Jak je to s přeplatkem a nedoplatkem na pojistném u OSVČ?

26.04.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vyšel vám v přehledu pro pojišťovnu nebo OSSZ přeplatek na pojistném? Anebo naopak nedoplatek? Do kdy ho musíte uhradit? A co se stane, když tak neučiníte?

Do 1 měsíce od podání daňového přiznání máte povinnost podat přehled pro zdravotní pojišťovnu a na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ).

Pokud jste daňové přiznání podávali v listinné podobě v poslední den termínu, ať už fyzicky anebo poštou, máte na podání přehledů čas už jen do pondělí 2. května. Osoby, které odevzdávají daňové přiznání elektronicky na konci termínu, tak přehled musí odevzdat do 2. června a ti, kterým přiznání zpracoval daňový poradce a odevzdali 1. července, tak dokonce až do 1. srpna.

Přečtěte si:

Přeplatek a doplatek na sociálním pojištění

Jestliže vám v přehledu o příjmech a výdajích pro okresní správu sociálního zabezpečení vyjde, že musíte doplácet, doplatek bude splatný nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém byl podán přehled za rok 2021. V případě těch, co přehled neodevzdali, platí, že mají být peníze na sociální (důchodové) pojištění doplaceny nejpozději do 8 dnů po dni, ve kterém měl být přehled odevzdán.

Pokud jste pak odevzdávali opravný přehled, doplatek je také splatný do 8 dnů ode dne, ve kterém OSVČ opravný přehled podala anebo měla podat. Za den úhrady se pak ve všech případech považuje den, ve kterém jsou peníze připsány na účet OSSZ.

O přeplatek na pojistném se pak žádá v rámci podání přehledu. OSSZ přeplatky vrací v zákonem stanovené lhůtě. Tou je maximálně jeden měsíc ode dne podání přehledu. Peníze, které jste přeplatili, vám však nevrátí, pokud máte u úřadu splatný závazek. V takovém případě by přeplatek posloužil na úhradu dluhu. Dále vám také až na výjimky nevrátí částku, která je nižší než 100 Kč.

Jestliže byste pak nezvolili možnost vrácení přes bankovní účet, ale vybrali si raději poštovní poukázku, hradí náklady na doručení příjemce, nikoliv OSSZ.

Čtěte také: Kdy musí OSVČ v paušálním režimu podat přehled OSSZ?

Přeplatek a nedoplatek na pojistném OSVČ

Zdroj: Depositphotos

 

Vrácení přeplatku a úhrada nedoplatku na zdravotním pojištění

Do úhrnu zaplacených záloh na pojistné jsou zahrnuty pouze platby provedené do 10. ledna 2022. Stejně jako v případě sociálního pojištění, tak i po odevzdání přehledu o výši daňového základu pro příslušnou zdravotní pojišťovnu musí být nedoplatek uhrazen nejpozději do 8 dnů po dní, ve kterém byl odevzdán přehled anebo ve kterém měl být odevzdán přehled. Pokud by OSVČ podávala kvůli změně skutečnosti přehled opravný, doplatek musí být pojišťovně zaplacen do 30 dnů ode dne, kdy se o změnách dozvěděla.

okud pojištěnci vyšel v přehledu přeplatek, musí ve formuláři uvést, zda žádá o jeho vrácení anebo zda má být použit na úhradu dalších záloh na zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovna navíc vždy bude přihlížet k tomu, zda vůči ní nemá OSVČ dluh, který by šlo přeplatkem vyrovnat anebo alespoň zmírnit.

Když pak pojištěnec výši přeplatku v přehledu nevyplní, dojde k vrácení částky, která přesahuje přepis pojistného evidovaný ke dni podání přehledu.

Jestliže pak žádáte o vrácení a nemáte vůči zdravotní pojišťovně dluhy, částka vám bude vrácena do 30 dnů ode dne podání přehledu. V případě, že u instituce není evidován váš bankovní účet, vám budou peníze zaslány poštovní poukázkou, čili složenkou. Nicméně od 1. ledna 2022 vám nevrátí přeplatek nižší než 200 Kč.

Čtěte také: Přehled o příjmech a výdajích se v roce 2022 pro zdravotní pojišťovnu mění

Jak je to s doplacením anebo vrácením záloh na nemocenské pojištění?

Každá osoba samostatně výdělečně činná se může přihlásit k dobrovolným platbám na nemocenském pojištění. To totiž není součástí plateb na sociální, jako je tomu u zaměstnanců. A i na něm může vzniknout přeplatek anebo nedoplatek.

Pro úhradu nedoplatku na pojistném lze využít dříve vzniklý přeplatek anebo další platbu pojistného, které bylo uhrazeno do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nebylo zaplaceno ve splatnosti anebo správné výši.

Pokud by OSVČ zaplatila na nemocenském výše než měla, přeplatek bude vyčíslen a vrácen po skončení kalendářního roku, ve kterém vznikl. Bude-li vyšší než dvě minimální platby, bude jeho část přesahující dvě minimální platby o více jak 99 Kč vrácena, pokud nemá OSVČ dluh u OSSZ. Přeplatek do výše dvou minimálních plateb platných pro daný rok bude ponechán na kontě OSSZ jako rezerva pro neplacení pojistného v budoucnu.

Čtěte také: Nemocenská a OSVČ: Je lepší komerční, či státní pojištění?

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ