Náhrada mzdy a nemocenská 2024

Zaměstnanec, který je v dočasné pracovní neschopnosti dostává nejprve náhradu mzdy při pracovní neschopnosti nebo karanténě, kterou vyplácí zaměstnavatel dle § 192 zákoníku, a od 15. dne mu náleží nemocenská, kterou vyplácí ČSSZ. Novela zákoníku práce od 1. 7. 2019  mění výplatu náhrady mzdy ve prospěch zaměstnance. Nově je náhrada mzdy vyplácena již od prvního pracovního dne pracovní neschopnosti, zatímco dříve to bylo až od čtvrtého pracovního dne pracovní neschopnosti zaměstnance.

Náhrada mzdy 2024

Výše náhrady mzdy závisí na dosaženém průměrném výdělku zaměstnance v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu. Redukční hranice 235,38 Kč, 352,98 Kč a 705,78 Kč platné pro rok 2023 se pro rok 2024 zvyšují na 256,55 Kč, 384,83 Kč a 769,48 Kč.

Vývoj redukčních hranic pro náhradu mzdy
Rok Redukční hranice pro náhradu mzdy
  první druhá třetí
2024 256,55 Kč 384,83 Kč 769,48 Kč
2023 235,38 Kč 352,98 Kč 705,78 Kč
2022 227,15 Kč 340,55 Kč 681,10 Kč
2021 206,85 Kč 310,28 Kč 620,38 Kč
2020 203,35 Kč 304,85 Kč 609,70 Kč
2019 190,75 Kč 286,13 Kč 572,25 Kč
2018 175,00 Kč 262,33 Kč 524,65 Kč
2017 164,85 Kč 247,10 Kč 494,20 Kč
2016 157,68 Kč 236,43 Kč 472,68 Kč
2015 155,40 Kč 232,93 Kč 465,85 Kč
2014 151,38 Kč 227,15 Kč 454,13 Kč
2013 151,03 Kč 226,63 Kč 453,08 Kč
2012 146,65 Kč 219,98 Kč 439,95 Kč

Průměrný hodinový výdělek se v roce 2024 do první redukční hranice (do 256,55 Kč) započítává z 90 %, do druhé redukční hranice (od 256,55 Kč do 384,83 Kč) se započítává z 60 % a z třetí redukční hranice (od 384,84 Kč do 769,48 Kč) se započítává z 30 %. K hodinovému výdělku nad 769,48 Kč se již nepřihlíží. Náhrada mzdy potom činí 60 % z redukovaného hodinového výdělku.

Nemocenská 2024

Základ, z něhož se vypočítává nemocenské (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených ve 12 přecházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den. Denní vyměřovací základ pro stanovení nemocenské se redukuje.
Redukční hranice 1345 Kč, 2017 Kč a 4033 Kč platné pro rok 2022 se pro rok 2024 zvyšují na 1466 Kč, 2199 Kč a 4397 Kč.

Vývoj redukčních hranic pro nemocenskou
Rok Redukční hranice pro nemocenskou
  první druhá třetí
2024 1466 Kč 2199 Kč 4397 Kč
2023 1345 Kč 2017 Kč 4033 Kč
2022 1298 Kč 1946 Kč 3892 Kč
2021 1182 Kč 1773 Kč 3545 Kč
2020 1162 Kč 1742 Kč 3484 Kč
2019 1090 Kč 1635 Kč 3270 Kč
2018 1000 Kč 1499 Kč 2998 Kč
2017 942 Kč 1412 Kč 2824 Kč
2016 901 Kč 1351 Kč 2701 Kč
2015 888 Kč 1331 Kč 2662 Kč
2014 865 Kč 1298 Kč 2595 Kč
2013 863 Kč 1295 Kč  2589 Kč
2012 838 Kč 1257 Kč 2514 Kč

Do první redukční hranice se počítá 90 %. Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %. Z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 %. K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží.

Vyšší nemocenská při delší nemoci

Zatímco do roku 2017 se výše nemocenské následně určila jako 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, od roku 2018 dochází ke změně. Nově si polepší ti, co budou nemocenskou pobírat déle, čím delší nemoc tím vyšší nemocenská. Nemocenská je pobírána od 15. dne nemoci (do té doby náleží zaměstnanci náhrada mzdy).

Od roku 2018 je denní nemocenská:

  • od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti  dána 60 % z redukovaného vyměřovacího základu,
  • od 31. do 60. dne pracovní neschopnosti dána 66 % z redukovaného vyměřovacího základu a
  • od 61. dne pracovní neschopnosti dána 72 % z redukovaného vyměřovacího základu.

Tedy pokud bude někdo nemocný 70 dní, bude se mu v průběhu nemoci nemocenská zvyšovat ze 60 % až na 72 % z redukovaného vyměřovacího základu.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 157 krát


Související články: