9 případů, kdy nedostanete slevu na manželku

19.01.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Daň z příjmů fyzických osob za rok 2022 může citelně snížit sleva na manželku (manžela). Podívejme se na devět praktických příkladů, kdy na tuto daňovou slevu nevzniká nárok.

Roční daňová sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč. V případě, že je manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, je daňová sleva dokonce dvojnásobně vysoká. Podmínkou je vlastní rozhodný příjem manželky (manžela) nepřekračující 68 000 Kč. Kdo tedy nemá na slevu na manželku nárok?

Příklady:

  1. Manželka pracující za minimální mzdu
  2. Život s druhem
  3. Nedostatečné vlastní příjmy
  4. Spolupracující manželka
  5. Platba paušální daně
  6. Neuplatnění slevy na manželku
  7. Studium bez příjmů
  8. Život s bývalou manželkou
  9. Uzavření manželství koncem roku

Příklad 1: Manželka pracující za minimální mzdu

Pan Miroslav pracoval po celý rok 2022 za hrubou mzdu 40 000 Kč a jeho manželka po celý rok 2022 pracovala za minimální mzdu. Vlastní rozhodný příjem manželky značně překračuje limit 68 000 Kč, pan Miroslav tedy slevu na manželku uplatnit nemůže. Ani při práci za minimální mzdu nevzniká nárok na slevu na manželku.

Příklad 2: Život s druhem

Slečna Jitka žije s druhem, který byl po celý rok 2022 nezaměstnaný, přičemž již v roce 2021 vyčerpal nárok na podporu v nezaměstnanosti a žádné jiné příjmy neměl. Vlastní rozhodné příjmy druha jsou tedy nižší než 68 000 Kč, přesto slečna Jitka v daňovém přiznání slevu na druha uplatnit nemůže. Legislativou je stanovena pouze daňová sleva na manželku (manžela), což není splněno.

Čtěte také: Sleva na manželku (manžela) 5× jinak

Příklad 3: Nedostatečné vlastní příjmy

Zaměstnanec Filip pracoval po celý rok 2022 za hrubou mzdu 17 000 Kč a jeho manželka po celý rok 2022 pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se nehodnotí do limitu pro nárok na slevu na manželku. Pan Filip si v ročním zúčtování daně za rok 2022 sice slevu na manželku uplatnit může, ale nepřinese mu žádnou daňovou úsporu. Pan Filip totiž za rok 2022 neplatí žádnou daň z příjmů. Vypočtenou daň z příjmů snižuje do nuly již sleva na poplatníka. Z důvodu uplatnění slevy na manželku nikdy nemůže vzniknout nárok na daňový bonus. Pro možnost čerpání daňové úlevy z důvodu uplatnění slevy na manželku je nutné mít dostatečně vysoké vlastní zdanitelné příjmy, což není případ pana Filipa.

Příklad 4: Spolupracující manželka

Živnostník Jakub spolupracuje při výkonu hlavní samostatné výdělečné činností se svojí manželkou. Pan Jakub si nemůže uplatnit slevu na manželku, i když by její rozhodné příjmy byly do limitu a převedl na ni velmi nízký příjem. Na spolupracující manželku (manžela) nelze uplatnit daňovou slevu.

Sleva na manželku: kdy nelze uplatnit

Zdroj: Shutterstock

 

Příklad 5: Platba paušální daně

Podnikatelka Simona si plnila po celý rok 2022 své daňové povinnosti platbou měsíční paušální daně, která v sobě zahrnovala daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Paní Simona již tedy nebude za rok 2022 podávat daňové přiznání, veškeré daňové povinnosti má splněné platbou měsíční paušální daně. Žádné další úlevy při účasti v paušálním režimu nelze čerpat. Paní Simona tedy nemůže uplatnit slevu na manžela, jehož roční rozhodné příjmy jsou do limitu.

Čtěte také: Jaké příjmy se nezapočítávají do limitu pro uplatnění daňové slevy na manželku?

Příklad 6: Neuplatnění slevy na manželku

Zaměstnanec Karel má za rok 2022 rozhodný zdanitelný příjem ve výši 543 600 Kč. Manželka pana Karla byla po celý rok 2022 na rodičovské dovolené, a vlastní příjem má tedy do limitu. Pan Karel však u mzdové účetní nárok na slevu na manželku neuplatní a mzdová účetní tuto slevu v ročním zúčtování daně nezohlední. Automaticky k čerpání slevy na manželku nedochází, je nutné její nárok doložit (např. čestným prohlášením).

Příklad 7: Studium bez příjmů

Pan Jaroslav ještě studuje, a nemá tedy žádné rozhodné příjmy za rok 2022, u kterých by čerpal daňovou slevu na manželku, která taky ještě studuje a nemá žádné vlastní rozhodné příjmy.

Příklad 8: Život s bývalou manželkou

Pan David se před třemi lety rozvedl s paní Monikou. Následně se oba k sobě vrátili a po celý rok 2022 žili spolu. Přestože paní Monika má za rok 2022 rozhodné příjmy do limitu, nemá pan David nárok na daňovou slevu na bývalou manželku. Rozhodující je aktuální stav a znovu zatím pan David s paní Monikou manželství neuzavřeli.

Čtěte také: 6 otázek, na které se chcete zeptat, když uplatňujete slevu na manželku

Příklad 9: Uzavření manželství koncem roku

Paní Věra vstoupila do manželství s panem Pavlem v polovině prosince 2022. Za rok 2022 nemůže podnikatelka Věra uplatnit slevu na manžela, který byl po celý rok 2022 dlouhodobě nezaměstnaný a vlastní příjem měl do limitu. Sleva nenáleží ani v poměrné výši. Sleva na manželku (manžela) náleží poprvé za měsíc, kdy k prvnímu dni daného měsíce manželství trvalo.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ