Valorizace 2018: kolik si od ledna důchodci polepší?

27.12.2017 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Od lednové splátky důchodu dochází k valorizaci důchodu. Všechny státní důchody se zvýší. Oproti minulým rokům je zvýšení důchodu značně vyšší, většinou v rozmezí 400 Kč až 600 Kč. Podívejme se na praktické příklady.

Každý důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu se od lednové splátky důchodu zvyšuje o 150 Kč (z 2 550 Kč na 2 700 Kč) a procentní výměra důchodu se zvyšuje o 3,5 %.

Které důchody se budou valorizovat?

Od lednové splátky důchodu se automaticky zvyšují všechny státní důchody. Pro zvýšení státního důchodu není tedy potřeba vyplňovat žádné formuláře nebo dokládat nějaké rozhodné skutečnosti. Od ledna se tedy zvýší řádný starobní důchod, předčasný důchod, invalidní důchody (prvního, druhého a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovské, vdovecké a sirotčí důchod). Podmínkou je, že tento důchod musel být přiznán v roce 2017 a dříve.

Praktický příklad 1): rozhodné datum odchodu do důchodu

Paní Nováková odejde do řádného starobního důchodu 27. prosince 2017. Paní Novákové se její přiznaný starobní důchod od lednové splátky důchodu zvýší díky valorizaci. Stejně tak se od ledna 2018 zvýší starobní důchod její kamarádce paní Suchánkové, která odešla do starobního důchodu v listopadu 2015. Pan Vlček odejde do řádného starobního důchodu 4. ledna 2018. Pana Vlčka se tedy valorizace pro rok 2018 netýká, panu Vlčkovi se bude důchod z důvodu valorizace zvyšovat až od ledna 2019.

Praktický příklad 2): předčasný a invalidní důchod

Pan Holub pobírá předčasný důchod a jeho manželka pobírá invalidní důchod druhého stupně. Oběma manželům se od lednové splátky důchodu zvýší jejich měsíční důchod.

Praktický příklad 3): výpočet důchodu po valorizaci

Pan Janáč pobírá v roce 2017 starobní důchod ve výši 12 050 Kč. Jeho důchod se skládá ze základní výměry důchodu ve výši 2 550 Kč a procentní výměry důchodu ve výši 9 500 Kč (12 050 Kč – 2 550 Kč). Od lednové splátky důchodu bude mít pan Janáč důchod ve výši 12 533 Kč (základní výměra důchodu 2 700 Kč + procentní výměra důchodu 9 833 Kč (9 500 Kč x 1,035)).

Konkrétní výpočet

Zvýšení důchodů pro rok 2018 je oproti předchozím rokům vysoké. Protože se procentní část důchodu zvyšuje v procentech, tak v absolutním vyjádření se státní důchod každému penzistovi zvýší jinak. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítáno zvýšení důchodu u vybraných částek. U námi vybraných příkladů se tedy zvýšení důchodu pohybuje od 341 Kč do 621 Kč.Výpočet valorizace důchodů od 1. ledna 2018

Důchod 2017

Valorizace

Důchod v roce 2018

8 000 Kč

341 Kč

8 341 Kč

9 000 Kč

376 Kč

9 376 Kč

10 000 Kč

411 Kč

10 411 Kč

11 000 Kč

446 Kč

11 446 Kč

12 000 Kč

481 Kč

12 481 Kč

13 000 Kč

516 Kč

13 516 Kč

14 000 Kč

551 Kč

14 551 Kč

15 000 Kč

586 Kč

15 586 Kč

16 000 Kč

621 Kč

16 621 Kč

vlastní výpočet autora

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 195 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY