Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Odvod a placení zdravotního pojistění u OSVČ

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí zdravotní pojištění na účet své zdravotní pojišťovny.
V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha v roce 2016 je daná částkou 1 823 Kč a pro rok 2015 je to 1 797 Kč (pro rok 2014 je to 1 752 Kč, pro rok 2013 částka 1 748 Kč a v roce 2012 pak 1 697 Kč. Při vedlejší činnosti se v prvním roce výdělečné činnosti neodvádí zálohy na zdravotním pojištění.
 
O skutečnosti, že je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, je však nutné příslušnou zdravotní pojišťovnu informovat. Při vedlejší činnosti u zdravotního pojištění (z důvodu přivýdělku jako OSVČ při zaměstnání) se zálohy neplatí. Zdravotní pojištění se doplatí za rok jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku.

Termíny pro platbu zdravotního pojištění

Poprvé musí být minimální záloha u hlavní samostatné výdělečné činnosti uhrazena za měsíc, kdy je zahájena samostastná výdělečná činnost.  Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8. dne následujícího měsíce. V případě, že je samostastná výdělečná činnost zahájena 1. února, tak musí být zdravotní pojištění zaplaceno do 8. března.

OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistném a doplatku pojistného. Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Z toho vyplývá, že není možno zálohy platit ani později, ani si je předplatit na několik měsíců dopředu.
 

Přehled o příjmech a výdajích

Během roku se platí zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do konce dubna musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích příšlusné zdravotní pojišťovně, kde se vypočítá celkové zdravotní pojištění za předchozí rok. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je termín odložen do konce července.

  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.
    Od zdravotního pojištění za příslušný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu se doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na následující rok (tato záloha se platí od podání Přehledu).

Výpočet zálohy v dalších letech

Ve druhém a dalších letech samostatné výdělečné činnosti závisí výše měsíční zálohy na dosaženém zisku.

Praktický příklad: OSVČ pan Hnědý zahájil 1. ledna samostatnou výdělečnou činnost. Jeho příjmy za 12 měsíců činí 800 000 Kč a výdaje (uplatněn 60% výdajový paušál) 480 000 Kč. V prvním roce (2015) platil pan Hnědý zálohy v minimální výši 1 797 Kč. Kolik doplatí pan Hnědý na zdravotním pojištění za rok 2015? Jak vysokou bude platit v roce 2016 zálohu na zdravotní pojištění?

Text Částka
Příjmy 800 000 Kč
Výdaje 480 000 Kč
Zisk
(800 000 Kč – 480 000 Kč)
320 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % z 320 000 Kč)
160 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2014
(13,5 % z 160 000 Kč)
21 600 Kč
Zaplacené zálohy
(12 x 1 797 Kč) 
21 564 Kč
Zbývá doplatit
(21 600 Kč – 21 564 Kč)
36 Kč
Vypočtená výše zálohy
(21 600 Kč : 12)
1 800 Kč
MInimální výše zálohy 1 823 Kč
OSVČ pan Hnědý doplatí na účet své zdravotní pojišťovny částku 36 Kč do 8 dní od podání daňového přiznání za rok 2015. Nová výše zálohy ve výši 1 823 Kč musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled za rok 2015 až do měsíce, předcházejícího měsíci, kdy bude podán Přehled za rok 2016.

Platba zdravotního pojištění při vedlejší činnosti

Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají. Tito občané nemusí dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost, minimální vyměřovací základ. Během roku nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

Praktický příklad: Zaměstnanec pan Zelený si přivydělává tlumočením. Za rok 2015 má příjem 100 tisíc Kč, výdaje uplatní 40% paušálem. Na zdravotním pojištění za celý rok 2015 doplatí jednorázově 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

Sdílení a tisk
Navazující články
 

Související aktuality

Co je dobré vědět o otcovské dovolené po porodu v roce 2018?

21.11.2017  |  Lucie Mečířová

Během příštího roku začne fungovat nová sociální dávka a to otcovská poporodní péče. Ne každý na ni ale…

Jak se daní příjmy z pronájmu bytu?

20.11.2017  |  Lukáš Pololáník

Pronajímáte nemovitost a nevíte, jak příjem v podobě nájemného zdanit a zda musíte vést nějakou evidenci? Příjmy z pronájmu lze šikovně…
Zobrazit další související aktuality
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy