Je Česko zemí invalidů? Mohou nám Rakušané říkat Simulanten bande?

14.02.2018 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V České republice je přeš 400 tisíc invalidních důchodců. Kolik máme invalidních důchodců? Jsou Češi opravdu Simulanten banden? A jak jsou na tom sousední státy?

Systém invalidních důchodů se v České republice nejvíce změnil při zrušení plného a částečného invalidního důchodu a zavedení třístupňového hodnocení invalidity. Invalidní důchod v ČR vždy pobírala poměrně velká část populace, již od dob socialismu (téměř půl milionu v roce 1980). Jaký je trend posledních let? A jak jsou na tom okolní státy?

Jsme opravdu Simulanten Bande?

Zdroj: Youtube.com

Kdo má v ČR nárok na invalidní důchod?

V České republice má dle ČSSZ nárok na invalidní důchod, který splnil tyto podmínky:

  1. Nedosáhl ještě věku 65 let nebo důchodového věku, je-li důchodový věk vyšší než 65 let.
  2. Stal se invalidním pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně.
  3. Získal potřebnou dobu pojištění nebo jeho invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
  4. Nesplnil podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 zdp.
  5. Nedosáhl ještě důchodového věku v případě, že mu byl přiznán starobní důchod podle ust. § 31 zdp (tj. starobní důchod před dosažením důchodového věku)

Tip: Vypočítejte si výši invalidní důchod

Systém invalidních důchodů v ČR

V České republice máme systém se třemi stupni invalidity. Zdravotní stav a pracovní schopnost žadatele o invalidní důchod posuzují příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ( jejich lékaři). Pokud splní i další podmínky stanovené Českou správou sociální zabezpečení (ČSSZ), tak má žadatel nárok na invalidní důchod. Invalidou se člověk stává, kdy jeho pracovní schopnost poklesla:

  1. stupeň invalidity - nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %
  2. stupeň invalidity - nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %
  3. stupeň invalidity - nejméně o 70 %

Na výši invalidního důchodu má vliv odpracovaná doba (doba, kdy člověk odváděl sociální pojištění) a také výše dřívějšího příjmu. Více se dočtete v naší sekci o pravidlech a výpočtu invalidního důchodu.


Čtěte také:

Podnikající invalidní důchodci a daně za rok 2017

Valorizace důchodů v roce 2018


Počet invalidních důchodců v ČR

Dle údajů Českého statistického úřadu bylo v roce 2017 České republice registrováno 425 788 lidí pobírajících invalidní důchod, což je mírně přes 4 % naší populace.

Počet invalidních důchodců rozdělených podle stupně invalidity mezi lety 1980 až 2016

Invalidní důchodci v ČR

Zdroj: ÚZIS, ČSSZ, ČSÚ a ČTK

V ČR se počet invalidních důchodců snížil hlavně kvůli změně legislativy, kdy se od roku 2010 se při dosažení důchodového věku invalidního důchodce dochází k přeměně invalidního důchodu v důchod starobní. Jistě za to mohou také přísnější podmínky a poměrně bohatá nabídka pracovních míst a rozvírající se nůžky mezi invalidním důchodem a mzdou. Potěšující je rovněž to, že invaliditu 3. stupně (tedy plný invalidní důchod) pobírá nejméně lidí za posledních 35 let.

Počet invalidních důchodců na Slovensku, v Německu, v Rakousku a v Polsku

Pokud se podíváme do sousedních zemí, tak velmi podobný počet invalidních důchodců (v přepočtu na obyvatele) je na Slovensku. Naopak další republice z bývalého východní bloku, Polsku, se podařilo oproti roku 1998 snížit počet invalidních důchodců více než 3x. Stojí za tím zpřísnění podmínek udělování invalidních důvodů a také to, že invalidní důchod se stejně jako v ČR přeměnil ve starobní při splnění podmínek starobního důchodu. V Německu a Rakousku invalidní důchod pobírá v procentuálním vyjádření na celé obyvatelstvo přibližně polovina obyvatel, co v ČR a na Slovensku. A to i přesto, že Německo a Rakousko mají velmi propracovaný sociální systém.

Počet invalidních důchodců ve střední Evropě

Země Počet invalidních důchodců v roce 2017 Počet obyvatel v roce 2017 Počet invalidních důchodců srovnaný na celkový počet obyvatel v %
Slovensko 235 706 5 441 899 4,33 %
Česká republika 425 788* 10 578 820* 4,02 %
Polsko 906 000 38 150 515 2,37 %
Německo 1 810 000* 82 500 000* 2,19 %
Rakousko 165 341* 8 754 413* 1,89 %

*údaje za rok 2016

Otázkou tedy zůstává, proč se země bývalého Československa potýkají s poměrně vysokým počtem invalidních důchodců. Možná za to může fakt, že invalidní důchod byl "oblíben" již za minulého režimu a mnoho Čechů si na něj prostě "zvyklo". Nebo za to může nízká kvalita životního prostředí a náročnější pracovní podmínky? Ale oba tyto ukazatele jsou v Polsku srovnatelné (ne-li horší) než v ČR. Bez hlubší analýzy se můžeme pouze dohadovat, co stojí za tak rozdílným počtem invalidních důchodců mezi námi a našimi západními sousedy. 

 

Průměrný invalidní důchod v ČR

Průměrná výše invalidních důchodů je poměrně stabilní a nepřekvapivě zaostává za růstem průměrné mzdy. Pokud vezmeme důchod 3. stupně invalidity, tak ten mezi roky 2006 až 2016 vzrostl přibližně o 30 %, kdyžto průměrná mzda o cca 50 % (při nominálním srovnání). Průměrný invalidní důchod 3. stupně invalidity se pohybuje těsně nad hranicí minimální mzdy a po jejím zvyšení můžeme odhadovat, že se bude pohybovat pod její hranicí.

Průměrná výše invalidního důchodu a minimální mzdy v ČR od roku 2006

 

Zdroj: ČSÚ a ČSSZ

Pobírání a rozdělování invalidního důchodu bude vždy kontroverzní téma (jako ostatně každá dávka sociální péče). Na jedné straně stojí ti, kterým úraz či nemoc značně komplikují život a pracovní uplatnění a na druhé straně najdeme také ty, kteří si umí vyběhat invalidní důchod. Problém je také v tom, že vlády se bojí říznout do tohoto kontroverzního tématu, protože nejspíš v ČR budou tábory, které budou hlásat, že "Invalidy v ČR nechceme" a také ti, kteří nějakou souhrou náhod propadnou nedotčení "sísíttem systému" a nebude jim udělen invalidní důchod, ačkoliv na něj mají nárok. Na jakou stranu se přikláníte vy? Myslíte si, že v ČR je moc, nebo málo invalidních důchodců? Znáte nějakého invalidního důchodce, který pracuje "na černo"?

 

Autor článku

Michal Bureš

Michal Bureš  

Šéfredaktor Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 73 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY