Na co máte jako pracující penzisté nárok?

30.05.2023 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V řádném důchodovém věku nejsou žádná pracovní omezení, lze pracovat na smlouvu na dobu neurčitou a mít nadprůměrnou mzdu. Ohledně zaměstnání ve starobním důchodu však panují v praxi nejasnosti, podívejme se na osm vybraných.

Po dosažení řádného důchodového věku je možné pracovat na pracovní dohody, zkrácený úvazek i plný úvazek, starobní důchodce není nijak limitován. Co je dobré ohledně práce v důchodu vědět?

Na co mají pracující důchodci nárok

Zdroj: Shutterstock

Nárok na slevu na poplatníka

I starobní důchodci mohou u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a při výpočtu čisté mzdy nebo čisté odměny tak uplatňovat slevu na poplatníka, v letošním roce ve výši 2570 Kč. Slevu na poplatníka lze přitom uplatnit i při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Z důvodu přiznání starobního důchodu se sleva na poplatníka nijak nekrátí.

Současně platí, že starobní důchodci nemají nárok na žádnou jinou speciální daňovou slevu. Sleva na poplatníka snižuje přímo vypočtenou daň z příjmů. Na výpočet sociálního a zdravotního pojištění nemá vliv.

Smluvní volnost

V řádném starobním důchodu je možné klidně pracovat pro více zaměstnavatelů současně. Pro jednoho třeba na zkrácený úvazek a pro druhého na některou z pracovních dohod. Dosažení řádného důchodového věku nepřináší žádné omezení ohledně množství úvazků či typů smluv. I pro pracující starobní důchodce platí, že mohou prohlášení k dani podepsat pouze u jednoho zaměstnavatele.

Čtěte také: Jaká bude výše přiznaného státního důchodu od června 2023?

Žádost o provedení ročního zúčtování daně

Pracující starobní důchodci, kteří nemají povinnost sami podávat daňové přiznání, mohou požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně. V případě výkonu zaměstnání po část roku jim vzniká nárok na daňovou vratku, neboť nevyužijí v plném rozsahu slevu na poplatníka během roku.

O roční zúčtování daně však nemohou požádat např. starobní důchodci pracující současně pro dva zaměstnavatele, kdy je jim z obou zaměstnání odváděna zálohová daň z příjmů. V těchto případech si musí sami podat daňové přiznání. Pobírání starobního důchodu nepřináší žádné automatické osvobození od daňových povinností.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

Pracující starobní důchodci nemohou ihned ukončit pracovní poměr, stejně tak jim nemůže ihned ukončit pracovní poměr jejich zaměstnavatel. Přiznání starobního důchodu samozřejmě neznamená nižší legislativní ochranu.

Pokud obdrží pracující starobní důchodce v praxi nejběžnější výpověď pro nadbytečnost dle § 52, písmene c) zákoníku práce, běží mu dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Stejně tak musí dvouměsíční výpovědní lhůtu dodržet pracující důchodce, pokud sám podá výpověď.

Omezená nemocenská

Jestliže pracující starobní důchodce vykonává zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění, má nárok na nemocenskou v případě pracovní neschopnosti od 15. kalendářního dne nemoci. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti náleží náhrada mzdy, kterou vyplácí zaměstnanci zaměstnavatel. Nemocenskou však může pracující starobní důchodce pobírat maximálně 70 kalendářních dní a pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Standardní placená dovolená

Přiznání starobního důchodu samozřejmě pracujícího důchodce nezbavuje nároku na zákonnou placenou dovolenou a ani nedochází k jejímu krácení. Nárok na placenou dovolenou však nevzniká při práci na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Dle § 77 zákoníku práce se na práci na dohody nevztahuje úprava mimo jiné ohledně dovolené, odstupného nebo cestováních náhrad.

Tip: Co ovlivní výši vdovského důchodu?

Nárok na odstupné

V případě, že pracující důchodce obdrží výpověď pro důvody, na kterých nenese vinu, tj. zejména z důvodu zrušení zaměstnavatele, přemístění zaměstnavatele nebo nadbytečnost, potom má nárok na zákonné odstupné, jehož výše je odstupňována v závislosti na délce trvání pracovního poměru. Pobírání starobního důchodu není důvodem pro nevyplacení odstupného.

Zvýšení důchodu

Za každých odpracovaných 360 kalendářních dní během pobírání důchodu vzniká nárok na zvýšení měsíční starobní penze. Podmínkou je, že dané zaměstnání zakládá účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno se musí z hrubé mzdy nebo hrubé odměny odvádět sociální pojištění.

O zvýšení důchodu je nutné si písemně požádat na místně příslušné OSSZ. Zvýšení činí 0,4 % výpočtového základu.

Čtěte také: Jak se zvýší starobní důchod při různých typech příjmů v penzi?

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 84 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY