Daně 2024: Přehled o výši daňového základu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za 2023

Přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu je určen osobám, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Povinnost vyplnit a podat přehled mají všechny OSVČ a to i ty, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Přehled se předkládá všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla OSVČ pojištěna v období, za které se přehled podává.

Přehled o výši daňového základu pro zdravotní pojišťovnu 2023

 
Co potřebujete Interaktivní xls
Uplatňuji paušál

stáhnout
Vedu účetnictví

stáhnout

Kdo podává přehled

Osoba, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, je povinna podat příslušné zdravotní pojišťovně Přehled o výši daňového základu.
Při dodatečné změně skutečností uvedených v přehledu (např. podáním opravného, dodatečného daňového přiznání) je OSVČ povinna do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dověděla, podat opravný přehled a do 30 dnů doplatit dlužné pojistné.

Lhůty pro podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné zdravotní pojišťovně nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podle zákona podáno daňové přiznání za příslušný kalendářní rok.

Termín pro podání Přehledu o výši daňového základu za rok 2023 je nejpozději do 2. května 2024. Podává-li OSVČ daňové přiznání elektronicky, posouvá se mezní termín pro podání přehledu na 3. června 2024.
V případě zpracování a podání daňového přiznání poradcem se termín posouvá na 1. srpna 2024, ale i v tomto případě je třeba tuto skutečnost ZP oznámit.
Osoba samostatně výdělečně činná, která není povinna podávat daňové přiznání, předkládá Přehled o příjmech a výdajích do 8.  4. 2024.

Doplatek pojistného za rok 2023 je splatný nejpozději do 8 dnů po dni podání přehledu za rok 2023. Prokázaný přeplatek pojistného je povinna ZP vrátit do jednoho měsíce ode dne, kdy tento přeplatek zjistila, není-li použit na úhradu záloh nebo na jiný splatný závazek vůči ZP.

Způsob podání přehledu

Přehled o příjmech a výdajích je možné podat na příslušnou ZP ve formě papírového tiskopisu, případně prostřednictvím elektronického podání, umožňuje-li to daná zdravotní pojišťovna.


Přehled o výši daňového základu OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za 2023

Zdravotní pojišťovna Vzor Interaktivní PDF PDF Pokyny
111 Všeobecná zdravotní pojišťovna 2023
stáhnout

stáhnout
201 Vojenská zdravotní pojišťovna 2023
stáhnout

stáhnout

stáhnout
205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2023
stáhnout

stáhnout

stáhnout
207 Oborová zdravotní pojišťovna 2023
stáhnout

stáhnout

stáhnout
209 Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2023
stáhnout

stáhnout

stáhnout
211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2023
stáhnout

stáhnout
213 Revírní bratrská pojišťovna 2023
stáhnout

stáhnoutPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2
Hlasováno: 22 krát


Související články: