Kdy jako důchodci můžete podnikat v předčasném důchodu?

11.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Při splnění zákonných podmínek mohou i předčasní důchodci podnikat. Jaká pravidla platí pro podnikání v předčasném důchodu v roce 2022? Jak je to při podnikání po část roku?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem, ze kterého vzniká povinnost platit sociální pojištění. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, potom není příjmově omezen. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí, pokud je hrubý zisk do limitu.

V omezeném příjmovém rozsahu je tedy možné současně pobírat předčasný důchod a zisk z podnikání. Při překročení limitu však nárok na předčasný důchod zaniká. Občané, kteří chtějí mít vyšší rozhodný zisk z podnikání, tedy nemohou volit odchod do předčasného důchodu.

Rozhoduje hrubý zisk

Současně pobírat předčasný důchod a mít zisk z podnikání za rok 2022 je možné, pokud je hrubý zisk nižší než 93 387 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje o 7 783 Kč za každý měsíc, kdy není vedlejší samostatná výdělečná činnost vykonávána. Stejný limit platí samozřejmě i na spolupracující osobu, která má stejné povinnosti jako ostatní OSVČ.

Podnikání v důchodu

Zdroj: Shutterstock

Příklad – Podnikání po celý rok 2022

Paní Monika odešla v dubnu 2021 do předčasného důchodu, protože v zaměstnání dostala výpověď a skončil ji nárok na podporu v nezaměstnanosti. Po několika měsících však chtěla mít paní Monika nějakou činnost, kde by se mohla realizovat a ze které by měla alespoň nižší pravidelný přivýdělek k důchodu.

Koncem roku 2021 situaci promyslela a od ledna 2022 zahájila vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Za celý rok 2022 bude mít paní Monika příjem ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 225 000 Kč, výdaje uplatní 60% výdajovým paušálem (ostatní živnost).

Hrubý zisk paní Moniky za celý rok 2022 bude tedy 90 000 Kč (225 000 Kč – (225 000 Kč  x 60 %). Hrubý zisk je do limitu a paní Monika mohla po celý rok 2022 pobírat předčasný důchod a k tomu mít příjem ze samostatné výdělečné činnosti.

Příklad – Podnikání po část roku 2022

Pan Michal odešel v říjnu 2021 do předčasného důchodu. Od března 2022 zahájil vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk za 10 měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti musí mít do 77 821 Kč (93 387 Kč – (2 x 7 783 Kč). Pan Michal bude mít hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) ve výši 74 300 Kč a splní tedy příjmovou podmínku pro neplacení sociálního pojištění.

Sleva na poplatníka

Podnikající předčasní důchodci neplatí daň z příjmu, neboť v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka, stejně jako ostatní daňoví poplatníci. Za rok 2022 činí sleva na poplatníka 30 840 Kč. Roční částka slevy na poplatníka je vždy stejná, bez ohledu na počet měsíců výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka je daň z příjmu fyzických osob za rok 2022 nulová až do ročního daňového základu 205 600 Kč. Důchodci, kteří pobírají současně předčasný důchod a zisk z podnikání, přitom takto vysoký zisk mít nemohou, a proto v praxi podnikající předčasní důchodci daň z příjmu neplatí. Daňové přiznání však přesto musí na finančním úřadu odevzdat.

Zdravotní pojištění se platí

Platbě zdravotního pojištění se podnikající předčasní důchodci nevyhnout. Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Např. při hrubém zisku ve výši 60 000 Kč činí v takových případech roční zdravotní pojištění 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %).


Čtěte také:

Kdy příjmy v důchodu měsíční penzi nezvyšují?

Kdy můžete mít 2,5krát vyšší příjem a přitom stejnou výši důchodu?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 19 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY