10 příkladů, kdy můžete, nebo nemůžete uplatnit slevu na manželku

22.02.2018 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek je možné v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku. Jak vysokou daňovou povinnost může sleva na manželku přinést? Kdo má na slevu nárok? Podívejme se na vybraných 10 příkladů.

Nárok na daňovou slevu na manželku má manžel, jestliže rozhodné vlastní příjmy manželky za rok 2017 nepřesáhly 68 000 Kč. Daňová sleva na manželku činí 24 840 Kč, pokud je manželka držitelkou průkazu ZTP/P, tak se uplatňuje dvojnásobně vysoká daňová sleva. Mezi vlastní příjmy manželky se počítají všechny příjmy mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu.  Počítá se tedy většina příjmů, nehodnotí se např. rodičovský příspěvek. Stejná legislativní úprava platí i pro slevu na manžela.

Družka vs. manželka

Pan Novák žil po celý rok 2017 s družkou Evou ve společné domácnosti. Pan Novák musí za rok 2017 podat daňové přiznání, neboť mimo příjmy ze závislé činnosti měl v roce 2017 i příjem z nájmu. Družka Eva pobírala po celý rok pouze invalidní důchod I. stupně ve výši 5 215 Kč. Rozhodné vlastní příjmy paní Evy jsou nižší než 68 tisíc Kč. Přesto pan Novák v daňovém přiznání slevu na manželku uplatnit nemůže, neboť s družkou Evou nevstoupil do manželství.

Paušální výdaje a sleva na manželku I

Podnikatel Kroupa dosáhl za rok 2017 příjmů ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 2 800 000 Kč. Pan Kroupa chce uplatnit výdaje 60% výdajovým paušálem z celého příjmu ve výši 2 800 000 Kč. Pan Kroupa nemůže v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku s rozhodnými příjmy do limitu, protože uplatňuje výdaje paušálem z vyšší příjmové částky než 1 000 000 Kč.

Paušální výdaje a sleva na manžela II

Pan Kučera byl po celý rok 2017 nezaměstnaný a neměl již nárok na podporu v nezaměstnanosti, která se do příjmového limitu počítá. Pan Kučera neměl tedy vlastní rozhodné příjmy nad limit. Podnikatelka Kučerová dosáhla za rok 2017 příjmů ve výši 1 100 000 Kč. Protože však bude paní Kučerová počítat výdaje 60% výdajovým paušálem z příjmu ve výši 1 000 000 Kč, tak může v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manžela ve výši 24 840 Kč.

Sleva na manželku a daňový bonus?

Pan Kratochvíl má souhrnný daňový základ za rok 2017 ve výši 300 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní pan Kratochvíl slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Daň po uplatnění slevy na poplatníka činí 20 160 Kč (300 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Sleva na manželku tak přinese daňovou úsporu „jen“ 20 160 Kč a nikoliv 24 840 Kč, neboť sleva na manželku snižuje daňovou povinnost maximálně do nuly, nemůže vzniknout z důvodu uplatnění slevy na manželky nárok na daňový bonus.

Kdo může uplatnit slevu na manželku

(foto: Shutterstock)

Příjmy z pronájmu

Penzistka Procházková má roční příjem z pronájmu ve výši 331 200 Kč. Její manžel má vlastní starobní důchod ve výši pouze 5 540 Kč. Starobní důchod může být v praxi i takto nízký. Rozhodné vlastní příjmy manžela jsou tedy nižší než 68 000 Kč. V daňovém přiznání uplatní penzistka Procházková daňovou slevu na poplatníka i daňovou slevu na manžela. Daňovou slevu na manžela je možné uplatnit i pro příjmy z nájmu. Nárok na daňovou slevu na poplatníka mají i starobní důchodci. Výsledná daňová povinnost paní Procházkové je 0 Kč (331 200 Kč x 15 % - 24 840 Kč – 24 840 Kč), přesto musí daňové přiznání podat.

Kdo má nulovou daň?

Manželé Černí vstoupili do manželství ještě během studia na VŠ, finančně je podporovali rodiče. Paní Černá byla po celý rok 2017 studentkou a neměla vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč. Pan Černý zahájil po ukončení vysoké školy samostatnou výdělečnou činnost a během několika měsíců roku 2017 dosáhl hrubého zisku ve výši 165 600 Kč. Pan Černý může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku ve výši 24 840 Kč, ale tato sleva mu neušetří na dani z příjmu ničeho. Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka ve výši 24 840 Kč je při daňovém základu 165 600 Kč daňová povinnost nulová.

Svatba v loňském roce a manželství jen půl roku

Pan Nováček vstoupil do manželství 10. června. Manželka pana Nováčka pobírala během celého roku 2017 pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nepočítá. V daňovém přiznání však bude moci pan Nováček uplatnit slevu na manželu pouze v poměrné výši 12 420 Kč, tedy za šest měsíců (červenec až prosinec 2017). Počítají se pouze měsíce, kdy k 1. dni v měsíci trvalo manželství.

Nízký rozhodný příjem

Ani jeden z manželů Pokorných neměl vlastní rozhodný příjem vyšší než 68 000 Kč za rok 2017. Daňovou slevu na manželku či manžela nemůže uplatnit ani jeden z nich, neboť nemají povinnost podat daňové přiznání a ani žádný zaměstnavatel za ně neprovedl roční zúčtování daně.

Soužití bez svatby

Pan Orság žije s přítelkyní na „psí knížku“ a vychovávají spolu dvě vlastní děti. Pan Orság podává za rok 2017 daňové přiznání, poněvadž během roku 2017 pracoval současně pro dva zaměstnavatele, u kterých mu byla z hrubé mzdy odvedena zálohová daň z příjmu. V daňovém přiznání uplatní pan Orság daňové zvýhodnění na děti, slevu na přítelkyni s vlastními příjmy do limitu však uplatnit nemůže.

Nezaměstnaný a sleva na manželku

Pan Nový podnikal v měsících lednu až říjnu 2017, následně byl v evidenci na úřadu práce. Manželka pana Nového byla po celý rok na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek. Pan Nový může v daňovém přiznání uplatnit slevu na manželku v plném rozsahu 24 840 Kč, přestože jeho samostatná výdělečná činnost trvala pouze po část roku.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.