Zdravotní pojištění OSVČ 2024 - odvody a placení pojistného

Osoby samostatně výdělečně činné odvádějí zdravotní pojištění na účet své zdravotní pojišťovny.
V prvním roce výkonu hlavní výdělečné činnosti se odvádí měsíční zálohy na zdravotní pojištění alespoň v minimální výši. Minimální měsíční záloha v roce 2024 je dána částkou 2 968 Kč a pro rok 2023 pak 2 722 Kč.

Vývoj výše minimální měsíční  zálohy při hlavní činnosti u ZP
Rok Záloha na zdravotní pojištění
2024 2 968 Kč
2023 2 722 Kč
2022 2 627 Kč
2021 2 393 Kč
2020 2 352 Kč
2019 2 208 Kč
2018 2 024 Kč
2017 1 906 Kč
2016 1 823 Kč
2015 1 797 Kč
2014 1 752 Kč
2013 1 748 Kč
2012 1 697 Kč

Při vedlejší činnosti se v prvním roce výdělečné činnosti neodvádí zálohy na zdravotním pojištění.

O skutečnosti, že je výdělečná činnost vedlejším zdrojem příjmů, je však nutné příslušnou zdravotní pojišťovnu informovat. Při vedlejší činnosti u zdravotního pojištění (z důvodu přivýdělku jako OSVČ při zaměstnání) se zálohy neplatí. Zdravotní pojištění se doplatí za rok jednorázově při odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích dle skutečně dosaženého zisku.

Termíny pro platbu zdravotního pojištění

Poprvé musí být minimální záloha u hlavní samostatné výdělečné činnosti uhrazena za měsíc, kdy je zahájena samostatná výdělečná činnost.  Zdravotní pojištění musí být uhrazeno do 8. dne následujícího měsíce. V případě, že je samostatná výdělečná činnost zahájena 1. února, tak musí být zdravotní pojištění zaplaceno do 8. března.

OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistném a doplatku pojistného. Zálohy OSVČ jsou splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce. Z toho vyplývá, že není možno zálohy platit ani později, ani si je předplatit na několik měsíců dopředu.
 

Přehled o příjmech a výdajích

Během roku se platí zdravotní pojištění formou pravidelných měsíčních záloh. Do konce dubna musí všechny OSVČ (bez daňového poradce) odevzdat Přehled o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně, kde se vypočítá celkové zdravotní pojištění za předchozí rok. Jestliže daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tak je termín odložen do konce července.

  • Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu.

Od zdravotního pojištění za příslušný rok se odečtou zaplacené zálohy v daném roce. Po odevzdání Přehledu se doplatí vzniklý rozdíl (existuje i možnost přeplatku). V Přehledu se vypočte i měsíční záloha na následující rok (tato záloha se platí od podání Přehledu).

Výpočet zálohy v dalších letech

Ve druhém a dalších letech samostatné výdělečné činnosti závisí výše měsíční zálohy na dosaženém zisku.

Praktický příklad: OSVČ pan Hnědý zahájil 1. ledna samostatnou výdělečnou činnost. Jeho příjmy za 12 měsíců činí 1 500 000 Kč a výdaje ve výši 700 000 Kč. V prvním roce (2022) platí pan Hnědý zálohy v minimální výši  2 627 Kč. Kolik doplatí pan Hnědý na zdravotním pojištění za rok 2022? Jak vysokou bude platit v roce 2023 zálohu na zdravotní pojištění?

Výpočet doplatku a zálohy na ZP
Text Částka
Příjmy 1 500 000 Kč
Výdaje 700 000 Kč
Zisk
(1 000 000 Kč – 200 000 Kč)
800 000 Kč
Vyměřovací základ
(50 % z  800 000 Kč)
400 000 Kč
Zdravotní pojištění za rok 2022
(13,5 % z 400 000 Kč)
54 000 Kč
Zaplacené zálohy
(12 x 2 627 Kč) 
31 524 Kč
Zbývá doplatit
(54 000 Kč – 31 524 Kč)
22 476 Kč
Vypočtená výše zálohy
(54 000 Kč : 12)
4 500 Kč

OSVČ pan Hnědý musí doplatit na účet své zdravotní pojišťovny částku 22 476 Kč do 8 dní od podání daňového přiznání za rok 2022. Nová výše zálohy ve výši 4 500 Kč musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl podán Přehled za rok 2022 až do měsíce, předcházejícího měsíci, kdy bude podán Přehled za rok 2023.

Platba zdravotního pojištění při vedlejší činnosti

Každoročně stoupá počet zaměstnanců, kteří si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávají. Tito občané nemusí dodržet za měsíce, kdy vykonávali vedlejší výdělečnou činnost, minimální vyměřovací základ. Během roku nemusí platit zálohy na zdravotním pojištění.

Praktický příklad: Zaměstnanec pan Zelený si přivydělává tlumočením. Za rok 2022 má příjem 100 tisíc Kč, výdaje uplatní 40% paušálem. Na zdravotním pojištění za celý rok 2022 doplatí jednorázově 4 050 Kč (60 000 Kč x 50 % x 13,5 %).


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 65 krát


Související články: