Jak se počítá výše důchodu v roce 2023?

„Malá důchodová reforma“ přinesla několik důležitých změn. Postupné změny ve výpočtu důchodu v uplynulých letech jsou ty nejdůležitější. Při porovnávání výpočtu důchodu v roce 2022 a v roce 2023 dochází ke zvýšení základní výměry o 140 Kč.

Z čeho se skládá důchod?

Výsledná penze se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, která závisí na získaném počtu let pojištění a dosahovaných příjmech.

  • Základní výměra důchodu v roce 2023 činí 4 040 Kč měsíčně a bude pro všechny stejná.
  • Procentní výměra důchodu závisí na dosažených příjmech a získaném počtu let pojištění. U důchodu přiznaných v roce 2023 se budou hodnotit příjmy v letech 1986 až 2022, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění. Základním vstupním údajem pro výpočet důchodu je následně osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční penze v současné hodnotě. Osobní vyměřovací základ se však redukuje. Při výpočtu důchodu je tak nadále zachován v určité míře princip solidarity, stejně tomu tak je i v ostatních vyspělých zemích světa. Redukční hranice pro výpočet důchodu se od roku 2015 mění, nově jsou stanoveny dvě redukční hranice pro stanovení výpočtového základu, přičemž nad druhou redukční hranici se k osobnímu základu již nepřihlíží. 

Jak se osobní vyměřovací základ bude redukovat v roce 2023?

  • Do částky první redukční hranice (17 743 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (17 743 Kč) do druhé redukční hranice (161 296 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • K částkám nad druhou redukční hranici (161 296 Kč) se již nepřihlíží.

Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2022

  • Do částky první redukční hranice (17 121 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat ze 100 %.
  • Z částky nad první redukční hranici (17 121 Kč) do druhé redukční hranice (155 644 Kč) se bude osobní vyměřovací základ započítávat z 26 %.
  • K částkám nad druhou redukční hranici (155 644 Kč) se již nepřihlíží.
Redukční hranice osobního vyměřovacího základu
Rok                    První redukční hranice  Druhá redukční hranice
2023   17 743 Kč 161 296 Kč
2022   17 121 Kč 155 644 Kč
2021   15 959 Kč 141 764 Kč
2020   15 328 Kč 139 340 Kč
2019   14 388 Kč 130 796 Kč
2018   13 191 Kč 119 916 Kč
2017   12 423 Kč 112 928 Kč
2016   11 883 Kč 108 024 Kč
2015   11 709 Kč 106 444 Kč

Poznámka: Do částky první redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává ze 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se osobní vyměřovací základ započítává z 26 % a na částku nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží.

Redukční hranice se budou v příštích letech měnit v závislosti na výši průměrné mzdy stanovené vládním nařízením. Starobní důchod bude však nadále vždy výhodnější než předčasný důchod. Do první redukční hranice se bude ve všech letech osobní vyměřovací základ redukovat ze 100 %. Od roku 2015 se do druhé redukční hranice redukuje osobní vyměřovací základ z 26 % a k částkám nad druhou redukční hranici se nově již nepřihlíží. Pokles je především signálem pro mladší generaci, že státní penze bude neustále klesat. Je tedy dobré začít uvažovat o vlastním spoření na penzi.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 18 krát


Související články: