Příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a spoření a daňový odpočet

09.03.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Spoříte si každý měsíc na důchod? V takovém případě si svými příspěvky můžete snížit daňovou povinnost. O kolik a jakým způsobem?

O tom, jak si snížit daně penzijním připojištěním, pojištěním a doplňkovým penzijním spořením upřesňuje § 15 odst. 5 zákona České národní rady o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Odpočet příspěvků se uplatňuje v daňovém přiznání. Bylo to však možné i v ročním zúčtování daně.

Jak funguje daňový odpočet?

Od daňového základu se odečtou tzv. nezdanitelné části základu daně neboli odečitatelné položky. Mezi ty kromě zaplacených příspěvku na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření patří např. dary a bezúplatná plnění včetně darování krve, úroky z hypotéky nebo úvěru ze stavebního spoření, úhrada za zkoušky ověřující další vzdělání apod.

Odpočtem položek dojde ke snížení daňového základu, ze kterého se vypočítává daň z příjmu fyzických osob. Nesníží se daň jako taková (tu lze snížit daňovými slevami), ale pouze základ daně pro následný výpočet. Tak či tak však dojde k daňové úspoře.

Penzijní připojištění a spoření v daňovém přiznání: odpočet

Zdroj: Shutterstock

Jaké příspěvky na penzijní připojištění a spoření lze odečíst?

Od daňového základu si lze odečíst pouze vlastní vklady. Příspěvky zaměstnavatele, které patří k zaměstnaneckým benefitům odečíst nelze. Podobně je to i se státními příspěvky. Na ty máte u smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření nárok, pokud měsíčně spoříte alespoň 300 Kč.

Pro účely daňového odpočtu se navíc nehodnotí pouze pravidelné měsíční příspěvky za rok 2019, ale při splnění podmínek i mimořádné doplacení pojistného na konci roku. To tedy znamená, že pokud se např. v prosinci rozhodnete, že si jednorázově doplatíte penzíjko, dojde k optimalizaci daňové povinnosti pro tento rok, jestliže si odpočet rozhodnete uplatnit v daních.

Sama penzijní společnost by vám měla zaslat dokument s informacemi, kolik je do konce roku ještě možné doplatit pro čerpání maximálního daňového odpočtu.

Kolik si lze odečíst z daní u penzijního spoření?

Částka, kterou si lze odečíst, se rovná úhrnu měsíčních příspěvků. Ty však dle zákona musejí v jednotlivých kalendářních měsících přesáhnout výši, od které má poplatník nárok na maximální státní příspěvek. Za celé zdaňovací období, tj. kalendářní rok 2019, je možné snížit daňový základ o příspěvky na penzijní připojištění, pojištění a doplňkové penzijní spoření až o 24 000 Kč. Stejná částka platí i pro soukromé životní pojištění, které je další odečitatelnou položkou.

Daňový odpočet při převodu penzijního připojištění na doplňkové penzijní spoření

Pokud během roku 2019 došlo k převedení naspořených finančních prostředků z transformovaného fondu do účastnických fondů, poplatník si může odečíst částku, která se rovná součtu příspěvků na penzijní připojištění a částku součtu příspěvků na doplňkové penzijní spoření, které byly placeny v navazující části zdaňovacího období. To ale za předpokladu, že příspěvky dosáhly výše, od které poplatníkovi náleží maximální státní příspěvek.

 

Kde v daňovém přiznání uplatnit odpočet penzijního spoření?

Ve formuláři přiznání k dani z příjmů fyzický osob je nezdanitelná část základu daně ve 3. oddílu. Daňový odpočet u penzijního připojištění, pojištění a doplňkového penzijního spoření lze uplatnit v položce 48.

Kdo si může snížit daňový základ doplňkovým penzijním spořením?

Základ daně je možné snížit nezdanitelnými položkami u zaměstnanců, ale i u OSVČ. Zákon to navíc umožňuje i osobám bez zdanitelných příjmů, které mají příjmy pouze z pronájmu nebo kapitálového majetku.


Čtěte také:


Test: znáte daňové slevy a odpočty?

Víte, jaké můžete použít daňové slevy a na jaké nezdanitelné položky základu daně z příjmu máte nárok? Otestujte si svou znalost, jak zaplatit na dani z příjmu méně.

Jaké slevy na dani a odečitatelné položky může uplatnit muž žijící sám ve vlastním bytě pořízeném na hypotéku, který každý měsíc investuje do podílových fondů?

Jaké daňové slevy můžete použít

(foto: Shutterstock)

Pokud si nejste jistí, jaké slevy na dani a jaké nezdanitelné položky základu pro daň z příjmu v českém daňovém systému máme, tak jejich seznam můžete najít v našem článku k ročnímu zúčtování daně. Pojďme si ale zrekapitulovat, které daňové slevy a odpočty můžou použít různé sociální skupiny.

Mladí, pracující a bez závazků

Tato skupina má nárok na základní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a to je v podstatě vše. Pokud patří osoba do některé skupiny invalidního důchodu a pobírá invalidní důchod, tak jí náleží i daňová sleva na invaliditu, případně na průkaz ZTP/P. 

Pracující studenti

Jen studující studenti mají sice nárok na daňové slevy, ale nemají je na co uplatnit, protože nemají žádné příjmy. Ty získají až při práci na plný a částečný úvazek a nebo na dohodu. V takovém případě pak mají nárok na základní slevu na poplatníka, případně na slevu pro invalidní důchodce nebo pro majitele ZTP/P, pokud tomu odpovídá jejich zdravotní stav. Z hlediska studia mají také nárok na slevu na studenta, která činí 4 020 Kč za rok.

Pracující důchodci

Pokud osoba pouze pobírá starobní důchod a nemá jiné zdanitelné příjmy, tak důchod se nedaní až do výše 36násobku minimální mzdy. Což pro rok 2018 odpovídá 439 200 Kč ročně, pro rok 2019 je hranice na 480 600 Kč (to je důchod zhruba 40 tisíc za měsíc). Tyto nadprůměrně vysoké důchody jsou daněny, jinak jsou důchody od daní z příjmu osvobozeny. Důchodce tak zaplatí nějaké daně až v případě, kdy bude pracovat. Pracující důchodce pak má pouze nárok na základní slevu na poplatníka, případně na invalidní důchod či na průkaz ZTP/P. Nemá ale nárok na žádnou speciální slevu.

Rodiny s dětmi

Nejvíce slev tak můžou mezi sociálními skupinami uplatnit rodiny s dětmi. Pracující rodič s dětmi může uplatnit základní slevu na poplatníka, dále pak slevu na manželku (pokud ta nemá zdanitelné příjmy), daňové zvýhodnění na děti (až do 26 let, pokud se připravují na povolání), dále má nárok na školkovné, pokud umístil děti v předškolním zařízení. Za daných podmínek má nárok samozřejmě i na slevu pro invaliditu a pro průkaz ZTP/P, pokud tomu odpovídá jeho zdravotní stav.

Ve středním věku, děti pryč a do důchodu daleko

Padesátníci a šedesátníci většinou patří mezi nejbohatší sociální skupiny. Mají dostatečnou praxi a dobrou práci, nemusí se už starat o děti, protože ty vyrostly. Mají pravidelný příjem, ze kterého si většinou odkládají na důchod. Tyto osoby mají nárok pouze na základní daňovou slevu na poplatníka, případně na slevu na ZTP/P a invaliditu, pokud na ni mají nárok.

Nezdanitelné části daně

Na nezdanitelné části daně mají nárok všechny sociální skupiny, musí ovšem splňovat podmínky pro čerpání slevy. A také musí mít dostatečné příjmy, na které by bylo možné odečitatelné položky uplatnit. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • dary a bezúplatná plnění, do této skupiny patří i situace, kdy jste dárci krve,
  • úroky placené na úvěry na bydlení (hypotéka, ze stavebního spoření), pokud splácíte nemovitost, kterou využíváte k bydlení,
  • penzijní připojištění, pokud na něj ukládáte více než 12 tisíc za rok,
  • životní připojištění, pokud ho máte,
  • členské příspěvky odborům, pokud jste členem
  • a úhrady dalšího vzdělávání.

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ