Kdy můžete uplatnit slevu na manželku za rok 2017?

08.12.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Při splnění zákonných podmínek lze v ročním zúčtování daně nebo daňovém přiznání za rok 2017 uplatnit slevu na manžela (manželku) ve výši 24 840 Kč. Za jakých podmínek? Kdy lze uplatnit slevu při využití paušálu? 

Jestliže neměla manželka (manžel) za rok 2017 vlastní rozhodné příjmy přesahující 68 000 Kč, potom je možné v ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem nebo v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na manželku (manžela) ve výši 24 840 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, potom se uplatňuje sleva ve dvojnásobné výši. Daňovou slevu není možné uplatnit na družku, a to ani v případě, že partneři spolu vychovávají dítě. V případě uzavření manželství během roku se uplatní daňová sleva v poměrné výši, poprvé se uplatní za měsíc, kdy k 1. dni měsíci manželství již trvalo.

Hodnocené příjmy

Do rozhodného limitu se započítávají všechny vlastní příjmy manželky (manžela) mimo taxativně vyjmenované příjmy v zákoně o dani z příjmu. Do limitu se tak počítají i daňově osvobozené příjmy jako např. státní důchod, nemocenské dávky či podpora v nezaměstnanosti. Mezi hodnocené příjmy však nepatří např. rodičovský příspěvek.

Tip: Porovnejte si zdanění u OSVČ a zaměstnance

Pozor na termín obdržení peněz

Do rozhodného limitu se počítají příjmy od 1. ledna do 31. prosince 2017, bez ohledu na to, za které období dané příjmy náleží. Výjimkou jsou pouze příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání), kdy mzda obdržená v lednu 2017 za prosinec 2016 se počítá do roku 2016 a mzda obdržená v lednu 2018 za prosinec 2017 se počítá do roku 2017.

Praktický příklad

Paní Skálová obdržela v lednu, únoru a v březnu peněžitý příspěvek v mateřství (mateřskou) v souhrnné výši 39 700 Kč. Následně až do konce roku 2017 pobírala pouze rodičovský příspěvek. Pan Skála může uplatnit slevu na manželku. Mateřská se do limitu počítá, ale rodičovský příspěvek nikoliv.


Čtěte také:

Kdy musí zaměstnanec podávat daňové přiznání?

Daňová vratka, kdy na ni máte nárok?

Daň z příjmů a nemovitost, kdy se platí daň?


Výdajový paušál a daňová sleva

Za rok 2017 mohou daňovou slevu na manželku (manžela) uplatnit i OSVČ stanovující výdaje paušálem. Podmínkou však je, že výdaje budou uplatněny maximálně z ročního příjmu 1 000 000 Kč. OSVČ s vysokými příjmy by si měly tedy provést propočet, zdali je lepší uplatnit výdaje ze všech příjmů bez nároku na slevu na manželku (manžela) nebo je výhodnější uplatnit daňovou slevu na manželku a výdaje stanovit maximálně z částky 1 000 000 Kč. OSVČ vedoucí daňovou evidenci uplatňují daňovou slevu na manželku (manžela) bez podmínek.

Praktický příklad

Živnostník pan Horák bude mít roční příjmy za rok 2017 ve výši 1 265 000 Kč. Skutečné výdaje má vzhledem ke své samostatné výdělečné činnosti velmi nízké, proto uplatňuje výdaje 60% výdajovým paušálem. Manželka pana Horáka pobírala v roce 2017 pouze vlastní invalidní důchod prvního stupně ve výši 5 120 Kč. Vlastní roční příjem paní Horákové je tedy do limitu a pan Horák může uplatnit v daňovém přiznání daňovou slevu na manželku. V přiložené tabulce si vypočteme, která daňová varianta je pro pana Horáka výhodnější.

Text Neuplatnění daňové slevy na manželku Uplatnění daňové slevy na manželku
Příjmy za rok 2017 1 265 000 Kč 1 265 000 Kč
Výdaje za rok 2017 759 000 Kč (1 265 000 x 60%) 600 000 Kč (1 000 000 Kč x 60 %)
Základ daně za rok 2017 306 000 Kč (1 265 000 - 759 000) 665 000 Kč (1 265 000 - 600 000)
Vypočtená daň z příjmu 75 900 Kč (506 000 x 15 %) 99 750 Kč (665 000 x 15 %)
Sleva na poplatníka 24 840 Kč 24 840 Kč
Sleva na manželku 0 Kč 24 840 Kč
Daň z příjmu FO za rok 2017 51 060 Kč (75 900 - 24 840) 50 070 Kč (99 750 - 24 840 - 24 840)

Zdroj: Vlastní výpočet autora

Pro pana Horáka je legislativní změna pro rok 2017 příznivá. V daňovém přiznání uplatní slevu na manželku, a přestože bude výdajový paušál počítat pouze z horního limitu 1 000 000 Kč a nikoliv ze skutečných příjmů 1 265 000 Kč, tak zaplatí na dani z příjmu fyzických osob o 990 Kč méně, než kdyby možnosti uplatnění slevy na manželku nevyužil.

Nevzniká nárok na daňový bonus

Daňová sleva na manželku (manžela) snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu, stejně jako ostatní daňové slevy. Z důvodu uplatnění daňové slevy na manželku však nemůže vzniknout nárok na daňový bonus jako je tomu v případě čerpání daňového zvýhodnění. Daňová sleva na manželku snižuje vypočtenou daň z příjmu maximálně do nuly. Daňový bonus od státu je možné čerpat, když daňové zvýhodnění na děti je vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, a to ve výši tohoto rozdílu. Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 30 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.