Vypočítejte si, jak by vycházelo vyšší krácení předčasného důchodu

26.04.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Vláda plánuje zvýšit krácení předčasného důchodu a rovněž zhoršit podmínky odchodu do předčasného důchodu. Vypočítejte si, o kolik by se vám mohl snížit váš předčasný důchod. Byla již důchodová novela přijata? Od kdy má novela začít platit?

Důchodový systém není připraven na vysokou inflaci ani na růst poměru důchodců k pracujícím. Důkazem budiž růst důchodového schodku i loňská situace, kdy bylo výhodnější odejít do předčasného důchodu než čekat na letošní odchod do důchodu řádného.

Mimořádné valorizace navíc zvyšují důchody rychleji, než rostou mzdy. To vše jsou faktory, které motivují starší lidi zvolit cestu předčasného důchodu.

Na druhé straně pobočky ČSSZ nestíhají zpracovávat žádosti o důchod, výdaje státního rozpočtu jsou neudržitelné a na trhu práce je dlouhodobý nedostatek pracovní síly.

Nastal čas na reformu důchodového systému, přičemž předehrou k nápravě je podle vlády právě snížení atraktivity předčasného důchodu. Proto ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka přišel s návrhem zvýšit krácení předčasných důchodůzpřísnit podmínky pro odchod do předčasného důchodu.

Zdroj: Depositphotos

Do předčasného důchodu nově až 3 roky před dosažením důchodového věku

Nyní je možné v určitých případech odejít do předčasného důchodu 5 let před dosažením důchodového věku, nicméně pro vznik nároku je důležitá získaná doba pojištění a váš důchodový věk:

  • pokud je váš důchodový věk nižší než 63 let, nárok na předčasnou penzi vznikne nejdříve v okamžiku, kdy vám do dosažení důchodového věku budou chybět nejvýše 3 roky,
  • pokud je váš důchodový věk alespoň 63 let a dosáhli jste věku alespoň 60 let, nárok na předčasnou penzi vznikne v okamžiku, kdy vám bude do dosažení důchodového věku chybět nejvýše 5 let.

Podle návrhu MPSV by nově šlo odejít do předčasného důchodu maximálně o tři roky dříve.

Bez 40 let odvádění peněz do předčasného důchodu nelez

Aktuálně platí, že do předčasného důchodu mohou odejít ti, kteří mají dobu pojištění alespoň 35 let.

Nově by se tato hranice měla zvýšit na 40 let, pro fyzicky těžce pracující by ovšem zůstala hranice 35 let. Kteří občané budou spadat mezi pracovníky s vyšší mírou zátěže, zatím není jasné.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka uvedl, že v případě odchodu do řádného starobního důchodu bude podmínka doby pojištění zachována ve výši 35 let.

Vyšší krácení za předčasnost, o kolik by se vám snížil předčasný důchod letos?

V současné době se snižuje procentní část starobního důchodu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti, což bude zachováno i nadále. Čím dříve odejdete do předčasného důchodu, tím vyšší je krácení:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dní,
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne a
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne.

Ve vládním návrhu novely se mění míra krácení o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti, tedy i v intervalech od 1. do 720. dne. Vyšší míra krácení se ve výši předčasných důchodů projeví ztrátou stovek korun měsíčně.

Přestože by měla novela vejít v platnost od září 2023 či od ledna 2024, vy si již nyní můžete vypočítat, jak by se změnila výše předčasného důchodu v roce 2023 v případě zavedení vyššího krácení předčasného důchodu, v naší kalkulačce předčasného důchodu.

Důchodová novela by z mimořádné valorizace důchodu měla udělat mimořádný příspěvek

Vedle přísnějšího krácení předčasných důchodů se MPSV chystá i na změnu systému mimořádných valorizací, které se v současné době promítají do výše důchodů, stejně jako řádné valorizace na začátku roku.

Nově by mimořádné valorizace nahradil příspěvek, který by se k důchodu vyplácel jen do konce daného kalendářního roku. Další nárůst cen by již zohlednila řádná valorizace na začátku následujícího roku.

Dočasný příspěvek by se měl skládat ze dvou částí:

  • 1/2 fixní
  • 1/2 odvozena od procentní výměry důchodu

Podle interního dokumentu MPSV by se výplata tohoto příspěvku předpokládala v období od července do prosince před realizací nejbližší valorizace, nejdříve ale od čtvrtého měsíce, který následuje po tom, v němž růst cen dosáhl 5 %.

Na příspěvek by vznikl nárok v případě, že růst cen od poslední pravidelné valorizace přesáhl 5 procent. Stejně jako u současné mimořádné valorizace by nárok na dočasné navýšení vznikl automaticky, lidé v penzi by o něj nemuseli žádat.

Tip: Spočítejte si, jak váš důchod zvýší valorizace v červnu 2023

Byla novela o důchodovém pojištění již schválena?

Novela MPSV musí projít celým legislativním procesem na vládě, v Poslanecké sněmovně, Senátu a musí ji podepsat ještě prezident.

Kdy by měla novela o důchodovém pojištění vejít v platnost?

Vyšší krácení důchodů by mělo vstoupit v platnost od 1. ledna 2024, nicméně podle agentury ČTK by novela mohla začít platit již od 1. září 2023.

Jestliže někdo tedy uvažuje o předčasném důchodu, bylo by vhodné o něj zažádat zřejmě již v létě 2023.

Na úřad práce zavčas a v klidu

S přijetím novely je ovšem spojeno i to, že by opět hrozilo přetížení úřadů, které již letos nestíhají vyřizovat žádosti o (nejen) předčasné důchody.

Na úřadech práce i pobočkách ČSSZ pak vzniká napětí, kdy frustrovaní žadatelé dávají průchod svým emocím, ačkoli řadu věcí lze již vyřídit z domova.

Ministerstvo práce a sociálních věcí by ovšem v rámci novely o zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení rádo zavedlo možnost podání žádosti o důchod online, a to s účinností od 1. prosince letošního roku.

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY