10 daňových čísel pro důchodce

06.03.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Dosažení důchodového věku automaticky daňově neosvobozuje. Penzisté mající zdanitelné příjmy musí za rok 2017 podat daňové přiznání a případně i přehledy o příjmech a výdajích. Podívejme se na vybraných 10 daňových čísel.

Daňové povinnosti penzistů v řadě případů ovlivňují určité limity. Jaká jsou důležitá daňová čísla pro splnění daňových povinností důchodců za rok 2017

1) Osvobození důchodů - 396 000 Kč

Do 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu daného roku jsou obdržené státní důchody osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z obdržených důchodů neplatí nikdy. Za rok 2017 jsou od daně z příjmu osvobozeny důchody do roční částky 396 000 Kč (11 000 Kč x 36). Pro rok 2018 je to z důvodu zvýšení minimální mzdy již částka 439 200 Kč (12 200 Kč x 36).

2) Základní sleva na poplatníka - 24 840 Kč

Základní daňová sleva na poplatníka činí vždy 24 840 Kč, poměrně se nekrátí. Nárok na základní daňovou slevu mají i řádní i předčasní důchodci. I invalidní důchodci. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka se neplatí nic na dani z příjmu až do ročního daňového základu 165 600 Kč.

3) Možnost vrácení srážkové daně u DPP - 10 000 Kč

Jestliže je měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně a není podepsáno u zaměstnavatele prohlášení k dani, tak zaměstnavatel srazí z měsíční odměny 15% srážkovou daň. Tuto sraženou daň je přitom možné zahrnout do daňového přiznání, a pokud nejsou daňové slevy a daňové odpočty vyčerpány v daňovém přiznání pro jiné zdanitelné příjmy, potom lze obdržet srážkovou daň v plném rozsahu nebo částečném rozsahu po podaném daňovém přiznání zpět. Daňové přiznání se tedy dobrovolně vyplatí podat i penzistům, kteří si v některých měsících roku 2017 přivydělávali na dohodu o provedení práce, a byla jim odvedena srážková daň z příjmu.

Daňové přiznání, daně a starobní důchod

(foto: Shutterstock)

4) Neplacení sociálního pojištění – 67 756 Kč

Výkon samostatné výdělečné činnosti v důchodu je pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Jedno, zdali se jedná o starobní důchod nebo invalidní důchod. Z hrubého zisku z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se přitom neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) do limitu. Za celý kalendářní rok 2017 je limitem částka 67 756 Kč.  

5) Příležitostné příjmy – 30 000 Kč

Za rok 2017 jsou od daně z příjmu osvobozeny příležitostné příjmy do částky 30 000 Kč. Musí se jednat o příležitostné příjmy, mezi které nepatří např. žádný příjem plynoucí ze samostatné výdělečné činnosti.

6) Slevy na invaliditu prvního a druhého stupně – 2 520 Kč

7) Sleva na invaliditu třetího stupně 5 040 Kč

Invalidní důchodci prvního a druhého stupně uplatní v daňovém přiznání slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč. Invalidní důchodci třetího stupně potom ve výši 5 040 Kč. V případě změny invalidity během roku se uplatní souhrnná roční sleva na invaliditu v příslušné poměrné výši dle počtu měsíců.

8) Výdajový paušál u pronájmu – 30 %

Někteří penzisté mají daňové povinnosti z důvodu příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu. Protože z příjmu z nájmu se neplatí sociální pojištění, tak mohou mít i předčasní důchodci libovolně vysoký příjem z nájmu a mohou k tomu současně pobírat předčasný důchod. Výdaje u pronájmu je možné uplatni ve skutečné výši nebo lze využít 30% výdajový paušál.

9) Příjem z prodeje cenných papírů – 100 000 Kč

Od daně z příjmu jsou osvobozeny příjmy z prodeje cenných papírů, jestliže mezi prodejem a nabytím uplynula tříletá časová lhůta. Pokud však činí roční příjem z prodeje cenných papírů 100 000 Kč a méně, tak je tento příjem osvobozen od daně z příjmu bez ohledu na časový test.

10) Zdravotní pojištění – vždy 13,5 % z vyměřovacího základu

Penzisté vykonávající samostatnou výdělečnou činnost zaplatí na zdravotním pojištění vždy 13,5 % z vyměřovacího základu (poloviny daňového základu). U zdravotního pojištění není žádný limit pro jeho neplacení. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jak v případě výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 34 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY