Jak vysoké zálohy platí OSVČ na zdravotní pojištění?

23.01.2023 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Zdravotní pojištění je pro OSVČ povinnou daní, kterou platí i OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s nízkým ziskem. Kdy musí platit OSVČ měsíční zálohy? Jak vysoká může být částka měsíční zálohy, si ukážeme v několika praktických příkladech.

Měsíční zálohu na zdravotní pojištění musí platit OSVČ vždy do 8. dne následujícího měsíce. Částka měsíční zálohy odpovídá dosaženému hrubému zisku v minulém roce. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha. Nová měsíční záloha se následně poprvé platí za měsíc, kdy je odevzdán přehled.

Zdroj: Depositphotos

U zdravotního pojištění není strop

Vzhledem k tomu, že legislativou není pro výpočet zdravotního pojištění stanoven maximální vyměřovací základ a zdravotní pojištění se platí i z velmi nadstandardních zisků, může být měsíční záloha na zdravotní pojištění vyšší než měsíční záloha na sociální pojištění. Sazba sociálního pojištění je vyšší než sazba zdravotního pojištění (29,2 % versus 13,5 %), ale při výpočtu sociálního pojištění je stanoven strop, a nepřímo tak i maximální měsíční záloha.

Příklad 1: Nulová záloha na zdravotní pojištění

Pan Michal si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností ke svému zaměstnání již několik let. Hrubý roční zisk se pohybuje mezi 80 až 150 tisíci. Pan Michal neplatí měsíční zálohy na zdravotní pojištění, ale zdravotní pojištění zaplatí za každý rok jednorázově při odevzdání přehledu. Důvodem je skutečnost, že zdravotní pojištění platí každý měsíc jako zaměstnanec. Roční zdravotní pojištění je 13,5 % z poloviny daňového základu.

Příklad 2: Minimální měsíční záloha

Živnostník Roman vykonával po celý rok 2022 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a platil měsíční zálohy v minimální výši 2627 Kč, neboť záloha vypočtená ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny hrubého zisku) byla nižší. Od roku 2023 bude muset platit pan Roman měsíční zálohu ve výši 2722 Kč, přestože jeho hrubý zisk za rok 2022 je ještě o 10 % nižší než za rok 2021. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být placena alespoň minimální měsíční záloha i při ztrátě. Poprvé zaplatí pan Roman novou měsíční zálohu za leden, tedy do 8. února.

Příklad 3: Zvýšení měsíční zálohy po odevzdání přehledu

Podnikatelka Simona platila od odevzdání přehledu za rok 2021, který odevzdala v březnu 2022, měsíční zálohu na zdravotní pojištění ve výši 3792 Kč. Tuto měsíční zálohu bude platit až do odevzdání přehledu za rok 2022. Od odevzdání přehledu 2022 však bude platit již měsíční zálohu ve výši 5175 Kč. Měsíční záloha se paní Simoně zvýší, protože stoupl její meziroční hrubý zisk. Hrubý zisk za rok 2022 činí 920 000 Kč, proto měsíční záloha 5175 Kč (920 000 Kč × 50 % × 13,5 % : 12 měsíců).

Příklad 4: Snížení měsíční zálohy po odevzdání přehledu

Živnostnice Helena platila od odevzdání přehledu za rok 2021, který odevzdala v dubnu 2022, měsíční zálohu na zdravotním pojištění ve výši 4325 Kč. Takto vysokou měsíční zálohu bude paní Helena platit až do odevzdání přehledu za rok 2022. Novou nižší měsíční zálohu bude poprvé platit za měsíc, kdy bude odevzdán přehled za rok 2022. Vzhledem k tomu, že roční hrubý zisk paní Heleny za rok 2022 bude činit 502 000 Kč, nová měsíční záloha bude 2824 Kč (502 000 Kč × 50 % × 13,5 % : 12 měsíců). Z důvodu zhoršení své ekonomické situace bude paní Helena platit nižší zálohy na zdravotní pojištění.

Příklad 5: Platba měsíční zálohy pouze 500 Kč

Penzista Jiří vykonává již několik let ve starobním důchodu vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výpočtu zdravotního pojištění tedy nemusí dodržet minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní pojištění se vždy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu a měsíční záloha odpovídá tomuto skutečně dosaženému zisku. Měsíční záloha pana Jiřího na zdravotním pojištění činí 500 Kč. Na podnikající penzisty se nevztahuje minimální měsíční záloha.

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ