Červnová valorizace zvýšila průměrný důchod na 17 262 Kč, kdo na něj dosáhne?

02.06.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V prvním čtvrtletí letošního roku činil průměrný důchod 16 249 Kč. Po červnové mimořádné valorizaci má tento důchod hodnotu 17 262 Kč. Jaké musí mít žadatel o důchod příjmy, aby dosáhl na průměrný důchod?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na získané době pojištění a výši osobního vyměřovacího základu. Čím vyšší doba pojištění a vyšší osobní vyměřovací základ, tím vyšší měsíční starobní důchod. Pro přiznání starobního důchodu v roce 2022 musí žadatelé získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 35 let, jinak jim nemůže být starobní důchod přiznán na účet.

Výše mzdy a průměrný důchod

Zdroj: Depositphotos

Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech a do doby pojištění se započítávají roky, kdy je z příjmu odvedeno sociální pojištění, plus náhradní doby pojištění. Osobním vyměřovacím základem je průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě za roky 1986 až 2021.

Jaký bude mít vliv červnová valorizace na zvýšení důchodů?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměru mají všechny důchody stejně vysokou a dosahuje 3900 Kč. Výše procentní výměry závisí na konkrétním průběhu pojištění. Od června se díky mimořádné valorizaci zvyšuje základní výměra důchodu u všech penzistů o 8,2 %.

Praktický příklad

Pan Tomáš odešel v únoru 2022 do starobního důchodu a byl mu přiznán měsíční důchod ve výši 16 249 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 12 349 Kč). Od mimořádné červnové valorizace bude mít pan Tomáš měsíční důchod 17 262 Kč (základní výměra 3900 Kč + procentní výměra 13 362 Kč). Nová procentní výměra se vypočítala jako stará procentní výměra 12 349 Kč zvýšená o 8,2 %.

Při vyšší době pojištění může být osobní vyměřovací základ nižší

V přiložené tabulce máme vypočteny vybrané varianty, kdy bude mít žadatel o starobní důchod od června měsíční důchod ve výši 17 262 Kč. Vzhledem k tomu, že výše důchodu závisí na získané době pojištění a výši průměrné mzdy za odpracované roky, nutný příjem pro dosažení průměrného důchodu s rostoucí dobou pojištění klesá. Žadatelé o starobní důchod s vysokou dobou pojištění mohou mít tedy osobní vyměřovací základ značně nižší, a přesto budou mít průměrný důchod.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

41 735 Kč

35 let

17 262 Kč

39 220 Kč

36 let

17 262 Kč

36 845 Kč

37 let

17 262 Kč

34 592 Kč

38 let

17 262 Kč

32 455 Kč

39 let

17 262 Kč

30 425 Kč

40 let

17 262 Kč

28 495 Kč

41 let

17 262 Kč

26 658 Kč

42 let

17 262 Kč

24 903 Kč

43 let

17 262 Kč

23 230 Kč

44 let

17 262 Kč

21 630 Kč

45 let

17 262 Kč

20 100 Kč

46 let

17 262 Kč

18 640 Kč

47 let

17 262 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

Tip: Na co máte jako pracující penzisté nárok?

Mimořádná zářijová valorizace

Vzhledem k vysoké inflaci se budou státní důchody během roku 2022 znovu mimořádně valorizovat od září. V tomto případě se procentní výměra důchodu zvýší o 5,2 %. Tato druhá mimořádná valorizace není v tabulce zohledněna, neboť počítáme výši státního důchodu přiznaného v červnu 2022 dle vybraných vstupních údajů.


Čtěte také:

Předčasný důchod: Jak vysoká je ztráta při odchodu do penze o tři roky dříve?

Jak se zvýší starobní důchod při různých typech příjmů v penzi?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 158 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY