7 případů, kdy nevyužijete slevu na manželku

07.01.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2021 je možné při splnění zákonných podmínek uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela). Kdo tuto slevu však nevyužije?

Roční sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč (na držitele průkazu ZTP/P ve dvojnásobné výši) a lze ji uplatnit až za celý kalendářní rok, zaměstnanci v ročním zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání. Podmínkou je, že vlastní příjmy druhého z manželů za rok 2021 nepřesáhly 68 tisíc Kč. Kdy však nelze daňovou slevu využít a kdy nesníží daňovou povinnost? 

  1. Rodina "bez papíru" nemá nárok na slevu na dani
  2. Počítají se příjmy z pracovních dohod?
  3. Nedostatečné příjmy manžela
  4. Invalidní důchod a žádné další příjmy
  5. Sleva na manželku se neuplatňuje automaticky
  6. Sleva na manželku a spolupracující manželka
  7. Uzavření manželství v prosinci

1. Výchova dětí bez manželství

Pan Martin vychovává se svojí přítelkyní Lucií dvě děti. Přítelkyně Lucie je po celý rok 2021 na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek. Vlastní příjmy má tedy do limitu, neboť rodičovský příspěvek se nehodnotí. Pan Martin si však daňovou povinnost nesníží, neboť daňovou slevu lze uplatnit pouze na manželku. Na přítelkyni nelze daňovou slevu uplatnit ani v případě výchovy společných dětí. 

2. Příjmy manželky z pracovních dohod

Manželka živnostníka Jakuba si během rodičovské dovolené přivydělávala v roce 2021 na dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce. Příjmy z pracovních dohod se do rozhodného limitu pro posouzení nároku na slevu na manželku hodnotí. Živnostník Jakub si tedy nemůže v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku, protože má vlastní příjmy vyšší než 68 tisíc Kč. 

3. Nedostatečné příjmy

Manžel paní Karolíny byl po celý rok 2021 nezaměstnaný, a to již bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Vlastní rozhodné příjmy manžela Jaromíra jsou tedy do limitu. Paní Karolína však pracovala po celý rok 2021 za minimální mzdu ve výši 15 200 Kč. Roční daňový základ paní Karolíny je 182 400 Kč. Do ročního daňového základu za rok 2021 ve výši 185 600 Kč je přitom daňová povinnost nulová z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 27 840 Kč. Paní Karolíně nevzniká povinnost za rok 2021 platit daň z příjmu fyzických osob bez ohledu na to, zdali uplatní slevu na manžela či nikoliv. Z důvodu uplatnění slevy na manžela přitom nemůže paní Karolína obdržet žádné peníze od státu formou daňového bonusu. 

Tip: Zvýšení daňové slevy na poplatníka pro příjmy a mzdu v roce 2021 a 2022

4. Žádné zdanitelné vlastní příjmy

Pan Karel je ve starobním důchodu a jeho manželka paní Marie je v invalidním důchodu prvního stupně, přičemž její roční souhrnný invalidní důchod je nižší než 68 tisíc Kč a žádné jiné příjmy nemá. Z důchodu pan Karel žádnou daň z příjmu neplatí a nemá žádné příjmy, pro které by daňovou slevu na manželku uplatnil. Přestože má manželka pana Karla nízký roční vlastní příjem, tak pan Karel slevu na manželku nemá, jak využít. 

5. Neuplatnění slevy

Podnikatel Filip v daňovém přiznání za rok 2021 neuplatní slevu na manželku, přestože na ni bude mít nárok. Pan Filip tedy této daňové výhody nevyužije a zaplatí zbytečně vyšší daň z příjmu. Uplatnit daňovou slevu na manželku si musí každý daňový poplatník sám. Každý daňový poplatník si musí své nároky a možnosti sám hlídat. 

 

6. Spolupracující manželka

Živnostník Lukáš při výkonu své samostatné výdělečné činnosti spolupracuje se svou manželku Alicí. Na spolupracující manželku, na kterou je převáděna část příjmů a část výdajů přitom není možné uplatnit daňovou slevu na manželku. Před zahájením spolupráce je nutné s tímto omezením počítat.  

7. Uzavření manželství v prosinci

Manželé Černí vstoupili do manželství 18. prosince. Přestože manželka Hana neměla žádné příjmy, protože po celý rok studovala, tak pan Černý nemůže v ročním zúčtování daně uplatnit slevu na manželku za rok 2021, a to ani v poměrné výši. Při poměrném uplatnění totiž sleva na manželku náleží pouze za měsíce, kdy manželství trvalo k 1. dni daného měsíce.

Daňová sleva na manželku/manžela náleží až po svatbě

Sleva na manželku až po svatbě

Zdroj: Depositphotos

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 31 krát

Články ze sekce: DANĚ