Kdy je daň z příjmů za rok 2016 nulová?

27.02.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Nutnost podání daňového přiznání ještě neznamená, že se bude daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 platit. Podívejme se na vybrané případy, kdy vypočtená daň z příjmu fyzických osob za rok 2016 činí 0 Kč.

V Česku není stanovena minimální daň z příjmu fyzických osob. To znamená, že za rok 2016 někteří daňoví poplatníci neplatí daň z příjmu fyzických osob. V případě, že může daňový poplatník uplatnit daňové zvýhodnění na děti a toto daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak dokonce vzniká nárok na daňový bonus. V praktických příkladech se však zaměříme na situace, kdy je vypočtená daň z příjmu nulová. Ve všech uvedených příkladech je však nutné daňové přiznáni odevzdat, i když se na dani z příjmu fyzických osob za rok 2016 neplatí nic.

Nízký zdanitelný příjem

Všichni daňoví poplatníci mají nárok na uplatnění základní daňové slevy na poplatníka za rok 2016 v plném rozsahu 24 840 Kč. Z důvodu uplatnění základní daňové slevy na poplatníka se daň z příjmu fyzických osob neplatí do ročního daňového základu 165 690 Kč.

Praktický příklad:

 • Živnostnice Nováková měla za rok 2016 příjem ve výši 301 590 Kč a výdaje 135 900 Kč.
 • Roční daňový základ paní Novákové je tedy 165 690 Kč (301 590 Kč - 135 900 Kč).
 • Roční daňový základ se nejdříve zaokrouhlí na stokoruny směrem dolů, tedy na 165 600 Kč.
 • Vypočtená daň z příjmu za rok 2016 činí 24 840 Kč (165 600 Kč x 15 %).
 • Od vypočtené daně se však odečte sleva na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daňová povinnost je nulová.

Využití výdajového paušálu

Pro daňové účely mohou být výdaje ze samostatné výdělečné činnosti stanoveny výdajovým paušálem, který se liší dle vykonávané činnosti (40 %, 60 % nebo 80 %). Když jsou skutečné výdaje nižší než paušální výdaje, tak dochází k daňové úspoře. Výdajový paušál je výhodný zejména pro OSVČ s nízkými skutečnými výdaji.

Praktický příklad:

 • OSVČ paní Soukupová má příjem za rok 2016 ve výši 414 000 Kč.
 • Skutečné výdaje paní Soukupové jsou minimální.
 • Paní Soukupová provozuje volnou živnost a uplatňuje tedy 60% výdajový paušál.
 • Základ daně paní Soukupové je 165 600 Kč (414 000 Kč - (414 000 Kč x 60 %).
 • Z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nezaplatí paní Soukupová nic na dani z příjmu.


Čtěte také:

Uplatnění daňových odpočtů

Při splnění zákonných daňových podmínek snižují daňový základ nezdanitelné položky, tedy dary, zaplacené úroky z úvěru na řešení vlastní bytové situace, vklady na životní pojištění, vklady na penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření, příspěvky odborové organizaci a platby za zkoušky ověřující další vzdělávání. Uplatnění každého daňového odpočtu musí být doložitelné a musí být splněny podmínky uvedené v § 15 zákona o dani z příjmu pro daný konkrétní daňový odpočet. V souhrnu mohou daňové odpočty dosahovat desetitisíce korun, ve výjimečných případech až statisíce korun. Při vysokých daňových odpočtech může být daňová povinnost nulová.

Praktický příklad:

 • Podnikatel pan Kučera má roční základ daně 205 600 Kč. 
 • Pan Kučera uplatní v daňovém přiznání nezdanitelné položky v souhrnné výši 40 000 Kč. 
 • Daňový základ bude mít pan Kučera tedy 165 600 Kč (205 600 Kč - 40 000 Kč) a dani z příjmu nezaplatí nic.

Vysoké daňové slevy

Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci. Pro uplatnění některé další daňové slevy musí být splněny zákonné podmínky. Dalšími daňovými slevami jsou: sleva na manželku ve výši 24 840 Kč, invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 2 520 Kč, invaliditu třetího stupně ve výši 5 040 Kč, na průkaz ZTP/P ve výši 16 140 Kč, na studenta ve výši 4 020 Kč, školkovné maximálně ve výši 9 900 Kč, sleva na EET maximálně ve výši 5 000 Kč. Při splnění zákonných podmínek je možné uplatnit i daňové zvýhodnění na děti, za celý kalendářní rok 2016 na první dítě ve výši 13 404 Kč, na druhé dítě 17 004 Kč a na třetí a další dítě 20 604 Kč. Právě daňové slevy a daňové zvýhodnění nejvíce snižují vypočtenou daň z příjmu.

Praktický příklad:

 • Podnikatelka paní Benešová má za rok 2016 hrubý zisk (příjem - výdaj) ve výši 599 900 Kč. 
 • Paní Benešová vede daňovou evidenci, proto může uplatnit slevu na manžela a daňové zvýhodnění na děti. 
 • Manžel paní Benešové měl vlastní příjmy za rok 2016 nepřesahující 68 000 Kč, proto může paní Benešová uplatnit slevu na manžela ve výši 24 840 Kč. 
 • Paní Benešová může dále uplatnit školkovné na mladší dceru ve výši 9 900 Kč. 
 • Souhrnné daňové zvýhodnění na dvě děti činí 30 408 Kč (13 404 Kč + 17 004 Kč). 
 • Od vypočtené daně z příjmu ve výši 89 985 Kč (599 900 Kč x 15 %) se odečtou všechny daňové slevy ve výši 89 988 Kč (24 840 Kč + 24 840 Kč + 9 900 Kč + 30 408 Kč). 
 • Paní Benešová nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ