Jak se počítá výše důchodu v roce 2021?

„Malá důchodová reforma“ přinesla několik důležitých změn. Postupné změny ve výpočtu důchodu v uplynulých letech jsou ty nejdůležitější. Při porovnávání výpočtu důchodu v roce 2020 a v roce 2021 dochází ke zvýšení základní výměry o 60 Kč.

Z čeho se skládá důchod?

Výsledná penze se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, která závisí na získaném počtu let pojištění a dosahovaných příjmech.


  • Základní výměra důchodu v roce 2021 činí 3 550 Kč měsíčně a bude pro všechny stejná.
  • Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2021 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2020, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Základním vstupním údajem pro výpočet důchodu je následně osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční penze v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se však redukuje. Při výpočtu důchodu je tak nadále zachován v určité míře princip solidarity, stejně tomu tak je i v ostatních vyspělých zemích světa. Redukční hranice pro výpočet důchodu se od roku 2015 mění, nově jsou stanoveny dvě redukční hranice pro stanovení výpočtového základu, přičemž nad druhou redukční hranici se k osobnímu základu již nepřihlíží. 

Jak se osobní vyměřovací základ bude redukovat v roce 2021?

  • Do částky první redukční hranice (15 959 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (15 959 Kč) do druhé redukční hranice (141 764 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • K částkám nad druhou redukční hranici (141 764 Kč) se již nepřihlíží.

Redkuce osobního vyměřovacího základu v roce 2020

  • Do částky první redukční hranice (15 328 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (15 328 Kč) do druhé redukční hranice (139 340 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • K částkám nad druhou redukční hranici (139 340 Kč) se již nepřihlíží.
Redukční hranice osobního vyměřovacího základu
Rok První redukční hranice  Druhá redukční hranice
2021 15 959 Kč 141 764 Kč
2020 15 328 Kč 139 340 Kč
2019 14 388 Kč 130 796 Kč
2018 13 191 Kč 119 916 Kč
2017 12 423 Kč 112 928 Kč
2016 11 883 Kč 108 024 Kč
2015 11 709 Kč 106 444 Kč

Poznámka: Do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává z 26 % a na částku nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží.

Redukční hranice se budou v příštích letech měnit v závislosti na výši průměrné mzdy stanovené vládním nařízením. Starobní důchod bude však nadále vždy výhodnější než předčasný důchod. Do první redukční hranice se bude ve všech letech osobní vyměřovací základ redukovat ze 100 %. Od roku 2015 se do druhé redukční hranice redukuje osobní vyměřovací základ z 26 % a k částkám nad druhou redukční hranici se nově již nepřihlíží. Pokles je především signálem pro mladší generaci, že státní penze bude neustále klesat. Je tedy dobré začít uvažovat o vlastním spoření na penzi.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 8 krát


Související články: