6 otázek, na které se chcete zeptat, když uplatňujete slevu na manželku

19.03.2019 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek je možné v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku. Jak vysokou daňovou povinnost může sleva na manželku přinést? Kdo má na slevu nárok? Podívejme se na praktické příklady.

Nárok na daňovou slevu na manželku má manžel, jestliže rozhodné vlastní příjmy manželky za rok 2019 nepřesáhly 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku činí 24 840 Kč, pokud je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje dvojnásobně vysoká daňová sleva. Mezi vlastní příjmy manželky se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu.  Počítá se tedy většina příjmů, nehodnotí se např. rodičovský příspěvek. Stejná legislativní úprava platí i pro slevu na manžela.

 

Kdo může a kdo nemůže mít slevu na manželku?

Může se čerpat sleva na manželku u přítelkyně v domácnosti?

Pan Novák žil po celý rok 2019 s družkou Evou ve společné domácnosti. Pan Novák musí za rok 2019 podat daňové přiznání, neboť mimo příjmy ze závislé činnosti měl v roce 2019 i příjem z nájmu. Družka Eva pobírala po celý rok pouze invalidní důchod I. stupně ve výši 5 215 Kč. Rozhodné vlastní příjmy paní Evy jsou nižší než 68 tisíc Kč. Přesto pan Novák v daňovém přiznání slevu na manželku uplatnit nemůže, neboť s družkou Evou nevstoupil do manželství.

Přinese sleva na manželku daňový bonus?

Pan Kratochvíl má souhrnný daňový základ za rok 2019 ve výši 300 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Kratochvíl slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Daň po uplatnění slevy na poplatníka činí 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Sleva na manželku tak přinese daňovou úsporu „jen“ 20 160 Kč a nikoliv 24 840 Kč, neboť sleva na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, z důvodu uplatnění slevy na manželku nemůže vzniknout nárok na daňový bonus.

Kdo může uplatnit slevu na manželku

(foto: Shutterstock)

Na jaké příjmy můžu uplatnit slevu na manželku?

Penzistka Procházková má roční příjem z pronájmu ve výši 331 200 Kč. Její manžel má vlastní starobní důchod ve výši pouze 5 540 Kč. Starobní důchod může být v praxi i takto nízký. Rozhodné vlastní příjmy manžela jsou tedy nižší než 68 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní penzistka Procházková daňovou slevu na poplatníka i daňovou slevu na manžela. Daňovou slevu na manžela je možné uplatnit i pro příjmy z nájmu. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají i starobní důchodci. Výsledná daňová povinnost paní Procházkové je 0 Kč (331 200 Kč x 15 % - 24 840 Kč – 24 840 Kč), přesto musí daňové přiznání podat.

Kdo má nulovou daň?

Manželé Černí vstoupili do manželství ještě během studia na VŠ, finančně je podporovali rodiče. Paní Černá byla po celý rok 2019 studentkou a neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Pan Černý zahájil po ukončení vysoké školy samostatnou výdělečnou činnost a během několika měsíců roku 2019 dosáhl hrubého zisku ve výši 165 600 Kč. Pan Černý může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, ale tato sleva mu neušetří na dani z příjmu vůbec nic. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je při daňovém základu 165 600 Kč daňová povinnost nulová.

Může uplatnit slevu na manželku, když svatba byla loni? 

Pan Nováček vstoupil do manželství 10. června. Manželka pana Nováčka pobírala během celého roku 2019 pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá. V daňovém přiznání však bude moci pan Nováček uplatnit slevu na manželu pouze v poměrné výši 12 420 Kč, tedy za šest měsíců (červenec až prosinec 2018). Počítají se pouze měsíce, kdy k 1. dni v měsíci trvalo manželství.

Může slevu na manželku uplatnit nezaměstnaný?

Pan Nový podnikal v měsících lednu až říjnu 2019, následně byl v evidenci na úřadu práce. Manželka pana Nového byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Pan Nový může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku v plném rozsahu 24 840 Kč, přestože jeho samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 16 krát

Články ze sekce: DANĚ