Jaká bude výše přiznaného státního důchodu od června 2022?

16.05.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, tedy rozhodných příjmech a získané době pojištění. Jak vysoký důchod lze očekávat při odchodu do penze od června?

Každý starobní důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všichni příjemci státního důchodu stejně vysokou a v roce 2022 činí 3900 Kč. Procentní výměra státního důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění. Dvěma základními vstupními údaji pro výpočet starobního důchodu jsou: doba pojištění v celých ukončených letech a výše osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé mzdy za odpracované roky v současné hodnotě).

Zdroj: Depositphotos

Hodnotí se příjmy od roku 1986

 

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2022 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2021. Dřívější příjmy se přitom přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Z rozhodných příjmů se následně vypočte průměrná hrubá měsíční mzda v současné hodnotě – osobní vyměřovací základ

Každý den pojištění hraje roli

Při výpočtu starobního důchodu platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a vyšší doba pojištění, tím vyšší měsíční starobní důchod. Při výpočtu starobního důchodu se přitom doba pojištění započítává v celých ukončených letech, proto může každý den hrát důležitou roli, neboť se tak může získat další celý rok pojištění. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do 4 let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu). 

Tip: Nevíte, jaký budete mít důchod? Vypočítejte si výši důchodu v naší kalkulačce

Valorizace se týká i penzí přiznaných od června

Z důvodu vysoké inflace se všechny přiznané důchody od června zvyšují, procentní výměra důchodu se zvyšuje o 8,2 %. Základní výměra důchodu zůstává stejně vysoká. K valorizaci důchodu dochází automaticky a není potřeba vyplňovat žádné formuláře nebo si někde žádat. O valorizaci však nepřijdou ani lidé, kterým bude státní důchod přiznán v období od 1. června do 31. prosince 2022. I těmto budoucím státním důchodům se zvýší procentní výměra důchodu o 8,2 %. 

Vy si můžete vypočítat, o kolik se vám zvýší starobní, invalidní či pozůstalostní důchod od června 2022, v naší kalkulačce starobního důchodu.

Vyšší důchody se zvýší více

Při zvýšení procentní výměry důchodu o 8,2 % se v korunovém vyjádření samozřejmě více zvýší vyšší důchody. Přesto však v Česku platí, že výpočet důchodu je výhodný zejména pro lidi s nižšími příjmy, neboť při výpočtu státního důchodu je významným způsobem zastoupen prvek solidarity. Lidé s vyššími příjmy mají nižší náhradový poměr než lidé s nižšími příjmy, rozdíl je v desítkách procent. Princip solidarity při výpočtu státního důchodu má důvod v rozdílném zápočtu osobního vyměřovacího základu v jednotlivých redukčních hranicích a právě v existenci základní výměry důchodu pro všechny státní penze ve stejné výši. 

Jaký budete mít důchod v červnu 2022?

V přiložené tabulce máme vypočteny řádné starobní důchody přiznané od června letošního roku, to znamená při zohlednění mimořádné valorizace důchodů v červnu 2022. Výši důchodu máme pro názornost vypočtenu pro různé osobní vyměřovací základy a různé doby pojištění. Z částky starobního důchodu je názorně vidět, že životní úroveň se více zhorší lidem s vyššími příjmy, jejichž měsíční důchod je značně nižší než dosahovaný příjem před odchodem do důchodu.

Měsíční částka důchodu přiznaného od června 2022

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

38 let

40 let

42 let

44 let

46 let

17 000 Kč

14 385 Kč

14 936 Kč

15 488 Kč

16 040 Kč

16 592 Kč

22 000 Kč

15 243 Kč

15 839 Kč

16 436 Kč

17 033 Kč

17 631 Kč

27 000 Kč

16 044 Kč

16 683 Kč

17 322 Kč

17 962 Kč

18 601 Kč

32 000 kč

16 846 Kč

17 527 Kč

18 208 Kč

18 890 Kč

19 572 Kč

37 000 Kč

17 648 Kč

18 371 Kč

19 095 Kč

19 818 Kč

20 542 Kč

42 000 Kč

18 450 Kč

19 215 Kč

19 981 Kč

20 747 Kč

21 513 Kč

47 000 Kč

19 251 Kč

20 059 Kč

20 867 Kč

21 675 Kč

22 483 Kč

52 000 Kč

20 053 Kč

20 903 Kč

21 753 Kč

22 603 Kč

23 454 Kč

57 000 Kč

20 855 Kč

21 747 Kč

22 639 Kč

23 532 Kč

24 424 Kč

80 000 Kč

24 542 Kč

25 629 Kč

26 716 Kč

27 802 Kč

28 889 Kč

100 000 Kč

27 749 Kč

29 005 Kč

30 261 Kč

31 516 Kč

32 771 Kč

120 000 Kč

30 956 Kč

32 380 Kč

33 805 Kč

35 229 Kč

36 653 Kč

150 000 Kč

35 767 Kč

37 444 Kč

39 122 Kč

40 799 Kč

42 477 Kč

Zdroj: vlastní výpočet autora

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 95 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY