Předčasný důchod: Jak vysoká je ztráta při odchodu do penze o tři roky dříve?

06.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Důchodový věk v Česku se postupně oddaluje, do předčasného důchodu tedy odchází více lidí než v minulosti. Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Jaký je finanční rozdíl při odchodu do předčasného důchodu o necelé tři roky dříve?

Předčasný důchod je nižší než řádný důchod z důvodu krácení za předčasnost a rovněž z důvodu získání nižší doby pojištění, než když se pracuje až do dosažení řádného důchodového věku.

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na získané době pojištění v celých ukončených letech, výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky v současné hodnotě) a právě dřívějšímu termínu odchodu do penze. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.

Předčasný důchod: Jak vysoká je ztráta při odchodu do penze o tři roky dříve?

Zdroj: Shutterstock

Jak se liší krácení u předčasného důchodu?

Vzhledem k tomu, že krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní, je vhodné termín odchodu do předčasného důchodu dobře naplánovat, aby zbytečně kvůli pár dnům nebylo krácení vyšší. Krácení u předčasného důchodu činí:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dnů
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Co je to výpočtový základ?

Krácení u předčasného důchodu se provádí z výpočtového základu, a nikoliv až z celkové částky vypočteného důchodu. Výpočtový základ je vždy vyšší než přiznaný důchod, takže v korunovém vyjádření je krácení vyšší, než si někteří žadatelé o předčasný důchod myslí.

Čtěte také: Kdy jako důchodci můžete podnikat v předčasném důchodu?

Praktický příklad

Pan Milan má osobní vyměřovací základ – průměrnou hrubou mzdu za odpracované roky ve výši 35 000 Kč, získal dobu pojištění v rozsahu 42 let a odešel koncem dubna do předčasného důchodu dříve o 1080 dní (necelé tři roky, aby krácení nebylo zbytečně vyšší).

Výpočtový základ je 21 770 Kč, což je redukovaný osobní vyměřovací základ. Do první redukční hranice (do 17 121 Kč) se osobní vyměřovací základ počítá ze 100 %. Ve druhé redukční hranici (od 17 121 Kč do 155 644 Kč) se osobní vyměřovací základ počítá z 26 %. Výpočtový základ je tedy součtem částek z obou redukčních hranic, tedy 17 121 Kč + 4649 Kč.

Krácení v případě pana Milana činí 14,4 % (0,9 × 4 + 1,2 × 4 + 1,5 × 4) z výpočtového základu. V korunovém vyjádření je to 3134 Kč (21 770 Kč × 14,4 %).

Za každý získaný rok pojištění činí zápočet výpočtového základu 1,5 %. V případě pana Milana je tedy zápočet 63 % (42 × 1,5 %).

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru mají všechny důchody stejně vysokou a v roce 2022 činí 3900 Kč. Procentní výměra důchodu činí výpočtový základ vynásobený procentním zápočtem. U předčasných důchodů se ještě odečte krácení za předčasnost. Pan Milan má tedy procentní výměru důchodu ve výši 10 582 Kč (21 770 Kč × 63 % – 3134 Kč).

Panu Milanovi bude přiznán předčasný důchod ve výši 14 482 Kč (3900 Kč + 10 582 Kč). Pokud by pan Milan pracoval až do důchodového věku, získal dobu pojištění v rozsahu 45 let a měl stejně vysoký osobní vyměřovací základ, potom by dle aktuální výpočtové formule starobního důchodu měl důchod ve výši 18 595 Kč. Přiznaný předčasný důchod pana Milana tedy dosahuje 77,9 % (14 482 Kč : 18 595 Kč) případného řádného důchodu. Snížení důchodu tak činí 22,1 % (100 % − 77,9 %).

Tip:  Kalkulačka krácení při odchodu do předčasného důchodu

Při vyšších příjmech je procentní rozdíl vyšší

V přiložené tabulce máme pro názornost vypočten předčasný důchod při odchodu do penze dříve o 1080 dní a případný řádný důchod u různých příjmů. U předčasných důchodů počítáme s dobou pojištění 42 let, u řádných důchodů s dobou pojištění 45 let. Výpočty jsou pro možné porovnání provedeny dle aktuální legislativy. Od června se procentní výměra všech důchodů zvyšuje o 8,2 %, toto zvýšení není v tabulce zohledněno. Jak je z tabulky názorně vidět, tak lidé s vyššími příjmy v procentním vyjádření mají větší rozdíl mezi případným řádným důchodem a předčasnou penzí.

Osobní vyměřovací základ

Předčasný 

důchod

Řádný 

důchod

Snížení důchodu 

v procentech

20 000 Kč

12 586 Kč

15 963 Kč

21,2 %

25 000 Kč

13 218 Kč

16 840 Kč

21,5 %

30 000 Kč

13 850 Kč

17 718 Kč

21,8 %

35 000 Kč

14 482 Kč

18 595 Kč

22,1 %

40 000 Kč

15 113 Kč

19 473 Kč

22,4 %

45 000 Kč

15 745 Kč

20 350 Kč

22,6 %

50 000 Kč

16 377 Kč

21 228 Kč

22,9 %

60 000 Kč

17 641 Kč

22 983 Kč

23,2 %

80 000 Kč

20 168 Kč

26 493 Kč

23,9 %

100 000 Kč

22 695 Kč

30 003 Kč

24,4 %

120 000 Kč

25 222 Kč

33 513 Kč

24,7 %

Zdroj: Vlastní výpočty autora

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 170 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY