Kolik na sociální pojištění odvedou OSVČ v roce 2022?

01.12.2022 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Výpočet sociálního pojištění u OSVČ za rok 2022 se liší v závislosti na dosaženém zisku a zdali je vykonávána hlavní, či vedlejší činnost. Bez starostí jsou pouze OSVČ, které vstoupily do daňového paušálu. Podívejme se na praktické příklady.

Sazba sociálního pojištění u OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je buď skutečný vyměřovací základ, nebo minimální vyměřovací základ. Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku a případný nedoplatek se uhradí do 8 dní ode dne odevzdání přehledu za rok 2022. Do přehledu se uvádí pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Sociálnímu pojištění nepodléhají pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo nájmu.

Kolik odvedou OSVČ na sociálním pojištění?

Zdroj: Depositphotos

Které OSVČ nemají nedoplatek na sociálním pojištění?

Žádný nedoplatek na sociálním pojištění nemají OSVČ, které vstoupily do daňového paušálu a po celý rok 2022 splňovaly zákonné podmínky. V měsíční platbě daňového paušálu v roce 2022 ve výši 5994 Kč je zahrnuta i platba sociálního pojištění v částce 3267 Kč. Tato částka odpovídá 1,15násobku minimálního sociálního pojištění. Jak se liší výpočet sociálního pojištění u ostatních OSVČ?

Příklad 1: Vedlejší činnost do limitu

Zaměstnanec Eduard si po celý rok 2022 přivydělával vedlejší samostatnou výdělečnou činností a hrubý zisk má 91 200 Kč. Když je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 hrubý zisk nižší než 93 387 Kč, z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění neplatí. Ze zaměstnání bylo panu Eduardovi po celý rok 2022 sociální pojištění ze zaměstnání sráženo.

Pro důchodové a nemocenské účely je pan Eduard pojištěn pouze ze zaměstnání, dosažený hrubý zisk z podnikání nemá v jeho případě žádný vliv na budoucí výpočet důchodu či nemocenské.

Příklad 2: Nízký hrubý zisk z podnikání

Živnostník Radim dosáhne za rok 2022 hrubého zisku pouze ve výši 202 800 Kč. Skutečný vyměřovací základ ve výši poloviny daňového základu ve výši 101 400 Kč je nižší než minimální roční vyměřovací ve výši 116 736 Kč. Roční sociální pojištění se tedy bude počítat z minimálního vyměřovacího základu. Roční sociální pojištění bude 34 087 Kč (29,2 % z 116 736 Kč).

Vzhledem k tomu, že rok 2021 byl pro živnostníka pana Radima výrazně finančně úspěšnější a platil během roku 2022 vyšší zálohy, než odpovídá minimální měsíční záloze, vznikne panu Radimovi po odevzdání přehledu přeplatek na sociálním pojištění.

TipU paušální daně OSVČ budou tři pásma. Výběr samotného pásma však nebude na OSVČ

Příklad 3: Klasický výpočet sociálního pojištění

Podnikatelka Simona dosáhne za rok 2022 hrubého zisku ve výši 728 400 Kč. Sociální pojištění se tedy bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 364 200 Kč. Roční sociální pojištění paní Simony bude 106 347 Kč (364 200 Kč × 29,2 %).

Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy, které odpovídají nižšímu dosaženému zisku v roce 2021, proto paní Simoně vznikne nedoplatek na sociálním pojištění za rok 2022, který uhradí do 8 dní od odevzdání přehledu za rok 2022.

Příklad 4: Vysoký zisk a platba maximální částky

Podnikatelka Monika dosáhne za rok 2022 hrubého zisku ve výši 4 482 800 Kč. Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad strop se již sociální pojištění neplatí. Maximální vyměřovací základ je ve stejné částce stanoven pro příjmy ze závislé činnosti i příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Pro celý rok 2022 činí maximální vyměřovací základ 1 867 728 Kč.

Vzhledem k tomu, že skutečný vyměřovací základ paní Moniky je vyšší než maximální vyměřovací základ, bude se roční sociální pojištění počítat z maximálního vyměřovacího základu a bude činit 545 377 Kč (1 867 728 Kč × 29,2 %).

Tip: O kolik vzrostou minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023?

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ