Daň z příjmů fyzických osob - roční zúčtování, slevy na dani, daňový bonus, odečitatelné položky

1. Nezdanitelné části základu daně

Základ daně můžeme ponížit o některé položky, které jsou ze zákona nezdanitelné. Podrobný popis všech těchto částek najdete v § 15 zákona o daních z příjmů. My vám přinášíme seznam těch nejpoužívanějších.

 • Bezúplatná plnění - jejich hodnota musí přesáhnout 2 % ze základu daně nebo činit alespoň 1000 korun, v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
  Přechodně platí změna: Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob  za zdaňovací období roku 2020 a 2021.
  Hodnota jednoho odběru krve bezpříspěvkového dárce se  oceňuje částkou od roku 2017 částkou 3000 korun (dříve 2000 korun)  a hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 Kč a hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk, s výjimkou úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem, se oceňuje částkou 20000 Kč nově od roku 2017.
 • Úroky zaplacené ve zdaňovacím období z úvěru ze stavebního spoření nebo hypotečního úvěru poskytnutého na bytové potřeby - max. ve výši 150 000 korun ročně (do roku 2020 tato částka byla 300 000 Kč). Podmínkou je vlastnictví bytu, domu. Přečtěte si více o podmínkách odečtu úroků ze základu daně
 • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření - částka, kterou lze odečíst se rovná celkově zaplaceným příspěvkům sníženým o 12 000 korun, max. výše činí 24 000 Kč (do roku 2016 pak 12 000 Kč) ročně, což odpovídá měsíční úložce 3000 Kč. Přečtěte si více o podmínkách odečtu příspěvků ze základu daně.
 • Příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní pojištění - doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku.
 • Pojistné zaplacené poplatníkem v kalendářním roce na jeho soukromé životní pojištění - doba trvání smlouvy činí min. 5 let a nárok na čerpání je navázán na dosažení 60 let věku, max. lze odečíst 24 000 Kč (do roku 2016 pak 12 000 Kč) ročně.
 • Členské příspěvky zaplacené ve zdaňovacím období členem odborové organizace odborové organizaci - odečíst lze částku do výše 1,5 % zdanitelných příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3000 korun za zdaňovací období. Od 2024 zrušeno!
 • Úhrady za zkoušky ověřující  výsledky dalšího vzdělávání - nejvýše do částky 10.000 korun ročně (zdravotně postižení 13.000 korun, těžce zdravotně postižení 15.000 korun). Od 2024 zrušeno!

2. Odečitatelné položky

Základ daně můžeme ještě snížit o položky odečitatelné od základu daně, najdeme je v § 34 zákona o daních z příjmů, jde například o daňovou ztrátu nebo výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje.

3. Výpočet daně

Z tohoto základu vypočteme daň ve výši 15 % a 23 % pro vyšší příjmy (od roku 2021).

4. Slevy na dani

Tuto daň můžeme snížit o slevy na dani a daňové zvýhodnění.

 

Roční sleva na 2024 2023, 2022 2021  2020 - 2015
- poplatníka
      - starobního důchodce
 30 840 Kč
 30 840 Kč
 30 840 Kč
 30 840 Kč
 27 840 Kč
 27 840 Kč
 24 840 Kč
 24 840 Kč
- druhého z manželů bez příjmů 
      - držitele ZTP/P
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro první a druhý stupeň invalidity  2 520 Kč  2 520 Kč  2 520 Kč  2 520 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity  5 040 Kč  5 040 Kč  5 040 Kč  5 040 Kč
- držitele průkazu ZTP/P  16 140 Kč  16 140 Kč  16 140 Kč  16 140 Kč
- studujícího  0 Kč  4 020 Kč  4 020 Kč  4 020 Kč

Pozn.: Sleva na manžela bez příjmů je od roku 2024 uplatnitelná pouze v případě, že je v rodině dítě do tří let věku.

Daňové zvýhodnění 2024 - 2022 2021***  2020 - 2018  2017  2016  2015
na první dítě 15 204 Kč 15 204 Kč  15 204 Kč  15 204 Kč  13 404 Kč  13 404 Kč  13 404 Kč
na druhé dítě 22 320 Kč 22 320 Kč  19 404 Kč  19 404 Kč  19 404 Kč  17 004 Kč  15 804 Kč
na třetí a každé další dítě 27 840 Kč 27 840 Kč  24 204 Kč  24 204 Kč  24 204 Kč  20 604 Kč  17 004 Kč
na první dítě (pokud má ZTP/P) 30 408 Kč 30 408 Kč  30 408 Kč  30 408 Kč  26 808 Kč  26 808 Kč  26 808 Kč
na druhé dítě (pokud má ZTP/P) 44 640 Kč 44 640 Kč  38 808 Kč  38 808 Kč  38 808 Kč  34 008 Kč  31 608 Kč
na třetí a každé další dítě (pokud má ZTP/P) 55 680 Kč 55 680 Kč  48 408 Kč  48 408 Kč  48 408 Kč  41 208 Kč  34 008 Kč

 Pozn: *** U roku 2021 se při výpočtu měsíčních mezd použijí stávající (nižší) částky daňového zvýhodnění na děti, vyšší částky se použíjí až při ročním zúčtování mezd (případně v daňovém přiznání), z čehož vyplývá, že pro všechny poplatníky budou v konečném důsledku za rok 2021 použity vyšší částky daňového zvýhodnění na děti. Tuto změnu i postup uplatnění přinesla novela č. 285/2021 Sb., která vstoupila v platnost 27. 7. 2021.

Roční sleva na  2011  2012  2013  2014
- poplatníka
     - starobního důchodce
 23 640 Kč
 23 640 Kč
 24 840 Kč
 24 840 Kč
 24 840 Kč
 -  (viz Pozn.)
 24 840 Kč
 24 840 Kč
- druhého z manželů bez příjmů
     - držitele ZTP/P  
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
 24 840 Kč
 49 680 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro první a druhý stupeň invalidity  2 520 Kč  2 520 Kč  2 520 Kč  2 520 Kč
- poživatele invalidního důchodu pro třetí stupeň invalidity  5 040 Kč  5 040 Kč  5 040 Kč  5 040 Kč
- držitele průkazu ZTP/P  16 140 Kč  16 140 Kč  16 140 Kč  16 140 Kč
- studujícího  4 020 Kč  4 020 Kč  4 020 Kč  4 020 Kč
Daňové zvýhodnění na dítě
- dítě ZTP/P
 11 604 Kč
 23 208 Kč
 13 404 Kč
 26 808 Kč
 13 404 Kč
 26 808 Kč
 13 404 Kč
 26 808 Kč

Pozn.: Poplatník pobírající starobní důchod k 1.1. daného roku nemá nárok na slevu na poplatníka, dle Ústavního soudu, pokud poplatník odvedl zálohovou daň, může získat slevu na dani zpět i za toto zdaňovací období.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát


Související články: