Můžete si z daní za úroky odečíst maximálně 300 000 Kč, nebo jen 150 000 Kč?

01.02.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Plno lidí, kteří uplatňují daňový odpočet hypotéky, anebo jej bude letos uplatňovat prvně, nemá v této problematice jasno. Kolik si tedy můžete maximálně odečíst? Platí pro vás jako maximum 300 000 Kč, nebo jen 150 000 Kč?

Změna zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. s sebou přinesla řadu změn. Jednou z těch pozitivních je zrušení superhrubé mzdy anebo zvýšení základní daňové slevy na poplatníka. Tou méně příjemnou pro některé může být snížení maximální částky odpočtu zaplacených úroků z hypotéky anebo úvěru ze stavebního spoření. Někdo má přitom však stále nárok na odečet původní částky.

Jak nám odpočet úroků z hypotéky sníží daně?

Zaměstnanci si mohou jednou ročně v zúčtování daně uplatnit zaplacené úroky z úvěru na bydlení a jejich prostřednictvím si snížit daňový základ, ze kterého se násladně vypočte daň z příjmů. U OSVČ platí to samé, ti však odečet provedou v daňovém přiznání. V obou případech však dochází k daňové úspoře. Maximální možná částka, kterou si budou moci od daňového základu odečíst, se může lišit.

Díky změnám platným od 1. 1. 2021 je totiž nově v zákoně o daních z příjmů uvedeno, že lze odečítat zaplacené úroky z úvěru na bydlení maximálně do výše 150 000 Kč ročně. Někdo však může využívat stále původních 300 000 Kč. Jak to tedy je?

Sníženi odpočtu úroků z hypotéky: 300 000 nebo 150 000

Zdroj: Shutterstock

Kdo může z daní za zaplacené úroky odečíst až 300 000 Kč?

Limit 300 000 Kč platil pro odpočet zaplacených úroků v předešlých letech. V letošním ročním zúčtování daně anebo v daňovém přiznání (a prozatím i v dalších letech) mohou tuto maximální výši uplatňovat ti poplatníci, u kterých došlo k obstarání bytové potřeby do 31. 12. 2020 včetně.

Kdo si z daní za hypotéku odečte jen 150 000 Kč?

Novou výši maximálního odpočtu, tj. 150 000 Kč, budou využívat ti poplatnící, u kterých došlo k obstarání bytové potřeby kdykoliv od 1. 1. 2021. V obou případech však limity platí pro jednu společně hospodařící domácnost.

TIP: Hypoteční kalkulačka

Co je obstarání bytové potřeby?

Pro to, abychom věděli, jaká maximální výše odpočtu v našem případě platí, bude podstatná definice bytové potřeby a den jejího obstarání. Tu najdeme v novém § 4b ZDP. Obstaráním bytové potřeby je ze zákona myšleno úplatné nabytí rodinného domu, bytu anebo pozemku za předpokladu, že na něm bude do 4 let zahájena výstavba bytové potřeby. Dále sem také můžeme zařadit výstavbu rodinného domu, údržbu, změnu stavby, rekonstrukci a další uvedené v paragrafu.

Obstarání bytové potřeby však nelze definovat jako uzavření nové úvěrové smlouvy za účelem financování bydlení. Stěžejní pro posouzení, zda bude vaše maximální hranice odečtu 300 000 Kč, nebo 150 000 Kč, bude rozhodný den, ve kterém k obstarání bytové potřeby došlo.

Pokud jste např. koupili byt a přemýšlíte, jaký maximální limit odpočtu zaplacených úroků z hypotéky anebo úvěru ze stavebního spoření budete moci nejvýše uplatnit, rozhodující nebude den, kdy jste s bankou uzavřeli smlouvu o půjčce, ale den provedení vkladu vlastnického práva na katastru nemovitostí.

 

Jak se prokazuje nárok na odpočet?

Kromě potvrzení o výši zaplacených úroků za uplynulý rok, který získáte od banky, bude ještě nutné při prvním odečtu doložit:

Typ obstarání bytové potřeby:

Dokumenty:

Nákup nemovitosti

Výpis z listu vlastnictví

Výstavba

Stavební povolení, ohlášení stavby apod.

Změna stavby, údržba, rekonstrukce

Výpis z listu vlastnictví, nájemní smlouva, doklad o trvalém pobytu

Refinancování a daňový odpočet úvěru

U refinancování platí stejná pravidla jako výše. Limit odpočtu se změnou smlouvy o půjčce nijak nemění. Důležitý je okamžik obstarání bytové potřeby. Pokud tedy refinancujete úvěrovou smlouvu na financování nemovitosti, kterou jste pořídili před 1. 1. 2021, váš limit snížení daňového základu touto odečitatelnou položkou je stále 300 000 Kč. Pokud ke vkladu vlastnického práva na katastru došlo až od 1. 1. 2021, platí pro vás maximální výše 150 000 Kč.

Zdroj: Finanční správa, ZDP

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ