Kdy můžete uplatnit slevu na manželku za rok 2019?

04.05.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek lze v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2019 uplatnit slevu na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč. Za jakých podmínek? Kdy lze uplatnit slevu při využití paušálu? 

Jestliže neměla manželka (manžel) za rok 2019 vlastní rozhodné příjmy přesahující 68 000 Kč, potom je možné v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, potom se uplatňuje sleva ve dvojnásobné výši. Daňovou slevu není možné uplatnit na družku, a to ani v případě, že partneři spolu vychovávají dítě. V případě uzavření manželství během roku se uplatní daňová sleva v poměrné výši, poprvé se uplatní za měsíc, kdy k 1. dni v měsíci manželství již trvalo.

Hodnocené příjmy

Do rozhodného limitu se započítávají všechny vlastní příjmy manželky (manžela) mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu. Do limitu se tak počítají i daňově osvobozené příjmy jako např. státní důchod, nemocenské dávky či podpora v nezaměstnanosti. Mezi hodnocené příjmy však nepatří např. rodičovský příspěvek.

Pozor na termín obdržení peněz

Do rozhodného limitu se počítají příjmy od 1. ledna do 31. prosince 2019, bez ohledu na to, za které období dané příjmy náleží. Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), kdy mzda obdržená v lednu 2019 za prosinec 2018 se počítá do roku 2018 a mzda obdržená v lednu 2020 za prosinec 2019 se počítá do roku 2019.

Praktický příklad

Paní Skálová obdržela v lednu, únoru a v březnu peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) v souhrnné výši 39 700 Kč. Následně až do konce roku 2019 pobírala pouze rodičovský příspěvek. Pan Skála může uplatnit slevu na manželku. Mateřská se do limitu počítá, ale rodičovský příspěvek nikoliv.


Čtěte také:


Sleva na manželku: limit hrubého příjmu

Zdroj: Shuttertock

Praktický příklad

Živnostník pan Horák bude mít roční příjmy za rok 2019 ve výši 1 265 000 Kč. Skutečné výdaje má vzhledem ke své samostatné výdělečné činnosti velmi nízké, proto uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem. Manželka pana Horáka pobírala v roce 2019 pouze vlastní invalidní důchod prvního stupně ve výši 5 120 Kč. Vlastní roční příjem paní Horákové je tedy do limitu a pan Horák může uplatnit v daňovém přiznání daňovou slevu na manželku. V přiložené tabulce si vypočteme, která daňová varianta je pro pana Horáka výhodnější.

Text Neuplatnění daňové slevy na manželku Uplatnění daňové slevy na manželku a výdaje paušálem
Příjmy za rok 2019 1 265 000 Kč 1 265 000 Kč
Výdaje za rok 2019 759 000 Kč (1 265 000 x 60%) 720 000 Kč (1 200 000 Kč x 60 %)
Základ daně za rok 2019 306 000 Kč (1 265 000 - 759 000) 545 000 Kč (1 265 000 - 600 000)
Vypočtená daň z příjmu 75 900 Kč (506 000 x 15 %) 81 750 Kč (665 000 x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku 0 Kč 24 840 Kč
Daň z příjmu FO za rok 2019 51 060 Kč (75 900 - 24 840) 32 070 Kč (99 750 - 24 840 - 24 840)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Pro pana Horáka je výhodné uplatnit daňovou slevu na manželku, přestože se bude výdajový paušál počítat pouze z horního limitu 1 200 000 Kč a nikoliv ze skutečných příjmů 1 265 000 Kč, tak zaplatí na dani z příjmu fyzických osob o 18 990 Kč méně, než kdyby možnosti uplatnění slevy na manželku nevyužil.

Nevzniká nárok na daňový bonus

Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, stejně jako ostatní daňové slevy. Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus, jako je tomu v případě čerpání daňového zvýhodnění. Daňová sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Daňový bonus od státu je možné čerpat, když daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, a to ve výši tohoto rozdílu. 

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 33 krát

Články ze sekce: DANĚ