Valorizace invalidních důchodů v roce 2022: o kolik vzrostou v září?

04.08.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Během letošního roku již dvakrát proběhla valorizace důchodů a další nás bude čekat i v září. Nevyhne se ani těm invalidním. O kolik se zvýší v září invalidní důchody?

Dle statistiky uvedené na portálu ČSSZ bylo v České republice k 31. prosinci loňského roku 414 646 invalidních důchodců, což k počtu obyvatel naší země není rozhodně malé číslo. Nejčastěji je pak důchod přiznáván pro nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně, duševní poruchy a poruchy chování a pro nemoci nervové soustavy.

Dozvíte se:

Základní a procentní výměra invalidních důchodů

Hned na úvod je dobré vědět, že výše důchodu, resp. přislíbená částka, kterou měsíčně pobíráte, se skládá ze základní a procentní výměry.

Základní výměra je pevná složka důchodu, která je pro každého stejná, každý rok se zvyšuje a nijak ji neovlivňuje získaná doba pojištění. Pro rok 2022 činí 3900 Kč, oproti loňsku došlo k jejímu nárůstu o 350 Kč.

Procentní výměra je už pohyblivější částí, a navíc bývá větší. U každého se totiž stanovuje individuálně a závisí na konkrétním průběhu a délce účasti na důchodovém pojištění a dále také na výši příjmu, kterého žadatel o invalidní důchod dosahoval.

V lednu letošního roku došlo k navýšení procentní výměry o 1,3 % a ještě dodatečné částky o 300 Kč. Další valorizace pak proběhla v červnu. To se procentní výměra zvýšila o 8,2 %.

Pokud by váš měsíční invalidní důchod činil např. 10 000 Kč, v červnu byl navýšen na 10 501 Kč. Jestliže byl ve výši 11 000 Kč, vzrostl o necelých 600 Kč na 11 583 Kč.

Obě výměry se pak zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čtěte také: Červnová valorizace zvýšila průměrný důchod na 17 262 Kč, kdo na něj dosáhne?

Potřebná doba pojištění při nároku na invalidní důchod

Věk žadatele

Potřebná doba pojištění

do 20 let

méně než 1 rok

20–22 let

1 rok

22–24 let

2 roky

24–26 let

3 roky

26–28 let

4 roky

více jak 28 let

5 let*

* posuzuje se v posledních 10 letech před vznikem invalidity.

Valorizace invalidních důchodů 2022 - o kolik se zvýší?

Zdroj: Depositphotos

 

Výše zákonné procentní výměry

Výše procentní výměry invalidního důchodu je závislá na tom, pro jaký stupeň invalidity byl přiznán:

  • Pokud se jedná o invaliditu 1. stupně, činí za každý celý rok doby pojištění 0,5 % výpočtového základu měsíčně.
  • Pokud se jedná o invaliditu 2. stupně, činí za každý celý rok doby pojištění 0,75 % výpočtového základu měsíčně.
  • Pokud se jedná o invaliditu 3. stupně, činí za každý celý rok doby pojištění 1,5 % výpočtového základu měsíčně.

Čtěte také: Pracovní možnosti u invalidních důchodců

Valorizace invalidních důchodů od září

Vzhledem k neustálému zdražování letos dojde ještě ke třetí valorizaci, která proběhne v září 2022.

Ta opět ponechá základní výměru ve výši 3900 Kč, ale zvýší procentní výměru, a to o 5,2 %.

Pokud pak váš důchod po červnové valorizaci činí oněch 10 501 Kč, v září vzroste o 344 Kč na 10 845 Kč. Jestliže se v červnu zvýšil na zmíněných 11 583 Kč, od září budete pobírat skoro 12 000 Kč, tedy 11 983 Kč. Váš důchod totiž vzroste o rovných 400 Kč.

Pokud si chcete zjistit alespoň orientačně, kolik budete pobírat, novou výši invalidního důchodu si můžete vypočítat na naší kalkulačce.

Tip: Jaká bude valorizace důchodů v roce 2023?

Kdy dostanete zvýšený invalidní důchod?

Novou, a hlavně zvýšenou částku invalidního důchodu můžete očekávat již ve výplatě dávky v září. Důchody se totiž vyplácejí vždy dopředu a v pravidelných intervalech. Výplatními termíny jsou pak sudé dny od 2. do 24. dne v měsíci. Osobám, které jsou v zařízeních sociálních služeb s celoročním pobytem, je ČSSZ vyplácí 15. den v měsíci.

Kdy se zase zvýší základní výměra důchodu?

Navýšení základní výměry důchodu budeme moci znovu očekávat pravděpodobně na začátku roku 2023. O jejím růstu totiž pojednává zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Ten v § 33 jasně stanovuje, že výše základní výměry invalidního důchodu činí 10 % průměrné mzdy měsíčně.

Čtěte také: Jak zažádat o invalidní důchod?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 39 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY