Předčasný důchod v roce 2023

13.10.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnoho občanů z různých důvodů uvažuje o odchodu do předčasného důchodu. V takovém případě je nutné počítat s trvale nižším důchodem. Jak se bude předčasný důchod počítat v roce 2023? Jak bude vysoký v závislosti na dosahovaném příjmu?

Měsíční částka předčasného důchodu závisí na termínu odchodu do předčasného důchodu, výši osobního vyměřovacího základu a získané době pojištění v celých ukončených letech. Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní. Čím dříve se tedy do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční předčasný důchod.

Výpočet předčasného důchodu v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Kdy lze do předčasného důchodu odejít?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Řádný důchodový věk se liší v závislosti na roku narození, u žen se ještě zohledňuje počet vychovaných dětí.

Tip: Kalkulačka věku odchodu do důchodu

Jak se liší krácení za předčasnost?

Při výpočtu předčasného důchodu se provádí krácení za předčasnost, které není po celou dobu stejně vysoké. Krácení výpočtového základu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku a činí:

  • 0,9 % za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % za období od 721. kalendářního dne

Výpočet v roce 2023

Předčasný důchod se bude skládat ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu bude činit 4040 Kč a je pro všechny důchody stejně vysoká. Výši procentní výměry předčasného důchodu ovlivní osobní vyměřovací základ, krácení za předčasnost a získaná doba pojištění. Osobní vyměřovací základ (průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě) při výpočtu předčasného důchodu v roce 2023 se bude počítat z rozhodných příjmů v letech 1986 až 2022. Osobní vyměřovací základ se při výpočtu předčasného důchodu bude redukovat, v první redukční hranici (do 17 743 Kč) se bude započítávat ze 100 %, ve druhé redukční hranici (od 17 743 Kč do 161 296 Kč) se bude započítávat z 26 %.

 
Praktický příklad

Paní Jitka odejde v roce 2023 do předčasného důchodu, dříve o 1080 kalendářních dní. Osobní vyměřovací základ bude mít ve výši 41 250 Kč, získá dobu pojištění v rozsahu 42 let. Paní Jitka neměla děti.

  • V první redukční hranici se osobní vyměřovací základ započítá plně, tedy v částce 17 743 Kč, v druhé redukční hranici se započítává v částce 6112 Kč.
  • Výpočtový základ paní Jitky je 23 855 Kč (17 743 Kč + 6112 Kč).
  • Procentní zápočet výpočtového základu za odpracované roky je 63 % (42 let × 1,5 % za každý získaný rok pojištění).
  • Procentní výměra důchodu před krácením je tedy 15 029 Kč (23 855 Kč × 63 %).
  • Krácení za předčasnost je v procentním vyjádření 14,4 % (4 × 0,9 % + 4 × 1,2 % + 4 × 1,5 %), v korunovém vyjádření 3435 Kč (23 855 Kč × 14,4 %).
  • Paní Jitka bude mít procentní výměru důchodu po odečtu krácení za předčasnost ve výši 11 594 Kč (15 029 Kč − 3434 Kč).
  • Základní výměra důchodu bude 4040 Kč.

Paní Jitce bude přiznán předčasný důchod v částce 15 634 Kč (4040 Kč + 11 594 Kč).

Tip: Kalkulačka výpočtu předčasného důchodu pro aktuální rok

Předčasný důchod v roce 2023

V přiložené tabulce si vypočítáme měsíční částku předčasného důchodu v závislosti na výši osobního vyměřovacího základu a zvoleném termínu předčasnosti, vždy při získání doby pojištění v rozsahu 42 let.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Dřívější odchod do penze o 360 dní

Dřívější odchod do penze o 720 dní

Dřívější odchod do penze o 1080 dní

22 000 Kč

42 let

15 238 Kč

14 333 Kč

13 202 Kč

26 000 Kč

42 let

15 855 Kč

14 901 Kč

13 707 Kč

30 000 Kč

42 let

16 473 Kč

15 468 Kč

14 213 Kč

40 000 Kč

42 let

18 017 Kč

16 888 Kč

15 476 Kč

50 000 Kč

42 let

19 562 Kč

18 308 Kč

16 740 Kč

70 000 Kč

42 let

22 651 Kč

21 147 Kč

19 267 Kč

90 000 Kč

42 let

25 739 Kč

23 986 Kč

21 794 Kč

vlastní výpočet autora

Čtěte také:  Valorizace důchodu v roce 2023

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 52 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY