Přehled o příjmech a výdajích se v roce 2022 mění

01.02.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Vztahuje se na vás povinnost letos podat přehled o příjmech a výdajích? Pokud ano, měli byste vědět, že dochází k mírným změnám. Jakým a co to pro vás znamená?

Přehled o příjmech a výdajích je poměrně úzce spjat s povinností podat daňové přiznání. Oboje pak musí podat vždy ta osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatně výdělečnou činnost vyjma těch živnostníků, kteří odvádí daně v rámci paušálního režimu a dodrželi během roku všechny skutečnosti, za kterých jim byl paušální režim schválen.

V článku se dozvíte:

Z Přehledu o příjmech a výdajích se stává Přehled o výši daňového základu

Až budete chtít podat zdravotní pojišťovně přehled, nově nebudete hledat tiskopis s názvem Přehled o příjmech a výdajích, ale Přehled o výši daňového základu OSVČ. Na změnu názvu upozornila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Celkově pak dochází ke zjednodušení formuláře, neboť se nově nebudou udávat příjmy a výdaje, ale pouze výše daňového základu, ze kterého se vypočte pojistné.

Nový tiskopis pak najdete vždy na webu příslušné zdravotní pojišťovny, v listinné podobě by ho měli mít i na pobočkách. Dále si jej také můžete stáhnout na našem webu. Pro vyplnění přímo v počítači vám bude nápomocný interaktivní formulář.

TIP: Přehledy o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovny ke stažení

Přehled o výši daňového základu: termín, formulář 2022

Zdroj: Depositphotos

 

Do kdy musíte podat Přehled o výši daňového základu?

Všeobecně platí, že se přehledy pro zdravotní pojišťovnu, ale i okresní správu sociálního zabezpečení podávají vždy do jednoho měsíce ode dne podání daňového přiznání finančnímu úřadu.

  • Osoba, která pak podá daňové přiznání v listinné podobě, ať už osobně anebo jej zašle poštou, doručí přehled o výši daňového základu za rok 2021 zdravotní pojišťovně nejpozději do pondělí 2. května 2022.
  • U těch osob, které daňové přiznání podaly elektronicky, se termín podání přehledu posouvá, a to na čtvrtek 2. června 2022.
  • Pro osoby, kterým daňovém přiznání zpracovává daňový poradce, platí termín 1. srpna 2022, což připadá na pondělí.
  • OSVČ, která není povinná podávat daňové přiznání, musí doručit zdravotní pojišťovně přehled o výši daňového základu do pátku 8. dubna 2022.

Pokud by pak v Přehledu o výši daňového základu byly uvedeny chybné informace na základě chybného daňového přiznání, musíte jej zdravotní pojišťovně odevzdat znovu a správně nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy jste se o chybě dozvěděli.

Čtěte také: Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

Do kdy je nutné uhradit nedoplatek na pojistném?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které podnikají prostřednictvím činnosti hlavní, po celý rok hradí pravidelné měsíční zálohy na zdravotní pojištění, které jsou alespoň ve výši těch minimálních platných pro daný rok. Letos pak minimální záloha na zdravotní pojištění činí 2 627 Kč.

OSVČ, které podnikají prostřednictvím činnosti vedlejší, nejsou povinny platit zálohy na zdravotní pojištění. Částku za celé zdaňovací období, čili za rok 2021, jednorázově doplatí po podání Přehledu o výši daňového základu.

Dobré je navíc vědět, že u podnikání na činnosti vedlejší nemusí být dodržen žádný minimální vyměřovací základ. Zdravotní pojištění se v tomto případě odvede vždy dle toho, jakého zisku jste skutečně dosáhli.

Doplatek na pojistném, ať už jste po celý rok neměli povinnost hradit zálohy anebo je váš vyměřovací základ vyšší, než je ten minimální, musíte uhradit nejpozději do 8 dnů ode dne, ve kterém byl anebo měl být podán Přehled o výši daňového základu zdravotní pojišťovně.

Pokud pak podáváte opravný přehled, dlužné pojistné bude třeba uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne podání opravného tiskopisu.

Čtěte také: 9 chyb při vyplňování přehledu

Autor článku

Lucie Mečířová

Lucie Mečířová  

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ