Vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu v deseti bodech

07.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Všichni pojištěnci, kteří alespoň jeden měsíc v roce 2022 vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, musí své zdravotní pojišťovně doručit „Přehled za rok 2022“. Podívejme se na vyplnění tohoto základního tiskopisu optikou deseti nejdůležitějších čísel.

Ukončení nebo zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2022 není důvodem pro neodevzdání přehledu. Legislativou rovněž není stanoven žádný příjmový limit, pro který nevzniká povinnost tento základní tiskopis vyplnit. Přehled tedy vyplňují i OSVČ podnikající po část roku, OSVČ se ziskem v jednotkách tisícikorun nebo zaměstnanci či penzisté přivydělávající si podnikáním.

TIP: Přehled nemusejí podávat OSVČ v režimu paušální daně – podívejte se na pravidla

Zdroj: Depositphotos

Základní termín odevzdání – 3. 5. 2023

Ze zákona je nutné příslušné zdravotní pojišťovně odevzdat Přehled za rok 2022 do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání za rok 2022. Termín pro odevzdání daňového přiznání se přitom liší podle způsobu, jaký se vás týkáZákladní termín pro odevzdání přehledu je letos do 3. května. V případě odevzdání daňového přiznání elektronicky potom do 2. června a při využití služeb daňového poradce až do 3. srpna. 

Při změně pojišťovny odevzdáváte dva přehledy

Některé OSVČ změnily zdravotní pojišťovnu od 1. 7. 2022, což legislativa umožňuje. Aktuálně na trhu působí sedm zdravotních pojišťoven a během života je možné zdravotní pojišťovnu změnit vícekrát. Při změně zdravotní pojišťovny v průběhu roku je nutné odevzdat přehledy oběma zdravotním pojišťovnám – staré i nové. 

Příjmy a výdaje podle § 7 zákona o daních z příjmů

Do přehledu se uvádějí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti, tj. hrubý zisk. To platí hlavně pro pojištěnce i s příjmy ze zaměstnání nebo s pasivními příjmy. Z hrubé mzdy ze zaměstnání totiž odvádí zdravotní pojištění měsíčně rovnou zaměstnavatel a z pasivních příjmů se zdravotní pojištění neplatí. 

Sazba je 13,5 %, pozor na vyměřovací základ

Sazba zdravotního pojištění za celý rok 2022 činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Skutečným vyměřovacím základem je polovina daňového základu (hrubého zisku). Pokud je však při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, potom se zdravotní pojištění vypočítá z minimálního vyměřovacího základu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti je vyměřovacím základem vždy skutečný vyměřovací základ. Od ročního zdravotního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. 

Minimální měsíční vyměřovací základ je 19 455,50 Kč

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 19 455,50 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je tedy minimální roční vyměřovací základ 233 466 Kč. 

Z minimálního základu se platí 31 518 Kč za rok

Praktický příklad k předchozím dvěma bodům: OSVČ s hrubým ziskem za rok 2022 do 466 932 Kč, které vykonávaly po celý rok 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnost, musí za rok 2022 na zdravotním pojištění zaplatit 31 518 Kč. Skutečný vyměřovací základ platí až pro OSVČ se ziskem nad 466 932 Kč. 

TIP: Stáhněte si interaktivní formuláře pro zdravotní pojišťovny

Nedoplatek uhraďte do 8 dní

V přehledu se vypočítá přeplatek, nebo nedoplatek pojistného za rok 2022. Případný nedoplatek je přitom nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. Přeplatek obdrží OSVČ, které během roku 2022 zaplatily na měsíčních zálohách více, než je jejich roční zdravotní pojištění. 

Letošní minimální záloha činí 2722 Kč

V závislosti na dosaženém zisku za rok 2022 se vypočítá nová měsíční záloha, která se poprvé platí za měsíc, ve kterém byl přehled odevzdán. Splatnost záloh je do 8. dne následujícího měsíce. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2023 činí 2722 Kč

Z přivýdělku se platí zálohy ve výši 0 Kč

Zaměstnanci přivydělávající si vedlejší samostatnou výdělečnou činností měsíční zálohy na zdravotním pojištění neplatí. Zdravotní pojištění za příslušný rok doplatí až jednorázově při odevzdání přehledu za celý rok.

Praktický příklad při zisku 500 tisíc

Při hrubém zisku za rok 2022 ve výši 500 000 Kč činí roční zdravotní pojištění 33 750 Kč (500 000 Kč × 50 % × 13,5 %) a nová měsíční záloha 2813 Kč (33 750 Kč : 12 měsíců). 

TIP: Daňové formuláře k podání přiznání za rok 2022

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ