdůchodovém věku a chce pracovat, ale pouze velmi omezeně. Vyhovovala by mu práce na zkrácený úvazek tak 4 hodiny denně. Vzhledem k tomu, že má pan Radovan dostatečně vysoké úspory na doplňkovém penzijním spoření, začne pobírat předdůchod a k tomu bude pracovat právě na zkrácený úvazek. Najít práci na zkrácený úvazek bude pro něj jednodušší, neboť od února 2023 mají zaměstnavatelé nabízející zkrácené úvazky při splnění zákonných podmínek slevu na sociálním pojištění ve výši 5 %. Zkrácený úvazek v zákonném rozsahu pro zaměstnance starší 55 let je jednou ze zákonných podmínek.

Praktický příklad 2: Souběh s předčasným důchodem je možný

Paní Alice se rozhodla čerpat koncem loňského roku předdůchod, v červenci bude moci odejít již i do předčasného důchodu. Paní Alice chce této možnosti využít a pobírat současně předdůchod a předčasný důchod, což je legislativou umožněno. Především první roky důchodu, kdy se cítí ještě zdravotně dobře, se chce maximálně věnovat svým koníčkům, a proto volí souběh předdůchodu a předčasného důchodu.

Čtěte také: Jak je to s evidencí na úřadu práce, pokud pobíráte důchod, předdůchod anebo výsluhový příspěvek?

Příklad 3: Předdůchod jako možnost dřívějšího odchodu do důchodu

Pan František dosáhne řádného důchodového věku za 5,5 roku a chtěl by co nejdříve přestat pracovat. Kvůli legislativním změnám, které od října 2023 omezily odchod do předčasného důchodu, je to možné nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku. Předdůchod by však mohl pan František stále čerpat již 5 let před dosažením řádného důchodového věku. Z důvodu zvýšení věkové podmínky pro možnost odchodu do předčasného důchodu je pro řadu lidí řešením právě čerpání předdůchodu. Podmínkou jsou samozřejmě dostatečně vysoké vlastní úspory na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.

Jaký je váš důchodový věk? Spočítejte si v naší kalkulačce

 

Příklad 4: Vyšší příspěvek státu

Paní Gabriela si chce spořit co nejvíce na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Stát podporuje penzijní připojištění i doplňkové penzijní spoření formou státního příspěvku. Aktuálně činí maximální státní příspěvek 230 Kč měsíčně na smlouvu, pokud je měsíční úložka 1000 Kč a více. Připravované legislativní změny počítají od 1. července 2024 se zvýšením maximálního státního příspěvku na 340 Kč, nárok vznikne pro vklady nad 1700 Kč měsíčně.

Od ledna 2024 je navíc možné sjednat dlouhodobý investiční produkt (DIP), na něj se ovšem nevztahuje státní příspěvek. Ovšem prostřednictvím DIP lze investovat rizikověji a s potenciálním vyšším výnosem (ale i ztrátou).

Od roku 2024 je navíc možné si od daňového základu odečíst zaplacené penzijní spoření, životní pojištění či DIP nad limit (do 30. června 2024 od 1000 Kč, od 1. července 2024 od 1700 Kč) ve výši až 48 000 Kč a získat tak z daní zpět až 7200 Kč za rok.

Vzhledem k tomu, že paní Gabriela chce v budoucnu čerpat předdůchod, zvýšení maximálního státního příspěvku by pro ni bylo rozhodně pozitivní, protože již nyní si odkládá měsíčně na smlouvu 4000 Kč, stejně jako vyšší odečet od daňového základu.

Tip: Jaké (ne)výhody má dlouhodobý investiční produkt? A kdo už DIP nabízí?

Příklad 5: Vyšší úspora na dani z příjmů

Pan David si spoří na svoji smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 6000 Kč měsíčně a za rok 2023 si snížil daňový základ o maximální možnou částku 24 000 Kč, což mu přineslo daňovou úsporu 3600 Kč (24 000 Kč × 15 %). Připravovaná legislativa počítá s rozšířením daňového odpočtu na 48 000 Kč pro všechny státem podporované finanční produkty (tj. penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění i DIP). Pan David si spoří pouze na doplňkové penzijní spoření, životní pojištění uzavřené nyní nemá. Případná daňová změna by pro něj znamenala zdvojnásobení daňové úspory. Spoření na smlouvu za účelem čerpání předdůchodu by bylo ještě výhodnější a usnadnilo jeho následné čerpání.


Čtěte také: Vypočítejte si, jak se změnilo vyšší krácení předčasného důchodu

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 40 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY