Co do zítra doručit do práce kvůli ročnímu zúčtování daně?

14.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Chcete, aby vám v práci provedli roční zúčtování daně? V takovém případě budete muset do mzdové účtárny doručit doklady, které dokazují váš nárok na slevy a odpočty. Co je potřeba donést?

Zaměstnanci, u nichž nevzniká zákonná povinnost podat daňové přiznání, mohou v zaměstnání požádat o roční zúčtování daně, během kterého uplatní daňové odpočty, ale i slevy, které nelze využívat během roku a mít tak vyšší čistou mzdu.

Veškeré dokumenty k ročnímu zúčtování daně je nutné doručit nejpozději zítra, čili do úterý 15. února. Moc času vám už nezbývá, pojďme se tedy podívat, co budete potřebovat doložit a k čemu:

Nezdanitelná část základu daně aneb odečitatelné položky

Jedná se o výčet položek, které nesnižují daň z příjmů fyzických osob jako takovou, ale snižují daňový základ, na základě čehož se vám vypočítá o něco málo nižší daňová povinnost. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

Dary, bezúplatná plnění a darování krve

Jeden bezpříspěvkový odběr je vždy oceněn na 3 000 Kč. Další dary a bezúplatná plnění lze od základu daně odečíst, jestliže hodnota přesáhne 2 % základu daně anebo aspoň 1 000 Kč. Vše doložíte darovací smlouvou, potvrzením o daru anebo bezpříspěvkovém odběru krve.

Zaplacené úroky z hypotéky anebo ze stavebního spoření

Jestliže splácíte hypotéku anebo úvěr ze stavebního spoření, lze si zaplacené úroky odečíst od daňového základu. Potřebovat budete potvrzení o výši zaplacených úroků, smlouvu o úvěru a jeho poskytnutí a dále také musíte být schopní doložit, že je nemovitost využívaná k bydlení.

Čtěte také: Můžete si z daní za úroky odečíst maximálně 300 000 Kč, nebo jen 150 000 Kč?

Životní pojištění a spoření na penzi

Pokud si platíte životní pojištění, penzijní připojištění anebo doplňkové penzijní spoření, lze si odečíst zaplacené příspěvky. Daňový základ si můžete snížit ve všech případech až o 24 000 Kč. Bude však nutné dodat potvrzení o zaplacených částkách a smlouvu o uzavření pojištění nebo spoření.

Čtěte také: Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a spoření a daňový odpočet

Dále pak lze ještě odečítat:

  • Úhradu za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání - dodejte potvrzení o zaplacené úhradě za zkoušky,
  • příspěvky odborové organizaci - dodejte potvrzení odborové organizace o zaplacených příspěvcích.

Co doložit k ročnímu zúčtování daně

Zdroj: Shutterstock

 

Daňové slevy v ročním zúčtování daně

Mezi daňové slevy můžeme zařadit:

  • Základní slevu na poplatníka - nedokládá se nic, uplatňuje se podepsáním růžového formuláře prohlášení poplatníka.
  • Slevu na invaliditu prvního, druhé a třetího stupně - vždy se dokládá potvrzení o invaliditě od okresní správy sociálního zabezpečení.
  • Slevu na držitele průkazu ZTP/P - doložíte zmíněný průkaz.
  • Slevu na studenta - postačí potvrzení o studiu.

To jsou všechno daňové slevy, které se vyúčtovávají během ročního zúčtování daně, ale zároveň na ně máte nárok i po celou část roku, což je dobře, protože zvyšují vaši čistou mzdu, neboť snižují přímo vypočtenou daň z příjmů. Máme však ještě další dvě slevy, které nelze uplatnit během roku. Využít je lze až během ročního zúčtování. Jsou to:

Sleva na manželku

Tu slevu lze uplatnit jedině tehdy, jestliže příjmy manželky anebo manžela za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok 2021, nepřesáhly částku 68 000 Kč. Potvrdit to budete muset čestným prohlášením a také dokladem totožnosti.

Pokud by pak druhý z manželů byl tělesně postižený, sleva bude vyšší. Musí se však doložit jeho průkaz ZTP/P.

Čtěte také: Sleva na manželku (manžela) 5x jinak

Školkovné

Jedná se o slevu za umístění dítěte do zařízení pro děti v předškolním věku, čili do školky. Sleva je pro příjmy za rok 2021 až do výše 15 200 Kč, neboť se odvíjí od výše minimální mzdy platné pro daný rok. Abyste si zaplaceným školným mohli snížit přímo vypočtenou daň, doložte potvrzení o jeho úhradě.

Daňové zvýhodnění na dítě

Daňové zvýhodnění na dítě využívají zaměstnanci po celý rok. Pokud je zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů, čerpají ve mzdě každý měsíc daňový bonus. Aby k něčemu takovému vůbec mohlo docházet, dokládají rodný list dítěte a také případné potvrzení o studiu. A vzhledem k tomu, že zvýhodnění může využívat pouze jeden rodič, dokazují to ještě prohlášením druhého z poplatníků.

Čtěte také: Děti a daně 2022: kdo má nárok na daňové zvýhodnění a jak vzrostlo daňové zvýhodnění?

Co způsobuje uplatnění odečitatelných položek a daňových slev?

Kromě toho, že kompletně snižují daňovou povinnost, může dojít i k situaci, kdy díky nim budete čerpat daňovou vratku. Právě proto je při zúčtování daně dobré nic nezanedbat a vše potřebné doručit do mzdové účtárny.

Co dělat, když nestihnu doručit doklady k ročnímu zúčtování daně?

Pak je tu ještě jedna možnost. Namísto v ročním zúčtování daně uvedete veškeré odečitatelné položky a slevy rovnou do daňového přiznání. To se letos musí odevzdat do 1. dubna, do 2. května elektronicky a jestliže vám jej zpracovává daňový poradce, do 1. července.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát