Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

07.09.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Rok 2021 je náročný ekonomicky, i co se týče množství změn v daňových termínech, pravidlech i v orientaci ve finanční podpoře vlády. Do kdy musí OSVČ odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) zažívají turbulentní rok 2021. Řada malých podnikatelů se týká i nový odložený termín podání přehledu o příjmech a výdajích na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Elektronické daňové přiznání můžete odevzdat až do 3. května 2021.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 se musí podat 1 měsíc po odevzdání daňového přiznání

Do kdy je nutné odevzdat přehled pro ČSSZ?

Zdroj: Shutterstock

Do kdy musí OSVČ podat daňové přiznání a Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ?

OSVČ musí podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na ČSSZ do 1 měsíce po odevzdání daňového přiznání za rok 2020, a to nejpozději:

Typ odevzdání daňového přiznání Termín daňového přiznání Termín podání Přehledu o příjmech a výdajích
Fyzicky 1. dubna 2021 3. května 2021
Elektronicky 3. května 2021 1. června 2021
S daňový poradcem/
s nařízeným auditem
1. července 2021 2. srpna 2021

Tip: Vyplňte Přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 hned a elektronicky!

Do kdy zaplatit doplatek pojistného na OSSZ?

Uhradit doplatek pojistného za rok 2020 musí pak do 8 dnů po podání přehledu.

Za den úhrady se přitom považuje den připsání platby na účet příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

Rovněž je nutné začít platit zálohy na sociálním pojištění v nové výši, které vám vyšly v přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální výše povinné měsíční zálohy v roce 2021 na sociálním pojištění má hodnotu 2 588 Kč.

Tip: Kdy musí OSVČ začít platit zálohy na zdravotním a důchodovém pojištění?

Zdroj: ČSSZ, Finanční správa ČR, zdravotní pojišťovny

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 7 krát

Články ze sekce: DANĚ